Celková Anastázie.

Fotografie od alfauzikri na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 Celková Anastázie.

Lubomír Tomik

/ Psáno 11.3.22, ráno , několik málo hodin po cca 20 minnutách v celkové anestezii na operačním sále , pod opiáty /

Chci si vzpomenout, 
co se stalo dnes
v celkové Anastázii

kde jsem byl,
zatímco tělo bylo na operačním stole a

-počkat ! 

,,V celkové ANESTÉZII" !

luskneš prsty a zmizí světlo,
     svíjí se jako zmijí ocas,
proč potřebujeme měřit čas,
dá se změřit trvání citu ?

Při bloudění chodbami potkal jsem Buridana,
smál se , řekl - Změř její lásku !-
a vrátil se zpět do sudu

chodby byly prázdné,
nemocnice ve tmě,
všichni angličtí pacienti spali,
nebylo mi pomoci.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

General Anastasia.

Lubomír Tomik

/ Written 11.3.22, in the morning, a few hours after about 20 minutes under general anesthesia in the operating room, under opiates /

I want to remember
what happened today
in overall Anastasia

where I was,
while body was lying on the operating table and

-Wait!-

"Under general anesthesia"!

You snap Your fingers and the light disappears,
      it writhes like a viper's tail,
why do we need to measure time
can the duration of emotion be measured?

as I wandered the corridors, I met Buridan,
he laughed, said - Measure Her love! -
and returned to the barrel

the corridors were empty,
hospital in the dark
all English patients slept
it didn't help me. 

Still lost in You,
after all this insane years,
still.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov nalezených po týdnu, úplně jsem na ně zapomněl.
,,Lived." 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Kdybych nemíchal karty tak dlouho, kdyby mi dnes nepřišla zpráva,- v cloudu uložených 3666 souborů-,

kdyby nebylo včerejšího náhodného zvuku , který se vplížil záhadným způsobem ke konci Poet Videa a je tam zachycený, kdyby všech těch synchronicit nebylo tolik, usmál bych se, ve výkladu karty je přece-

PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ

A tak se mi anestézie změnila v Anastázii….a Buridan, vážně nevím.

 ,,Buridan se věnuje možnostem nepřímé, metaforické i ironické řeči a dospívá k názoru, že o žádné větě nelze jednoznačně říci, zda je pravdivá nebo nepravdivá, pokud nebereme ohled na záměr (intenci) mluvčího a na kontext, v němž byla vyslovena.“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean_Buridan

Jenže tady je to jednoduché, větu jsem napsal, jen Ty VÍŠ.

,,Na chvíli všechno zmizí.“

Jsi ?

Comtessed, posedlý.

Fotografie od Juliano Astc na Pexels.com

XXXXXXXXXXXX

Comtessed, posedlý.

Lubomír Tomik

Šli jsme na okrajích červené země,
nad námi plula bárka sluneční

zlehka blankytnou oblohou,
kde už naše kroky ve dvou jít nemohou

šli jsme na okrajích,
našlapovali jemně

kdo ví, 
jestli by tato slova byla,

kdyby.


XXXXXXXXXXXXXX

Comtessed, obsessed.

Lubomír Tomik

we went to the edges of the red earth,
a barge of sun sailed over us

slightly azure sky,
where our steps in two can no longer go

we went on the edges,
          stepped gently

who knows,
if those words were 

if.

XXXXXXXX

TRUMFOVÁ KARTA NA PUBLIKACI SLOV PRO D.O. je znovu MÁG.

Míchání balíčku Crowleyho Tarotu polovinu songu Bathory - One Rode To Asa Bay, cca čtyři a půl minuty.
Tady už přestává ....cokoliv, začíná...NE, právě začalo něco nového.

Poet Video pro Tebe ,, Katastrofa ! „

Vůbec to není zvláštní. Jedna zdravotní procházka venku s nohou jako balón, dva nápady.
,,Boom !" by D.O. Měsíc spadl na Zemi. 

lyrics :

Disaster!

Lubomír Tomik

 we are the oldest on Earth, one morning,
who would have thought and

suddenly-
CATASTROPHE!

Moon !
Crater!

let's wrap ourselves in a flying carpet and fly away,

 when they cut off my ears
leather curtains in the showers of water nymphs,

shower gel time,
flows,
it falls at your feet
like me

Moon !
Crater!

