Za okny jmelí. (Audio)

Za okny jmelí.

Lubomír Tomik

za okny jmelí na stromech,
tanečník ve větvích v zeleném

prodírá se kůře pod kůží,
má moc měnit životy
tak jako ty

za okny noc za okny svítání

jmelí je tam a není
vánoce Velikonoce
smršť léta podzimu
jmelí je tam a není

najednou někdo je a není
vzácný
jako zlaté jmelí

ve výškách,
zlatým srpem sklizené

xxxx

Mistletoe behind the windows.

Lubomír Tomik

behind the windows of mistletoe in the trees
dancer in the branches in green

it penetrates the bark under the skin
has the power to change lives
just like you

behind the windows night behind the windows dawn

mistletoe is there and there is no
Christmas Easter
storm lure autumn
mistletoe is there and there is no

suddenly someone is and is not
rare
like golden mistletoe

at heights,
golden sickle harvested

Měsíc v Yangu

… tužka, sešit…lyrics:
Měsíc v Jangu.

Lubomír Tomik

Měsíc v jinu
Měsíc v jangu

Měsíc v kolébce
Měsíc JE kolébka

oběť svázaná do kozelce
ohřátá polévka

v poli máku,
kde červeni je více
než můžeme snést

všechna ta zákoutí,
můžou nás vést nebo svést

krátery jinu
krátery jangu

nový Měsíc,
ostří
vracejícího se bumerangu

xxxxx

The Moon in Yang.

Lubomír Tomik

Moon yin
Moon in the yang

The Moon in the cradle
the Moon is the cradle

sacrifice tied to a goat
heated soup

in a poppy field,
where red is more
than we can bear

all the nooks and crannies,
they can lead us or seduce us

craters of yin
craters of yang

new month,
edge
returning boomerang

Karta na publikaci z nemocničního lůžka je….

,,Mág.“