Poet Video ,,Crowleyho osobní kocourek“

XXXXXXXXXXXXXXX
Natočeno ve Studiu Shaark ve Bzenci na jaře 2O21. www.shaark.cz
Národní muzeum. 

Ze sbírky ,,Večeře u Minského . /2016/ lyrics:

Crowley's personal cat.

Lubomír Tomik

 how many ice floes in the shape of protozoa,
 swaying on the freezing stream of the river,       probably february,
 dripping condensed breath,

 how much blood flows in the veins,
 how many generations of the unborn pass through the vas deferens.

 On the side of the road,
 protruding intestin,
 eyes full of tears ,
 cat fur coat embedded in asphalt road.

 Crowley's personal,
 rusty cat.

XXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jeho osobního kocourka rezavého je.....
znovu, dnes podruhé.... ,,Velekněz."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Poet Challenge !

Kdo vyfotí s jedním z log, podle vlastního výběru, jejichž autorkou je Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/ fotografii

a použije logo na fotografii jakkoli, podle citu, podle světla, na svém oblíbeném místě, v pozadí, umístěné kdekoli, třeba ve spojitosti v vlastní prací, knihou , fotografií, kresbou, má propagaci vlastní práce jistou, s plným jménem, pod zkratkou, jak bude chtít ,publikace zde na stránce s odkazy, linky, vlastními pracemi, vždy se domluvíme.

Loga jsou ve velikosti klasických vizitek.

Pokud možno vytisknout, vystřihnout vyfotit,poslat.

Jestli tedy jsme komunita, kam až může ,,Midian na cestách s ….“ doputovat?

Uzávěrka není žádná, třeba i za 15 let!

Kontaktní adresa : lubomirtomik@seznam.cz

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

,,Holubice s olivovou snítkou je symbolem vnitřního míru, který se v nás rozhostí, jakmile se vrátíme ke své pravé podstatě. V době probíhajících vnitřních i vnějších změn je nutné mít na paměti tato slova: „Buďte k sobě jemní.“ Z výkladu karty.

Čtení poslední kapitoly, padesáté sedmé ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“.

Jakákoli podobnost se skutečností je čistě náhodná nebo klasická synchronicita, napsáno velmi dávno.

Fotografie od Freitas Junior na Pexels.com
Chapter 57 .Read and recorded in Studio Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik


Chapter Fifty-Seven.

The Shadows of Hart Crane. Catch!

In disguise, Edward Bengt infiltrated the platform to the London-Paris Express. He had just detained the robber David Hamilton, also known as Pound David with one eye in the back, who fled back into the foggy streets of London, disguised as a nun.
Surrounding snowshoes, couples standing apart and everyone is smiling. There are volcanoes and lots of cacti in Mexico.

In front of modern tenement houses an endless line of cars. The owners lovingly polish them, rhythmically. Suddenly, screaming wives and their children run out of all the apartment buildings and rush into the cars. Supermarket baskets and bags are everywhere.

Termites are tropical ants and this is their city, their house. Termite mound. As you can see, it is just as beautiful and beautiful as it is big. They were built by all the termites who lived here from the past to the present. Other termites will hatch tomorrow, and their new and native home will be small. Do you think they will tear it down to make it different, more beautiful and bigger?

Edward Bengt was immediately promoted for the successful intervention and received an award for bravery from the Queen. Police Commissioner Sullivan has been promoted to police president. It was a gnashing of teeth, which Sullivan had to leave.
The very next day, the Times released with headlines.

In the afternoon, a crowd gathered in front of the Palace of Justice, began to sing, and demanded the release of David Hamilton, also known as Pound David, with one eye in the back.
The crowd chanted: To- jsou- na-ši -li-dé! These- are -our- people! Give them back to us!

25 November, Le Figaro published an article.
It was also taken over by the London Times on November 26.


It said: "The truth is on the march and nothing will stop it!
Let the bell of freedom ring from the Rocky Mountains in Colorado!
Let the bell of freedom ring from the jagged peaks of California!
Whether the bell of freedom rings from every village and every city and from every solitude, we will finally be able to speed up the day when all the children of God, black, white, Jews, Christians and Muslims, Protestants and Catholics, take hands and sing the old spiritual: Finally free! Oh God, finally free! We are finally free! -

The Potosí Indians were dressed in short leather trousers, linen embroidered coats, and helmeted leather goatskin hats. They looked like bastards. They looked at a clay tablet that one of them had brought from the jungle. Aymara ideograms were painted aniline on the smooth back. They captured the famous fable for Ekkek's celebration, which began as follows:


When the swallows' wings flutter in the sky,
certainly Spanish,
pale moon floats across the sky
certainly azure.
When the rose blooms and the thorn punishes you
then only you
and long walks along the boulevards of Paris,

with you,

hand in hand.

In the corner of the room sat an eighteen-year-old Indian woman, partly behind a table, the shadows of candles flickering on her face, watching us with the eyes from which they shone - the shadows of Hart Crane !!!


Then she heard a distant human cry.
The extinguished fireplace blackened on the shore, bathed in moonlight.
Underneath, in his ashes, small red glowing embers went out late into the night.
And far on the dark ocean,
 on the wild sea, 
there was silence and darkness.

