Piano cover ,,Man of Iron“ od Gleba Belyaeva s básní pro Tebe ,,Oblečena v rybářské síti “ Audio .

Vše začalo tímto snímkem, náhodné umístění věcí na parapetu při úklidu.

Napsat tyto slova a přečíst Ti je za zvuků piána fantastického Gleba Belyaeva a Quorthonova ,,Man of iron“ z alba Blood of Ice https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_on_Ice


navíc se svolením autora coveru , Gleba Belyaeva, bylo a stále je…. něco úžasného.
Děkuji, Glebe!
https://www.facebook.com/%F0%9D%95%AD%F0%9D%96%86%F0%9D%96%99%F0%9D%96%8D%F0%9D%96%94%F0%9D%96%97%F0%9D%96%9E-%F0%9D%96%94%F0%9D%96%93-%F0%9D%95%AD%F0%9D%96%94%F0%9D%96%98%F0%9D%96%8A%F0%9D%96%93%F0%9D%96%89%F0%9D%96%94%F0%9D%96%97%F0%9D%96%8B%F0%9D%96%8A%F0%9D%96%97-111471394324894/

Synchronicita – dopsal jsem báseň pro Tebe, čtu ji nahlas, na mém You Tube kanále se spustí onen neuvěřitelný cover, i když bylo předtím ticho, beru rekordér a čtu a když si záznam poslechnu, slyším : ,

Man of Iron cover on piano by Gleb Belyaev https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/gleb.belyaev85/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Studio Midian .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oblečena v rybářské síti.

Lubomír Tomik

oblečena v rybářské síti,

jak to zní,
oka volná svázaná

putuje po mě loukoťovým kolem slunce

oblečena v rybářské síti,

na nebi každý večer Orionův pás a Ty,

nikde.


XXXXXXXXXXXX

Dressed in a fishing net.

Lubomír Tomik

dressed in a fishing net,

how does it sound
loose eyes bound

wanders around me in a meadow around the sun

dressed in a fishing net,

in the sky every night Orion's belt and You,

nowhere.

XXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikování posledního sobotního příspěvku je.....
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Před hodinou nebylo nic.

Bylo mi ctí, Glebe !

Zdravím do Litvy !

PS : Nejsem vlastníkem autorských práv k písni ,,Man of iron“. Quorthon a jím určení jsou a budou, vše s úctou k jeho památce,

žije v nás,

žije ve Valhalle, Thomas.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Quorthon

Čtení v děšti na sobotní večer pro Tebe ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola padesátá třetí.

Napsáno více jak před deseti lety , jakákoli shoda se skutečností je náhoda nebo synchronicita.

Chapter 53 Part One – Risk lovers.
Fotografie od Tsvetoslav Hristov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Fifty-Three.

Risk lovers.

They parked in front of a tall, narrow house, the windows on the ground floor were closed by faded net curtains. A battered brick wall, a trickle of water trickled down the broken gutter, leaving a slimy green stain on the front steps.
It was a two-story house, and the upper broken beams towered over the branches of the trees like the strange keels of shipwrecks. A dead house among thousands of dead houses, whispering the message of a bygone era.
Everything is coming to an end.


Somewhere in the suburbs of London, someone plays a gramophone record and the quiet, deep and hoarse voice of the singer Varja Panin came to us in silence: "My dear, it's a purely feminine point of view-

"Try to stop me, do a miracle
There is nothing so magnificent in the world
Make it a big bomb
She couldn't blow up
Someone is calling me from the outside, I don't want to be alone now "

-She says, in fact, he says he has bad blood.- Bobby said.
I smiled. We walked in silence after the song ended.
The world of adults differs from children's only minimally. It is a world where rapists are at their best, where excuses do not satisfy anyone, least of man alone, where cowardice corrodes the soul and you don't care.
-That's what the song is about, ”Suzanne said.
It's thundering and raining. The tree branch flutters sharply in front of the dim light of the street lamp, casting grotesque shadows on the glistening sidewalk.
We missed the playground. Abandoned. We walked in silence.
From the course we went to the cenote dagrado-sacred well, it is not strange that the Mayans, who worshiped the god of rain, considered the well sacred. There are no rivers nearby. If anyone knew at all that an underground river appeared and lost again in the underground jungle, then it must have been only the chosen people. And suddenly, in a place where the water was nowhere, a twenty-meter-thick layer of limestone collapsed and sediment appeared. Shrubs and trees disappeared under the water in the depression, and the white walls in the middle of the lush green forest demanded sacrifices like the teeth of the big mouths of the rain god. According to legend, the most beautiful girls threw themselves into the well. They dressed them richly, adorned them with precious jewels, and led them to a well under white bedspreads. However, a special group that examined the bottom of the well in 1974 proved that girls were not thrown into the well. All the skeletons found at a depth of thirteen meters belonged to men.
Daddy Iwi, in an anachronistic swallow attire and with his knees dropped, bowed silently to the ground. It was a success. Everyone laughed.
His lips are pale and his eyes shine dangerously.
His mind immediately began to imagine, and the businesswoman, Růžena Rybízová, opened herself dressed in a colorful shiny robe and blinked in surprise.
Lines of clouds chase around the pale moon, which is just disappearing behind a black wall of rain.
Bobby burst out laughing.
Tata Iwi, with a seemingly stern face, announces that she needs to get something in Miss Currant's grocery store.
Anger freed me from judgment and deprived me of caution.
-Freat! Be careful not to let your miserable soul come out of you!
In our world, news is spreading at the speed of light. However, this will not always be the case. Dad glared at me.
-Look! We live with germs around us, and when we become immune to them, we may not care that they exist. Yes, I'm glad I know that. I'm glad I know exactly who is rubbing his mouth on me. From which corner do they throw mud at me. Earlier… before…, when I was young. Do you realize that you are running to pagan superstitions to avert God's wrath? Which shows how confusing you are about religion.-
He spoke flawless German, tired and chubby ala Graf Zeppelin, and ended his sentences with a violent, imbalance laugh that went into violent and unbearably bright tones. The head was covered with a cap with sewn-on ears from an old wolf. They stuck to the sides, always trapped, as if they sensed danger.

