Poslední fotografie dnes…

…a nevím co na ní je, kde se vzala mezi ostatními fotografiemi na zítřejší Poet Video, téma byly včely a ,,Šmouha.“

Dva kliky myší mne dělily od popření všeho, po dnešním ,,Magickém“ dni, kdy Tě nemůžu dostat z hlavy najednou …od 5.října 2021 je to dlouho.

Vždy jsem dělal první krok, tentokrát ne.

/Musím to vidět napsané černé na bílém, přečíst si předchozí slova nahlas./

Au Revoir , Sladkou a Brou.

Tyhle slova jsem nenapsal tři měsíce.

Čas nic neznamená.

Pro Tebe Bez Koordinátů.

Fotografie od Frans Van Heerden na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXX

Bez koordinátů. 

Lubomír Tomik 

bez koordinátů, 
byť 

už se postupně smiřuji s tím, 
že se nikdy nedozvím 
 
kdo nám oběma lhal 
kdo nás oba miloval 
kdo by s námi dvěma byl 

když scházíme po duze dolů 
uklouzneme a 
spadneme na první stránky mexických časopisů 

usmívající se pár 
vedoucí se za ruce álejí třešní 
rozkvetlou nečekanou 

usmívající se pár 
vedoucí se za ruce cestou 
na popraviště 

usmívající pár 
vedoucí se za ruce 
vstříci světlům nákladního vlaku 

předtím tanec na kolejích 

když scházíme po duze dolů, 
 sestoupíš z barvy na zem, 
usmějeme se na sebe 

zamíříme každý jinam 
jen já to pořád nechci pochopit 

bez koordinátů 
        vysvětlení 
                      není.


XXXXXXXXXXXXXXXX 


No coordinates. 

Lubomír Tomik 

without coordinates, 
be 

I am gradually coming to terms with 
that I will never know 
 
who lied to both of us 
who loved us both 
who would be with the two of us 

when we descend the rainbow 
we slip a 
we will fall on the front pages of Mexican magazines 

smiling couple 
leading hands along an alley of cherries 
blooming unexpected 

smiling couple 
leading hands along the way 
to the execution site 

smiling couple 
leading hands 
meet the lights of a freight train 

before dancing on the tracks 

when we go down the rainbow, 
 you will descend from the color to the ground, 
we smile at each other 

we will head each other elsewhere 
I just still don't want to understand 

without coordinates 
there is no             explanation. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trumfová karta Crowleyho Tarotu bude ...
Už to přestává být k smíchu, přísahám, nic si nevymýšlím, míchal jsem do okamžiku kdy Quorthon, / jehož tributní video je dokončeno , čeká na oficiální schválení publikace nahrávací firmou / začne v songu Foreverdark Woods zpívat, přestanu míchat , přejedu prsty po boku karet, nezdá se mi, že bych musel rozpůlit balíček vedví, sejmu tedy a Trumfová karta na publikaci slov pro Tebe je -


Poet Video pro Tebe ,,Design našeho světa“

Design našeho světa.

Lubomír Tomik

design našeho světa lehce odfláklý,
stvořitel si nedal moc práce s drobnostmi

-Už chrlí !-
-Už chrlí !-

volání se neslo nad vlnami,
v roce který budeš chtít

-Už chrlí kosti !-
-Už chrlí kosti do sytosti !

design našeho světa, 
no jistě

momenty do paměti ,
všechno ostatní ,,PŘÍŠTĚ"

chrlí vzpomínky ,
chrlí pohledy

jak říkám ,
design našeho světa lehce odfláklý

vzpomínky jsou jen lana,
utahují se a utahují

ztratíš dech,
v šatech v krytech
v rozvíjejích se poupatech

-Už chrlí !-

-Harpuny a jdeme! - řekl Achab.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Design of our world.

Lubomír Tomik

design of our world slightly sloppy,
the creator did not put much work into the details

- He's spewing!
- He's spewing!

the call was carried over the waves,
in the year you want

- He's already spewing bones!
-He is already spewing bones to satiety!

design of our world,
of course

moments in memory,
everything else "NEXT"

spewing memories
spewing glances

as I say ,
design of our world slightly sloppy

memories are just ropes,
they tighten and tighten

you lose your breath
in a dress in shelters
in developing buds

- He's spewing!

-Harpoons and let's go! Ahab said. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci Poet Videa ve dni kdy začíná jaro a zase nemůžu chodit...jak říkám, design našeho světa trochu odfláklý, zlepší se jistě ! ... příště...a karta Crowleyho Tarotu je .
Design našeho světa je poněkud...někdo se někde dobře baví.


,,Mág.“

Vogue.

Bez příkras a kliček .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Móda.

Lubomír Tomik

když mluví zbraně,
láska najednou přichází do módy

nevšimla jsi si, že tady pořád byla ?

TY jsi tady pořád,
všechny ty divné dny měsíce a roky

stále je to pohlazení jakoby orientálních očí,
nemůžeš být z této reality,

andělé asi dostali volno,
prolétla jsi kolem hvězd

vytetovala na mou kůži srdce jen jedno slovo,
Tvé jméno

když mluví zbraně,
láska znovu přichází do módy

nevšimla jsi si, že tady pořád JSI
 a budeš ?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFashion.

Lubomír Tomik

when talking guns
love suddenly comes into vogue

didn't you notice she was still here?

You are still here
all those weird days of the month and years

it's still a caress like oriental eyes,
you can't be from this reality,

the angels probably got off,
you flew past the stars

she tattooed only one word on my skin,
Your name

when talking guns
love is back in fashion

didn't you notice you're still here and
 you will be? 

XXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz