Stroboskopičtí leviathanové.

Fotografie od Anastasia Tooming na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stroboskopičtí.

Lubomír Tomik

stroboskopičtí leviathanové se ponořili
do hlubin,

na dálku se Tě dotýkám konečky prstů,
chytám se znovu do Tvých sítí,

znovu,
houpeme se na imaginární houpačce,
větev se prohýbá,
svět se zdá být hlavou vzhůru,
přímo na mušce revolveru

cesty se klikatí
houkačky houkají
srny úsvitu prchají
ryby levitují
sprchy odcházejí
mravenci salutují
ohně dohořívají
a ptáci klubáci
vylétli ze svých hnízd,

pořád před Tebou stojím nahý,
obnažený až na kost,

chvílemi jdou vidět svaly ,šlachy,
vzaty,
sťaty,
klapy klapy,

stroboskopičtí leviathanové nikdy nemůžou vyplout na volné moře,
jen se potápějí do hlubin,
do údolí hlubokýchXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stroboscopic.

Lubomír Tomik

the stroboscopic leviathans dived
to the depths,

I touch you with my  fingertips at a distance,
I'm in your nets again,

again,
we swing on an imaginary swing,
the branch bends,
the world seems to be upside down,
directly on the aim of the revolver

roads are zigzagging
horns honk
the deer of dawn flee
fish levitating
the showers are leaving
ants salute
fires are burning
and clubbing birds
they flew out of their nests,

I'm still standing naked in front of you,
bare to the bone,

at times they see muscles, tendons,
taken in
cuts,
clapity clap,

stroboscopic leviathans can never set sail,
just dive into the depths ,
to the bottomless valley

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kde mají tahle slova původ? Kde se vzala?
A karta...ne, vlastně ano. Jak je to možné ? Nezůstává při sejmutí karty nějaký energetický otisk, moment v čase...a znovu-

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Z výkladu karty ,, Především nám však archetyp Zamilovaných připomíná, že nejhlubší upřímnost je jediným základem, na němž se dá stavět vztah jakékoli povahy.

Nahý, až na kost. Nikdy to nebyla hra.

Pro mne se pořád otevírají dveře a Ty vcházíš, po sprchování, v ten okamžik se svět zastavil.

29.1.2020.

Kdy to bude, zítra? Probudím se do toho dne ?

Let the bell of freedom ring !

Photo ,, Liberty bell "
Audio : Church Bells - Berlin Freedom Bell, single bell tolling. z archivu BBC,použitelné pro neziskové účely.

Čteno ve Studiu Midian. lyrics :
Ze střihové novely ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou" kapitola 57.

,,On November 25, Le Figaro published an article.
It was also taken over by the London Times on November 26.
It said:

 - The truth is on the march and nothing will stop her!

Let the bell of freedom ring from the Rocky Mountains in Colorado!
Let the bell of freedom ring from the jagged peaks of California!  

Whether the bell of freedom rings from every village and every city and from every solitude, we will finally be able to speed up the day when all the children of God, black, white, Jews, Christians and Muslims, Protestants and Catholics, take hands and sing the old spiritual: Finally free! Oh God, finally free! We are finally free!!!- "

Před deseti lety, kdy byl text napsán, jsem použil část projevu Martina Luthera Kinga, náhodou se ta slova v kapitole objevila. Až později vyšlo najevo, odkud jsou.
Znovu - vědomě nikomu nic neberu, nebo nenapodobuji, i pro mne samotného jsou to kolikrát překvapení, synchronicity.


Audio ,, The meaning of word god“.

Fotografie od Rahul Genie na Pexels.com

Čteno a nahráno ve Studiu Midian.

V pozadí hlas – Ratu (Priest) – close-up prayers from Ratu at sea edge. Sounds of seawash. N.B. Prayers possibly to Goddess of sea, Nyale. Recorded prior to Pasola festival.

Lyrics:

The meaning of the word "god".

Lubomír Tomik

no part of the life of our bodies is to be thrown away,
whatever we want
white black little big legless or Sleipnirs

whatever we want
just don't lie
stand up for yourself
back to the ring every morning
do not give up
not giving up
live

when I embrace you I understand the word "God",
actually

,,Goddess",

pack of words
bristles whistling on frozen snow,
sounds over the white plain
The moon closed its eyes,
prevents movement,

believe and touch the sun
to burn and laugh

traces of pearl and ivory,
a transport plane flies over the velvet sea

soul air corridor,

we're going to land,
to take off again,


every moment there is a bite at the end of the fork,
Are you hungry ?

I do, after YOU. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Posílám Ti pozdrav ze Studia Midian …

…venku svět zešílel, nemůžu po zákroku moc chodit, každé ohnutí kolene je píchnutí nožem do slabin..ale psát a mluvit, ano.

Poslední kapitola Astronautky Petersové a …. další.

Pořád se za okny neválčí, jednou by se mohlo, takže..co můžu ztratit, než tuto chvíli, aspoň takhle být s Tebou, čtu pro Tebe, jsi tady a usmíváš se.

Najednou jsem v Crowleyho výpravě na K2.

Tedy:

The meaning of the word „god“.

Význam slova  ,,bůh".

Lubomír Tomik

žádná část života našich těl k zahození není,
ať jsme jací chceme,
bílí černí malí velcí beznozí či Sleipnirové

ať jsme jací chceme, 
jen nelhat,
stát si za svým,
každé ráno znovu do ringu
nevzdávat se
nedávit se
žít

když Tě obejmu rozumím slovu  ,,Bůh",
vlastně

,,Bohyně",

smečka slov,
opratě svištící po namrzlém sněhu,
zvuky nad bílou plání,
Měsíc zavřel oči,
v pohybu brání,

věřit a dotknout se slunce,
shořet a smát se

stopy vedou perletí a slonovinou,
nad mořem sametu proletí dopravní letoun

leteckým koridorem duše,

jdeme na přistání,
abychom znovu vzlétli,
vzlétli

každý okamžik je sousto na konci vidičky,
máš hlad ?

Já ano, po Tobě.


XXXXXXXXXXXXXXXX

The meaning of the word "god".

Lubomír Tomik

no part of the life of our bodies is to be thrown away,
whatever we want
white black little big legless or Sleipnirs

whatever we want
just don't lie
stand up for yourself
back to the ring every morning
do not give up
not giving up
live

when I embrace you I understand the word "God",
actually

,,Goddess",

pack of words
bristles whistling on frozen snow,
sounds over the white plain
The moon closed its eyes,
prevents movement,

believe and touch the sun
to burn and laugh

traces of pearl and ivory,
a transport plane flies over the velvet sea

soul air corridor,

we're going to land,
to take off again,


every moment there is a bite at the end of the fork,
Are you hungry ?

I do, after YOU. 
XXXXXXXXXXXXXX


,,Mandylion“.Mandylion.

Lubomír Tomik

Možná se vynořím ze shluků pixelů
A očaruji Tě
Na křídlech gigahertzových rychlostí
Dní
Yperitové stíny v zákopech
Loví
Inkoustovou 
Opuštěnou 
Nocí

kořist pro Tebe,
aby ji pak za úsvitu položil na obětní oltář,

zvedl ruce k nebesům a ochutnal,

až usneme ,
přikryj nás Mandylionem !


XXXXXXXXXXXXX

Mandylion.

Lubomír Tomik

Maybe I'll emerge from clusters of pixels
And I enchant you
On the wings of gigahertz speeds
Days
Yperite shadows in the trenches
He's hunting
Inkjet
Abandoned
At night

booty for you,
to lay it on the altar at dawn,

he raised his hands to heaven and tasted,

when we fall asleep
cover us with a mandylion! 
XXXXXXXX

Půlnoční video , karta Crowleyho Tarotu na publikaci šest minut po půlnoci je - přesně.
,,The Hanged Man "
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec
Z výkladu karty -PRINCIP VZDÁNÍ SE A POPŘENÍ STARÝCH VZORCŮ.,,Viselec tyto vzorce rozbíjí. Aby bylo možné vzorce porušit, je mnohdy nutné zaujmout naprosto odlišný životní postoj. Je potřeba obrátit svůj svět vzhůru nohama, abychom získali jinou perspektivu a prohlédli tak své omezující zvyky a bloky ve vědomí.

Na všechno nejde dát etikety a cenovky . Zkus udělat něco jen tak.

Třeba v někom zabloudit, ať už to znamená cokoli, možná všechno ztratíš a všechno získáš.

Jak je možné, že se Tě nemůžu vzdát, jen takhle mám na chvíli klid.