Změna je ….

…život.

Jiná nota….změna…karta Crowleyho Tarotu na okamžitou změnu

,,Chtíč.“

z výkladu karty ,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat“, pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém „původním významu stejná.

…..střih dalšího Poet Videa -..zvukovou stopu už mám, trojnásobnou, jeden mp3 soubor podpírá druhý ….–chci vzdát úctu, —je náročný. Navíc se má příští úterý rozhodnout o mé operaci, musím myslet na něco jiného kromě tebe a moment, kdy mne kvůli zákroku uspí….celková anestezie.

Možná se probudím do světa v němž jsme spolu !

Karta Crowleyho Tarotu na příští chvíle a opravdu nebylo jistého nic, 78 karet a dva Mágové, slušné množství možností a sejmul a otočil jsem kartu –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

tedy, pro Tebe :

……

,,….tato slova byla …skutečnou výzvou… nejde to , jsi moc hluboko, tentokrát to přežiji, je to jiné.

Je to ,,Vnímané“….ne.

Jsou ,,Vnímavé.“

Vnímavé.

Lubomír Tomik

v komnatách krále Slunce,
povyk a ryk

na dvoře krále Slunce vnímavé dvorce bradavek,

pokaždé, 
když se Smrt shýbla a narovnala,

přitiskla ,

kůže látka látka kůže
proti sobě,

proklála mne dvěma rapíry,
jen to zastudilo,
hřálo,
pak  světlo,
světla,

mysl v oku na obvodu hurikánu,
propíchlá.XXXXXXXXXXXXX

Perceptively.

Lubomír Tomik

in the chambers of the Sun King,
noise and roar

in the court of the King of the Sun receptive court of the nipples,

every time
when Death bent down and straightened up,

pressed

leather fabric fabric leather 
against each other,

she pierced me with two rapiers,
it just shuddered
then just light,
lights,

mind in the eye on the perimeter of the hurricane.

pierced. 

XXXXXXXXXXXX

Karta je ,,Chtíč" jak již bylo řečeno a každé slovo ve výkladu je skutečné.

Poet Video ,,Máš.“

Praha.

lyrics:

You have.

Lubomír Tomik

you have one name
you have nine billion names

my chrysanthenum
I have you and I don't have
I am yours
  dead living bard

we just
  ghosts inside magic lamp

you have one name
you have nine millions names
XXXXXXX

Hrad,Most,Vltava,Emauzy,Václavské náměstí,Národní muzeum.

Karta  publikace je ,,Slunce"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Máš.

Fotografie od Erik Mclean na Pexels.com

XXXXXXXXXXXX

Máš.

Lubomír Tomik

máš jedno jméno,
máš jich devět miliard

má chyzanténo,
mám Tě a nemám,
jsem tvůj...
 mrtvý živý bard,

jsme jen
 duchové, 
uvnitř kouzelných lamp.


XXXXXX


You have.

Lubomír Tomik

you have one name
you have nine billion names

my chrysanthenum
I have you and I don't have
I am yours
  dead living bard

we are just
  ghosts,
 inside a magic lamp. 
XXXXXXXXX

Právě jsem v s Tebou v OKU Hurikánu.

,,Devět miliard Božích jmen“ je…. https://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C4%9Bt_miliard_bo%C5%BE%C3%ADch_jmen …v tomto případě ,,,Devět miliard jmen Bohyní“

Čtení v nedělním jarním mrazu… A za ruku jsem držel astronautku Petersovou . ,,Kapitola padesátá čtvrtá -Mistři rizika-dokončení!“

Kapitola 54 , čteno ve Studiu Midian. Příběh. Při nahrávání v pozadí puštěna nahrávka ze Zvukového Archivu BBC , konkrétně -Atmospheres: Evening – Sea Cliffs & Rocky Shores, heavy seas with eiders, artic terns, fulmers, skylark & wren. (Recorded on a late spring evening.) Použitelné pro neziskové projekty.
Fotografie od Skitterphoto na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Fifty-Four

Masters of Risk - Completion.

Sometimes it seemed to him that everything bad ended in the bad times that were over. But if something happens that excites us and separates us from the irretrievable past, then life will once again shine with dizzying colors like the carnival that has died down on the verge of maturity.


-But I don't want to lie. Yes. Life with me dragged me around Alaska.-
-What were you doing there? -
-Trust me, I did what I wanted.-
-You would think you were in the Klondike at a time when there was a gold rush .-
Tata Iwi answered willingly.-Klondike… I don't think it's worth a word. It was much easier to get a box of gold than to get rich without dripping. We didn't take the rifle out of our hands for a moment. When someone knocked on the door of our hut after sunset, I first started firing and only then I asked who was there. It wasn't a gold rush… rather bloody. You can't imagine how raw a cultural person can be when he is intoxicated by the desire for mammon.
-Sorry, I don't like it, darling. ”Suzanne said, twisting his nose with a towel.

-I didn't think about what I was doing.- William was silent.
The old, familiar, sweet smell I could feel as I approached her shadow in the house.
-Why are we here? -I was suddenly thinking. -Plop !!!! - suddenly the air around us filled up.
- Moreover, the move, "said the Captain. -I have a pile of records and a pretty big turntable. But we could take a taxi.-
-I can arrange it. I'll get a car- said Tata Iwi.
-Well that's wonderful. Friends -? -
-Yes! -they all said at once.

The captain smiled.
A hand emerged from the darkness and tugged Tata Iwi's ear.
- Hey, Grandma!-You should have a machete with you, you run around the rainforest just barefoot, what if a snake appeared…? - "Captain cried in an unexpectedly stern voice."
There was no word of his own. The wind suddenly grew stronger and stronger.
Grandma's milkman screamed and screamed and screamed and Tata Iwi whimpered in pain and the Captain laughed. William didn't expect anything and knocked Grandma's milkman down once.


She lay in a pool of blood, barefoot, and growled: - My goat… my granddaughter..save his parachutist? William… Willia… - and she exhaled for the last time.
-We going home! ”A wide Belfast accent shouted.
William shoved the revolver into its holster.

A man came forward.
-It was like this, Commissioner. I could not come to the repair earlier, because the boss… simply the material has not yet arrived.-
-Talk to the point! -
-I couldn't tell the lady left. When someone orders a craftsman, they should at least leave a message with a neighbor.-
And quite up above the jungle are figures in overalls. They rise higher and higher to the sky and stretch thin wires over the jungle.

End of Chapter 54. 
XXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho tarotu na publikaci slov je.....

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v