Pavoukolibříkůň.

Fotografie od Donald Tong na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pavoukolibříkůň.

Lubomír Tomik

vyschlá jezerní tůň,
ze dna z listí

dvě oči kmitnou  
rychlejší 
než explodující supernovy

ochutnejme jablko ze zahrady Hesperidek,
kde i maso červů je chutné

cinknutí tulipánu,
cinknutí blesku

poslední cinknutí

...a začaly zhasínat hvězdy , že ne ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Spiderumminghorse.

Lubomír Tomik

dry lake pond,
from the bottom of the leaves

two eyes flicker
faster
than exploding supernovas

let's taste an apple from the Hesperides Garden,
there even the meat of the worms is delicious

tulip clinking
flash clinks

last clink

... and the stars started to go out, didn't they? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci slov je - ,,Eso Pohárů"
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

a na publikaci audia je…..

a na publikaci audio nahrávky ze Studia Midian je Trumfová karta Crowleyho Tarotu -,,Smrt.“
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Ovšem není to zlá, špatná karta.

,,Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového .“- z výkladu karty.

Poet Video ,,Zvu Tě!!!“ … na Skandální polévku.

Kouzlo britského slangu z třicátých let.

XXXXXXXXXXX

Zvu Tě.

Lubomír Tomik

co asi znamená,
,,zlomit si nohu“ ?

co asi znamená
,,skandální polévka“

co asi znamená
,,šerifův ples plný diamantů „

něco úplně jiného
a přitom stejného,

zvu Tě na Skandální polévku z ,,Liány duší !“ !

/ ,,Skandální polévka“ je slangový výraz pro ,,čaj“.
Tedy nic špatného, má drahá. /

XXXXXXXXI invite you.

Lubomír Tomik

what does it mean
,,break a leg“ ?

what it probably means
„scandalous soup“

what it probably means
„Sheriff’s Ball Full of Diamonds“

something completely different
and at the same time the same,

I invite you to the Scandalous Soup from „Liana of Souls!“!

/ „Scandalous soup“ is a slang term for „tea“.
Well, nothing wrong, my dear. /

XXXXXXXXXXXX

Liána Duší je……čaj z Ayahuasky.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa…. je….

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Looking forward to !

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Průzkum celkové anestezie.

Lubomír Tomik

ponor do ztráty vědomí,
co asi bude v tichu ?

ponor do jezera Tebe
krása tunelů vedoucích do světla

hlídá je Kerberos,
hlídají je Tvé oči

nitě v plášti neviditelném,
všechna teď jsou TEĎ,

už tomu rozumím,
když  jsme a nejsme,
jsme a nejsme,

proč se musím řezat rezavým nožem vzpomínek,
vykládaným drahými kameny Tebe

ponor do ztráty vědomí,
co asi bude v tichu ?

Looking forward to .


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Examination of general anesthesia.

Lubomír Tomik

immersion into loss of consciousness,
what will be quiet?

dive into the lake
beauty of tunnels leading with lights

they are guarded by Kerberos,
Your eyes guard them

threads in invisible mantle,
they are all NOW now,

I already understand
when we are and we are not
we are and we are not

why do I have to cut myself with a rusty knife of memories,
inlaid with precious stones You

immersion into loss of consciousness,
what will be quiet?

Looking forward to. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu :
Poustevník.
A takhle začal  První Trumfovou Kartou Darkov. Poustevníkem.


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou .“ Kapitola jedenáctá.

Jakákoli podobnost s čímkoli, jmény, místy, je náhodná, nebo je to klasická synchronicita.

Nahráno ve Studiu Midian za doprovodu zvuku z Archivu BBC :Hospitals – Activity in a hospital corridor – 1981 (3H1,reprocessed), volně dostupné pro neziskové projekty.
lyrics:
And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Eleven.

Coach Directions.

Tragedy. It was a tragedy. But he wasn't quite sure.
Eventually he turned, Coaching Directions.
-How do you want to stop him.-
I shook my head: -We have no hope ….-
He turned and addressed the invisible crowds of his faithful: -We will say goodbye and sail on, brothers, we will find an island large enough and fertile enough to grow bread for us, for us all.-

He had lived in London since time immemorial and believed that there was such a thing as an island.

He was tormented by the thought, counting down the hours and composing positive waste. He didn't even notice that the two metal plates, whose loved ones and friends were merging into a single huge piece of metal: -I couldn't help them- something suddenly interrupted the flow of his thoughts.
March, the way when gusts of pressure force individual days, days, days, days, days…
He hasn't eaten body parts yet.
The lungs didn't have enough air to eat breakfast, now the waves and discontinuous fragments of impulses brought furniture into the cabin.
-The talk won't help us now.-

Death, Truth, the roar of thunder, and a time of excruciating inevitability awaited the door.
- Enough demagoguery, - he said.
-I want to mark seconds and minutes with nitroatom structure.-
- Do you want to? - Mr. Marek asked.
-I want it… -He whispered Coaches Directions.
- Mr. Marek asked, thinking-Dreams and desires, dreams and desires, plans for the future, cha cha.-
-I'll work on it!-  Coachman Directions said, walking among his invisible faithful.


The beautiful court lady slept. She breathed slowly. Her renaissance clothes were like onion slices. Just peel them off !

End of chapter eleven.

XXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jedné z posledních nečtených kapitol střihové novely ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou" je ,,Kolo štěstí ".

Uvidíme.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Jedna kapitola, čtyřicet čtyři, ani není napsaná, to bude zajímavé, pokračovat po takové době.

Poděkování lékařkám, lékařům a sestrám a zdravotním bratrům a vůbec Všem zaměstnancům v Nemocnici Uherské Hradiště….

…jmenovitě Primáři MUDr. Kacrovi, MBA , díky za naději, jistě budu zase normálně chodit !

Od mé nehody už to budou tři roky a celou tu dobu o mne vzorně a s trpělivostí pečovali / nebyl jsem vždy ideální pacient / na všech odděleních a i následné rehabilitaci po prvním zákroku a dalších a dalších rehabilitacích…

Protože můžu poděkovat tímto způsobem, proč bych to neudělal?

Nechal jsem v UH Nemocnici krev, v rámci předoperačního vyšetření, ale dostal takovou dávku optimismu a na posledním oddělení i dobré málady-Třeba budete zase skákat přes kaluže ! -a tak by to přece mělo být , ne?

V Nemocnici se přece léčí tělo i duše.

V Nemocnici v Uherském Hradišti……..zpráva z první ruky , z osobní zkušenosti tří let :

-ANO, LÉČÍ ! –

DÍKY ZA TO !!!!!

https://www.nemuh.cz/