Coral castle.

Fotografie od Francesco Ungaro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Korálový hrad.

Lubomír Tomik

a nikdo v něm
korálový hrad v jezeře ohně
korálový hrad

obejmi mne a nakaž mne tancem Sv.Víta,
tanečním morem,
i s hudebním rockovým doprovodem,

ve výhni 
na cimbuří hradu
kde jsem nikdy nemohl být
    protože jsem byl mrtvý

vzhůru na korálový hrad
vzhůru do japonského malířství
 črty tuší
  črty tuší 
bílou    
,
tak jak myslím na svou milou,
jen barvou bílou


v korálovém hradě
pošli mi nůž na čtyřech nohách,
podřízne mne jak nemocné podsvinče

korálový hrad a nikdo v něm
korálový hrad a nikdo v něm

sněhová koule z hory Čas míří ze srázů dní
nabaluje na sebe další a další vrstvy sněhu,
tolik bílé,
tolik bílé,

co je to jeden červený šrám,
překryje ho další vrstva a roztaje a
když spadne z cimbuří do jezera ohně,

zasyčí ,
ve skrýších zpoza svící zakřičím,

tanec na hradbách,
tanec na hradbách

TY

XXXXXXXXXXXX

Coral castle.

Lubomír Tomik

and no one in it
coral castle in the lake of fire
coral castle

hug me and infect me with St. Vitus dance,
plague,
also with musical rock accompaniment,
in the furnace
on the battlements of the castle
where I could never be
because i dead

up to the coral castle
up to Japanese painting
 features ink
 features ink
white
,
as i mean my dear
only white


in a coral castle
send me a knife on four legs,
       he'll cut me like sick pig

coral castle and nobody in it
coral castle and nobody in it

snow globe from the mountain Time goes by the cliffs of the days
packs more and more layers of snow on top of each other,
so white
so white

what is one red scar,
it is covered by another layer and melts and
when he falls from the battlements into the lake of fire,

hisses
in the hiding places behind the candles i scream,

dancing on the walls,
dancing on the walls

YOU 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu 
,,Chtíč."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila
XXXXX

Vůbec nemáš na dlani jezero ohně.

Autorka obrazu podle Crowleyo instrukcí je lady Frieda Harrisová. Roku 1912 Crowley publikoval krátké pojednání s názvem A Description of the Cards of the Tarot (Popis tarotových karet). Dle Crowleyho podkladů výtvarně zpracovala lady Frieda Harrisová 78 karet Crowleyho Thothova Tarotu. Pět let pracovala na díle, které bylo prvně představeno veřejnosti roku 1943 v Londýně.

/Zdroj Wikipedia/

Smutná královna synchronicit…

ve skleněných rakvích.

P.L. pro mne fotil na Velehradě fotografie pro Tinu, přitom natočil skleněné rakve v bazilice.

Od rána dávám dohromady dnešní Poet Video, hudbu, střih, slova, moc to nejde noha, bolí jako …použil bych sprosté slovo.

Chci nahrát napsanou báseň pro Tebe, odbelhám se před tím napít kávy.

Ve schránce otevřený dopis.

Parte.

Zemřel soused přes jeden dům.

O několik málo minut později telefonuji a dozvím se že zemřel člověk, u nějž jsem byl nedávno na návštěvě, dnes má pohřeb. https://midianpoet.com/2021/11/22/navsteva-u-sberatele-prepestrosti/ a bylo to také 22. dne toho měsíce.

Ve Studiu Midian nahraji napoprvé toto, připadám si jako ve snu….a to jsem ráno Natalii napsal- ,,někdy sny žijeme…“

Lyrics in article below . ,,Glass“

V telefonátu se dále dozvím, že si někdo vážně poranil ruku…neporanil si ji jeden můj přítel v pátek a neleží L.K. v nemocnici s operovanou levou rukou ?

RAKVE V POET VIDEU JSOU SAMOZŘEJMĚ DVĚ.

Schválně,karta Crowleyho Tarotu, jen Trumfová, na tato slova je-

pří míchání hraje na plné pecky, abych se probudil –

Míchal jsem se zavřenýma karty celý tento song a karta je….

,,Ďábel.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Hned teď Poet Video.

Realita dostává na zadek.

,,Co tě nezabije , to tě posílí.“

Ale také – ,,Když nahlížíš do propasti, propast může také nahlédnout do tebe“- že Sigmunde ?

Právě teď jsem v bouři synchronicit a nahlédla jsi do mne .

Skleněné .

Skleněné.

Lubomír Tomik

uložila jsi mé sny
uložila jsi mé sny
uložila jsi mé sny

do skleněných rakví

uložila jsi mé dny 
do skleněných rakví

nejkrásnější ozdoby
outfity,

skleněné rakve,
něžně budou rozbity

budou
budou
budou


XXXXXXXXXXXXXXX

Glass.

Lubomír Tomik

you saved my dreams
you saved my dreams
you saved my dreams

into glass coffins

you put my days in glass coffins

the most beautiful ornaments
outfits,

glass coffins,
they will be gently broken

they will
they will
they will 

XXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci slov pro Tebe a dnešní Poet Video je .... ,, Aeon."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Za měsíc.

a k zakoupení bude od tohoto datumu na

http://speckmetal.net/

Kdo by si pomyslel.

Všechny mé sny jsi zavřela do skleněných rakví a nechala jsi mi splněný jeden.

A samozřejmě…

DÍKY , Paule!

Celé nahrávání alba ,,Fiends of emptiness“ bylo jedinečným a neopakovatelným zážitkem !!!!

Úžasné!!!!!

Vychází za měsíc, 24.4.2022, den po…ale to už je zase bouře synchronicit.

,,FIENDS OF EMPTINESS“

SPECKMANN PROJECT