Už jen syrově pro Tebe…

..je čas odpadnout, nedostatek spánku, ve spojení s opiáty proti bolesti je znát.

XXXXXXXXXXXXXXX

Správné splynutí.

Lubomír Tomik

sladkost kůže,
pnoucí se vůně uvnitř tůně
pro Tebe růže,
trouby,
lesní rohy
zvuky štvanice

možná jsme správně splynutí,
možná za noci 
kupodivu,
za dne,
trouby,
lesní rohy,
zvuky štvanice

najednou jsme bez masek
postavy v dětských říkankách,
kde jsou ty lesy v nichž jsme bloudily,
ty přístřešky v dálce,
v dálce

jsou i jsou i nejsou,

v jiné válce


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The right fusion.

Lubomír Tomik

skin sweetness,
the creeping scent inside the pool
only roses for you,
ovens,
forest horns
sounds of a chase

maybe we're merging properly,
maybe at night
surprisingly,
for the day
ovens,
French horns,
sounds of a chase

suddenly we are without masks
characters in children's rhymes,
where are the forests in which we wandered,
those shelters in the distance,
in the distance

are and are and are not, 
in some of other war
XXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

What IF.

Fotografie od Ronailson Santos na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co když.

Lubomír Tomik

Co když je, 
          po smrti i smrt ?

Kdo jí zatančí,
          šavlový tanec ?

Co když je jen, 
         zaběhnutý dostihový chrt ?

Pro smrt si přišla jiná smrt,


-,,Padla, zavíráme."- řekla.

Chtěla se poškrábat za ušima,
                        žádné neměla.

-Chjó.- si povzdechla.


Drželi jsme všechno na špičkách jazyků.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What if.

Lubomír Tomik

What if it is,
           death is dead?

Who will dance her,
          sabre dance ?

What if it's just
          a well-established greyhound?

Another death came for death,


-"Its over, we're closing,"- she said.

She wanted to scratch her ears,
she didn't have any.

-OGooooood.- she sighed.


We kept it all at the top of the tongues

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi
Trumfová ,,Vůz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

Poet Story ,,Daily.“

Každý den.

Lubomír Tomik

každý večer 2x
každé ráno 2x
každý den 2x
sednu do bagru a jedu po břehu řeky

chci přervat bludný transatlantický kabel času,
někde tam přece musí být!


xxxxxxxx

Daily.

Lubomír Tomik

every night 2x
every morning 2x
every day 2x
I sit in an excavator and drive along the river bank

I want to break the wandering transatlantic cable of time,
it must be there somewhere! 
XXXXXXX

Řeka Morava.
Podruhé za sebou Trumfová karta .

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Zvuk nahrán ve Studiu Midian.

Song ,,Today is all blue“ složen v programu PunkOmatic.

Napsáno pro Tebe dnes, na základě videí a fotografií zaslaných P.L., díky.

P.L. poslal holubici.

PL mi laskavě poslal fotografie a záběry na příští Poet Video, za chvíli napsán ,,Každý den.“ Začnu fotografie třídit- skoro na všech je koryto řeky Moravy a bagr a najednou- holubice.

Buď vlétla do záběru nebo ji P.L. chtěl ulovit, kdoví.

Oprava břehů na řece Moravě, nedaleko se staví nový přístav.

Všechno se mění.

Od tří hodin ráno dnes vzhůru a –

,,Bagr hledá bludný transatlantický kabel času, aby ho mohl přervat .“

Každý den je další malé překvapení.

Co pošle příště ?

Třeba Tě někde potká.

Úplně to vidím, stříhal bych Tvůj obraz po milisekundách.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

,,Slova Ve Faustově Domě.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Faust%C5%AFv_d%C5%AFm

natočeno 17.2.22 ve Faustově domě v Praze.

lyrics :

Italsky recituje Natalia Castellucccio ,
https://www.youtube.com/channel/UCKt7Gx4CRRSYW67kae1WxSg
https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/

Lyrics:

,,love is the law,
Your hand,
love under the Will,
Your hand gently halves the mistletoe"

anglicky 

Česky,
 pro Tebe přímo ve videu, přece nepotřebuješ překlad, stejně by tam bylo jen jedno slovo, dvě písmena , T a Y.
XXXXXXXXX

První z několika videí, umístěných do tohoto legendami opředeného domu, kolem roku 1587 dům získal a žil zde anglický alchymista a mystik Edward Kelley .

https://cs.wikipedia.org/wiki/Faust%C...

a karta Crowleyho Tarotu na publikaci spolupráce s Natalií je ...,,Slunce " !

Wow.

,,PRINCIP SPOLUPRÁCE, TÝMOVÉ PRÁCE A PARTNERSTVÍ
 
Slunce je univerzálním principem týmové práce, partnerství a spolupráce. Slunce znázorňuje životní sílu v našem nitru, která čeká až bude využita. Je to obraz „kosmického tance dvou principů na zelené hoře tvořivosti“. Je to niterný tanec mužské a ženské energie, který spouští proud tvořivosti z neomezeného zdroje. Když propojíme magnetickou a dynamickou stránku své tvořivosti, otevře se nám možnost prožít nekonečnou řadu podob svého ,já“."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Slunce za chvíli vychází, pozdraví Tě Natalie.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pozdraví i Tebe má dívko,

nic by nebylo bez Tebe.

Ve tři ráno.

Ve tři ráno.

Lubomír Tomik

ve tři ráno se postávání u tunelu a čekání na vlak úsvitu mění na něco jiného,

jak se nakonec vlak plný rozesmátých mávajících tváří
mění na slovácký expres bolesti

při výjezdu z tunelu plnou rychlostí cestující ječí hrůzou,
řítí se střemhlav,
když se pod ním proboří most opiátů 
bolest šlehne jako chapadlo trifida

chytne vagóny do vzduchu a mrští s nimi na koleje kdesi dole
ječí všechno co má hrdlo

ve tři ráno se mašinka šerosvitu mění na
funící šikanzen nevěřících pohledů do tunelu

-Využijte tu bolest a přetvořte ji ! -

mlátím pěstmi do zdi ,
cákance krve z kloubů znovu malují pokoj,

moc to nepomáhá,
bude se muset vytapetovat ,

přehodit výhybku smutku ,
na všech tapetách je Tvá tvář!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

At three in the morning.

Lubomír Tomik

at three in the morning they stand by the tunnel and wait for the train of dawn to change something else,

how finally a train full of laughing waving faces
turns into a Slovan express of pain

when leaving at full speed, the passenger screams in terror,
rushing headlong,
when the opiate bridge breaks beneath it
                           the pain beats like a tentacle trifid

 grabs the wagons in the air and throws them on the tracks somewhere downstairs in the river,
screams everything that has a throat

at three in the morning, the chiaroscuro machine changes to
blowing bullying of disbelieving glances into the tunnel

-Use the pain and reshape it! -

I punch the wall,
splashes of blood from the joints repaint the room,

it doesn't help much
will have to be wallpapered,

Throw a turn of grief and think of you,
every wallpapy has Your face!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Momentálně má Nadvládu jen jedna věc. A ,,Dvojka Holí“ to není.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi