Pro Tebe!

Fotografie od picjumbo.com na Pexels.com
V .

Lubomír Tomik

V
 dračím hvozdu tajná skrýš,
          na dně lesů tiše spíš,

v mých snech jsi bez dechu,
 dračí hlavy padají do mechu,

V
zahradách,
srdcích měst,

místo bomb by růže mohly kvést!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IN.

Lubomír Tomik

IN
 dragon forest secret hideout,
          you sleep quietly at the bottom of the woods,

you are breathless in my dreams
 dragon heads fall into the moss,

IN
gardens,
in the hearts of cities,

instead of bombs, roses could bloom! 

XXXXXXXXXXXX

Poet Video pro ženy ,,Kolo Slunce“…

…mají dnes svátek.

Kolo Slunce.

Lubomír Tomik

kolo slunce,
na obloze každý den se valí,
rozmačká nás ,
je to úžasné ,
a zase se vzdálí

znovu do něj vpleten, vpletena,
na Noren vřetena,

sladkým času medem potřena,
medem,
nejsladším


XXXXXXXXXXXX


Wheel of the Sun.

Lubomír Tomik

wheel of the sun,
the sky is rolling every day,
crushes us
it’s amazing ,
and walks away again

entwined in it again, entwined,
on Noren spindles,

smeared with sweet time honey,
honey,
the sweetest

XXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci svátečního videa pro všechny ženy, z nichž budu mít smrt je….jistě se to dá vysvětlit, všichni ti ,,Mágové“.

Žlutá temperová barva, bez štětce. Tužka , formát A4.

,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou kapitola 56″ čtení a je libo tajemnou výpravu nebo něco podobného ?

Fotografie od Valentin Antonucci na Pexels.com

Napsáno před více jak deseti lety, jakákoli podobnost je čistě náhodná nebo je to klasická synchronicita.

Chapter 56.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Fifty-Six.

Do you want a mysterious expedition or something?

-It's time.
Well, it's a village. I have never seen one like this and I had no idea that such villages could be.
Round blackened houses without windows stick to poles and under them everything is possible: some huge pots, troughs, rusty boilers, wooden rakes, shovels - there is choked clay between the houses, so hard that it shines. And where are you looking - nets. Dry. I don't know what is being caught in those nets. On the right is the swamp, on the left is the swamp and the sea? The sea stinks like a sump, as if rotting for thousands of years. North. Wild. And the inhabitants, it is known, nowhere.
There was only one thing clear. Death lurked ahead.


Find me a novel I haven't read! Tell Dr. May to resurrect Vinnetou, the Sioux bullet knocks him down and Buffalo Bill grows old. The spirit of the prairie flies, flies and does not even touch the hooves of the steppe grass horses and the lasso hisses in the air. Uff. Uff.
Why is it called -November?
The trees have long been bare and there is no fall of chestnuts.
Why is it called -August?-


Tata Iwi was walking through the streets of demolished London. He didn't know about it. It was just another village for him. Other debris, scars on the face of the world, which will soon heal when vegetation hides them…
I'm in a hurry.Why?
I wrote the word hurry.
Any mysterious expedition? Give me a break.
He was suddenly froze that he had rejected the oranges.
The thermonuclear drill started working.

- Close the door - Bobby shouted. There was no answer. She opened it with a terrifying key.
 -And there… - Blonder pressed her hands to her chest and her hair fluttered, then took a spectacular pause. The American opened a new bottle of Coca-Cola and drank it without tearing it from his mouth, anise.
-And there…. there… -the blonde continued.
-Mon-mon -monsieur? -
He stared at the wall, as if waiting for it to part. I walked over to him and put my hand on his shoulder. He stopped shaking quickly. He was humbly taken away. The horror faded from him, and cunning crept into the fox's eyes. He studied me for a moment, then began cautiously in a fistula, "Don't you know who I am, monsieur?"
I looked encouraging.

The buzz of the computer merged into a single continuous sound, reminiscent of the sound of a circular saw cutting dry wood.
The speaker crackled suddenly, laughter.
Twilight thickened on the locator screens.

He walked over to the counter and pushed a button. The red warning lights on the towers in the corners of the starting area came on and the starting siren sounded.

End of Chapter 56.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho tarotu na publikaci čtení kapitoly 56 je ....
,,Císařovna"
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Strom přání.

Strom plný přání.

Lubomír Tomik

1
.

Není to tak,
že bychom všechno ztratili

ať větve se pokrývají rzí,
nánosy vteřin

když pod vahou přání už, 
už zdají se zlámané

není to tak ,
že bychom všechno ztratili

někde je něco jinak, jiné,
můžeme být co se nám zamane,

kajmane, leguáne, satane

zatím,
stále ,
 nic není napsané.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tree of Full of Wishes.

Lubomír Tomik

1
.

It's not this way,
that we would lose everything

let the branches be covered with rust,
deposits of seconds

when they wish under weight, they no longer seem broken

It's not this way ,
that we would lose everything

somewhere there is something different, another,
we can do whatever we want,

caiman, iguana, satan,
nothing,
nothing and still has been 
written yet.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trumfová karta Crowleyho Tarotu na slova v ránu kdy se rozhodne o všem, ovšem, jak jinak, bylo samé zítra a najednou není ..... přesto, karta je, ,,Umění."

Z výkladu karty-,, Umění / Umírněnost nás vede k tomu, abychom přijali všechny svoje protiklady, protože jen tak se můžeme stát ještě více sami sebou. Oheň a voda se slučují, aby vytvořili páru. Lev, který tady zastupuje astrologické znamení Lva, je ztělesněním stejné metafory. Toto ohnivé znamení se napájí z kotle společně s orlem nebo ptákem fénixem, který je symbolem vodního znamení Štíra. Společně vdechují z kotle vzduch prosycený parou, symbolizující životní sílu. Na kotli je umístěno další znamení sjednocených protikladů. Je jím pták a lebka představující propojenost života a smrti, tedy nejrozšířenější zkušenost lidstva. Velký sluneční kotouč na pozadí karty se spojuje se svým protipólem, dvěma měsíčními srpky, ze kterých na obou stranách v horní části karty vycházejí rotující hvězdy.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

https://www.kovozoo.cz/