And maybe Rano Rarak!
Disaster?

No, a normal day in hell,
without You

XXXXXX
V pozadí Studio Midian. https://midianpoet.com/2022/03/20/katastrofa/
Použitý zvuk z Archivu BBC ,,Pád", volně dostupné pro neziskové projekty.
Virtuální klavír LT
Karta Crowleyho Tarotu , při publikaci Poet Videa na YouTube.com, vzal jsem do pravé ruky balíček karet v půlce, nebyl čas míchat a otočil -
,,Mág."


Náhoda, synchronicita, cokoliv.

Video natočeno kousek od Studia Midian, mám od lékaře nařízen trénink, chůze s holí, jdu a najednou člověk v ukrajinské vlajce, v jednom z prázdných domů nedaleko bydlí ukrajinská rodina, uprchlíci před válkou.
Je to daleko, je to i blízko, nakonec, sám jsem na těch místech v roce 2015 byl a teď se tam válčí.

NE válce na Ukrajině!

Katastrofa!

Zde se odehrává dnešní Poet Video. Měsíc spadnul do těchto míst… minul :
Zleva, dům bývalého vyšetřovatele STB Aloise Grebeníčka https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Greben%C3%AD%C4%8Dek

V domě se solárními kolektory, na cihlově červené střeše, je Studio Midian.

Bylo to těsné.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ,,Velekněz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Zde sedával bard L.K.

a psával.

Na jedné straně –

...
Brunetka v bílých šatech
blondýnka v černých šatech
vystoupily z autobusu
jako střelci na šachovnici 
chodníku
vykračují si vedle sebe
:
kterou táhnout první?
:
vlastně
:
hraji s černými nebo s bílými?


:

....
Brunette in a white dress
blonde in a black dress
got off the bus
like shooters on a chessboard
sidewalk
they walk side by side
:
which to pull first?
:
actually
:
do I play with black or with white?

.....
Na druhé straně -

….

Jednoho dne
zaplaví mne 
zbytky krve
:
plíce, játra, konečník
:
v těle jsem měl 
tolik tekutin?
:
něco vsákne 
do prostěradla
něco spláchne hadice
:
na nerezovém stole....
One day
it will flood me
blood residues
:
lungs, liver, rectum
:
I had in my body
so much fluid?
:
something soaks in
to the sheet
something flushes the hose
:
on a stainless steel table


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Z připravované sbírky básní ,,Střípky Marionet". 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZtroskotání.

Fotografie od ArtHouse Studio na Pexels.com

XXXXXXXX

Ztroskotání.

Lubomír Tomik

kráčej dál neboť ona vyčkává
smutek když odcházíme smutek když se vracíme

Jitřenka 
v šatech hořících
hladina jako temné sklo uvnitř mne se roztřísklo

přístav je nedaleko
doplaveme rozkoší

zpět do svých údolí
a snů


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Shipwreck.

Lubomír Tomik

keep walking as she waits
grief when we leave grief when we return

Morning star
in a burning dress
the surface like dark glass shattered inside me

the port is nearby
we swim in pleasure

back to our valleys
and dreams 


XXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXX
Karta Trumfová Tarotu pana Crowleyho je -

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Opojnou.

Fotografie od Anete Lusina na Pexels.com

XXXXXXXXXXXX

Opojnou.

Lubomír Tomik

opojnou krásou Tvé mysli nezávislosti,
mezemi našeho vědomí, 
neviditelné očím všem

planety
opouštějí orbity
orbity orbity

orbity
opouštějí planety
planety planety

lesem se chvěje noc
řevem leopardů
protahuješ se

dárek který je zabalen,
nesplněný sen,

putování po periferiích,
máš tu moc.


Opojnou.
Nade mnou.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Intoxicating.

Lubomír Tomik

the intoxicating beauty of your mind of independence,
the limits of our consciousness of desire
invisible to all eyes

planets
leaving orbit
orbits orbits

orbits
they leave the planets
planets planets

the night trembles through the forest
roaring leopards
You stretch

a gift that is wrapped,
unfulfilled dream,

wandering the periphery,
You have the power

Intoxicating.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho na publikování slov pro Tebe o nerozbaleném dárku a snu a vůbec je... ,,Princ Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me