You were somewhere, and in the darkness, in the darkness, light shone.


THE END

K O N E C


XXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci poslední kapitoly číselně, nikoli úplně, ještě zbývá napsat  kapitolu 44- a možná to bude právě Výprava do Celkové Anestézie a právě teď všechno zapadlo do sebe.
KLIK. Jako dílky Lega. 
Jako naše oči tehdy v pizzerii , nad okraji pizzy plněnými sýrem a karta Crowleyho Tarotu je...

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

V pozadí zvuk Zvonu Míru z Ohia prostřednictvím YouTube a Zvuky z Archivu BBC, volně dostupné pro nekomeční účely:

Markets: Mexico – Tijuana: Street market atmosphere.

Foreign Atmospheres – Spain, bullfight with music.

Čtení je prakticky bez chyby, jen v závěru jsem se musel smát při větě ,,Seděla částečně za stolem“- při čtení si situaci VŽDY představím a toto byla výzva….jak asi mohla sedět, když to bylo ,,částečně“ ?

Nepamatuji si, že bych tu větu psal a jak byla myšlena.

Je to více než deset let, možná dvacet.

Nevadí, všechno je TEĎ.

Skutečná cesta časem do roku 2OO7.

Fotografie od Mohammed Zarovski na Pexels.com / Přibližně někdy kolem toho roku tady…bylo tam opravdu horku…ale sochy se chvěly…..!/

XXXXXXX

….a ,,předkračování “ o 15 let později, dobrý útok na vědomí-napsat předkračování k tomu co bylo napsáno v roce 2007 a tedy –

Při přípravě do nemocnice beru s sebou čtečku, našel jsem ve starém PC složky s obrazy malířů a najednou , slova ve wordu z roku 2007-

Olověnou vestou.

Lubomír Tomik, 8.2.2017

Olověnou vestou titánského prostředí kde se země vyskakují  vzpomínky
Tyčící se 
Tyčící se hvězd plné
Slepýšů plné

na jeho břehu jsme se sešli
tam se i rozejdem,
pár stop v písku odvane vítr času,
zbyde zjizvená zem

zuby se zabořily,
zuby se zabořily,
do masa bohů,
krájeli je zlatým příborem,

civilizovaně,
nožem a vidličkou,
nenechali nic,
snědli Afroditu celičkou,

šlachy a kosti hodili nám,
nepohnuli jsme se z místa ,
dieta.


XXXXXXXXXXXXX


While preparing for the hospital I take the e-reader with me, I found in an old PC folders with paintings  and suddenly, words from 2007 in Word -

Lead vest.

Lubomír Tomik, 08/02/2017

The lead vest of the titanic environment where the earth pops up memories
Soaring
Soaring stars full
The fox full

we met on its bank
I'll break up there,
a few feet in the sand blows away the wind of time,
the scarred ground will remain

teeth sink in
teeth sink in
into the flesh of the gods,
they cut them with gold cutlery,

civilized,
knife and fork,
they left nothing
they ate Aphrodite whole,

they threw tendons and bones to us,
we didn't move,
diet. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Napíši slova o svatbě v lesích, TY víš CO JAK – MOHLO se to stát……………… a kdo se přidá do party…..

zdravím – pro – ,,FIX MY MARRIAGE „…

-myslím naši pohanskou svatbu , která se zadrhla někde v půli, v nějaké jiné realitě proběhla, byť.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci skutečné časové synchronicity je …

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Před nástupem do nemocnice….

….kouknu na covidovou situaci a … kolik 666 může být na jednom grafu ?

Odvčera jsou naše čísla všude..na SPZ ,v článcích ,všude.

Karta je ,,Luna“ , ….karta Crowleyho Tarotu , bez obrázku, publikuji z mobilu, znovu budu několik dní bez PC…a nohy. Bezva! Looking forward to the Expedition to Unknown!

Lov Stymfálských dravců.

Lov stymfálských dravců.

Lubomír Tomik

bájné postavy v průvodu,
kryté tmou,
nebo si to aspoň myslí,

svit v očích,
vem za kliku,
vejdi,
scéna je otevřena,

na radarech Tebe klid,
nepřítel nenarušil hranice,
ale číhá,

v ulicích kde není co ztratit jen všechno,
čas roku nula,
tváře tvrdé jako žula,
ranní mlhy jsou přístavy dní do nichž vplouváme,
nad námi útočící stymfálští ptáci,

kouzla a čáry,
slova,
napnuté luky,
nevzdáme se bez boje !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hunting of Stymphal predators.

Lubomír Tomik

mythical characters in the parade,
covered in darkness,
or so they thinks

light in the eyes
take a click,
come in,
the scene is open,

calm on the radars,
the enemy did not break the border,
but lurks

in the streets where there is nothing to lose,
time of year zero,

granite hard faces
the morning mists are the ports of the days we enter,
Stymphal birds attacking us,

spells and lines,
words
stretched bows,
we will not give up without a fight! 

XXXXXXXXX
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec