Forever, forever.


Navždy, navždy.

Lubomír Tomik

navždy
navždy

slovo vonící rouháním

někdo nás zradil
navždy 
navždy

to slovo jako předmět doličný,
na místě dvojnásobné vraždy

křišťálová údolí v lapačích snů,
otáčí se průvanu

navždy navždy navždy


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forever, forever.

Lubomír Tomik

forever
forever

word smelling of blasphemy

someone betrayed us
forever
forever

the word as a subject,
at the scene of a double murder

crystal valleys in dream catchers,
the draft rotates

forever forever forever 
XXXXXXXX
karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe je ...
znovu ,,Císařovna" a kdyby to nebylo dnes už potřetí , jednou jako karta dnešního dne, jednou na publikaci Poet Videa proti válce na Ukrajině a jednou teď....zajímavé, 78 karet v balíčku a dva Mágové navrch. 80.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Karty.

Poet Video proti válce na Ukrajině!

Řekni válce na Ukrajině rozhodné NE ! https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_B…

Lyrics:   

Red ride.

Lubomír Tomik

I'll take a chair from the opposite table,
let's sit down
we drink quietly

Isaac Babel.

Shot at the age of 45.

THESE bastards.
These BASTARDS!

Natočeno ve Studiu Shaark www.shaark.cz 
 Ze sbírky ,,Večeře u Minského " /2016/ 
Smícháno a vytvořeno ve Studiu Midian.
XXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Z výkladu karty : Císařovna je motivující energií našeho nitra pro vysílání lásky do celého světa (Vesmír XXI; číslo 21 dává trojku). Napomáhá přerušit destruktivní vzorce chování a myšlení, které potlačují lásku.

/2016/

Velmi jemné mrholení.

Fotografie od Ali Pazani na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Velmi jemné mrholení.

Lubomír Tomik

jemné mrholení z těžkých jarních mraků,
vlny jsou noty noty jsou vlny

více hlubokých nocí
neznámé soutěsky

lapače snů
cesty Dračími branami

nemůžu se vrátit,
cesta zpět neexistuje

zasypaná lavinami,
balvany tvých ztvrdlých zkamenělých slz za volantem automobilu mířícího do jemného mrholení

distancované úsměvy
lapače snů náhle zachvátily plameny

 jeden sen o němž jsem ti řekl jen,
otočíš volantem,
dojedeš na neutrál,
zaparkuješ,
zapřeš se do ruční brzdy,
vytáhneš ji pohybem k sobě
otevřeš dveře od řidiče,

mrholení ustalo ,
vychází slunce,
paprsky jsou tanec laserů na pohřbu který si nikdo neobjednal,
život je jen žiletkový drát kolem ringu,
-BOOm BooM bOOOm !- zvonění do dalšího kola, 
zvednu se a jdu,
zvedneš se a jdeš,
zvednem se a jdem,

i kdyby to bylo jen kvůli jednomu momentu.


XXXXXXXXXXXXXXXXX

Very gentle drizzle.

Lubomír Tomik

gentle drizzle from heavy spring clouds,
waves are music notes are waves

more deep nights
unknown gorges

dream catchers
paths through the Dragon Gates

i can't go back
the way back does not exist

covered with avalanches,
boulders of your hardened fossilized tears behind the wheel of a car heading for a gentle drizzle

distant smiles
dream catchers suddenly engulfed the flames

 one dream i just told you
you turn the steering wheel,
you reach neutral,
you park
lock yourself in the hand brake,
you pull her by moving towards you
you open the driver's door,

the drizzle stopped
Sun is rising,
the rays are a dance of lasers at a funeral that no one has ordered,
life is just a razor wire around the ring,
-BOOm! bOOm ! boooM- ringing for the next round,
I get up and go
you get up and you go
we get up and go

even if it was only for one moment. 

XXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-vFotografie od Ben Mack na Pexels.com