The end of the first part.

End of the fifty-third part.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Několik drobných omylů při čtení ponecháno, konec s dovětkem a následným zahřměním je ponechán pro ilustraci, protože..... je to záznam jednoho TEĎ...a hlavně, ani nevíš co to pro mne znamená , být naživu, mít možnost, dělat to co dělám.
Můj právní zástupce mi včera řekl, že šance na přežití při sražení automobilem v  rychlosti šedesáti pěti kilometrů za hodinu, jak se to stalo mě,  je deset procent. 

DESET.

Karta Velké Arkány Crowleyho Tarotu na publikaci sobotního čtení je - ,,Mág."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

PS: A ano – ,,V DĚŠTI“.

Poet Video o ,,Úklidu minulosti“

Úklid minulosti.

Lubomír Tomik

smítek prachu vteřin
růže
růže
růžice sprchy, stín peřin

proud vody očistý osvěžující
dávky samopalu půdu kolem kypřící

smyj minulost korouhví větrnou růžicí
body za okny ve tmě svítící
jen my
jen my
jen my

jámy zasypané vteřinami,
radiolokátory zachytily ozvěny napříč manekýnami perverzitami 
špiony se šiframi tvého jména

úklid minulosti,
běžný dosti,
bez milosti,
nepřesnosti,

úklid.


XXXXXXXXXXX

Cleaning up the past.

Lubomír Tomik

speck of dust seconds
roses
roses
shower rose, shadow of duvets

stream of clean water refreshing,
submachine gun batches the soil around the plowing

wash the past banner with a wind rose
points behind the windows in the dark glowing
just us
just us
just us

pits filled with seconds,
the radars picked up echoes across the mannequins' perversions
spies with ciphers of your name

cleaning up the past,
common enough
without mercy,
inaccuracies,

cleaning. 

XXXXXXXX
Při úklidu.
Karta na publikaci nečekaného Poet Videa je... ,,Slunce."
Asi aby dvacet let staré modely postav z filmu Hellraiser od firmy Neca uschly, zbavené prachu a nečistot a bez minulosti. Clive Barker.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu, mimo jiné…. ,, Všechny tvořivé procesy jsou určitou formou hry a cestou objevování. Je to božské dítě v nás, které neustále hledá možnosti projevit se bez hranic a omezení. Naše pravé, já“ se rozvine a naplní energií, tak jako lotosový květ (symbol Východu) uprostřed slunce, při každém tvůrčím procesu, který využívá jak našeho vnitřního dynamického principu, tak i magnetického.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Sobotní čtení ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ kapitola padesátá první.

Chapter fifty ONE.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik


Chapter Fifty-One.

- Devil, he said.

The captain frowned at the long tables. There was everything: whiskey, rum, alcohol, disgusting Japanese sake and also white vodka from Smirnov's plant.
At that moment, the bells rang. It was a kneeling, but Carmen Rosa winced in fright because she didn't realize how time was flying, nor did she notice that dusk was coming.
A silhouette of Don Carmelite appeared in the open door that connected the shop to the hallway.
-Andel of the Lord preached Mary, 'she said.
And Carmen Rosa answered, just like every night- And she started from the Holy Spirit.-
-Let's have a drink- she suggested then.- I want to drown this mood.-

Half an hour later, in the shady corner of the small bar, she raised her glass with renewed courage.
-For the two of us. As long as we want each other, everything is fine. What they can do to us. It's not just Algeria. It's still about gaining time. At worst, we'll go together wherever you want. After the lesson I got here, I'm not afraid of anything anymore. I just need to know you want me.-
She held a boiled artichoke in her hand, half peeled. I no longer had ears for her eternal longing. She spoke somewhat pathetically and with hand gestures, usual for a pretty woman. The door was ajar, and yet, in a matter of suffocation, she cried out one last time and venomously -Peach!
Everything fit over Kamchatka, led by hope.
-I kept a photo album -I told Carmen Rose. -If you're interested, I'll show you everything. But I warn you, some pictures are quite dramatic.-


-Ship slaughterhouse.-The captain grinned.-A beautiful cemetery of dead ships. They really do exist. I often felt something like a grip on my heart when I discovered a broken, perhaps half-sunken wreck, infested with rust and clams.
- Devils!
A man's voice from down the street shouted the word so loud it penetrated the closed window.
- Do you have hay in your head?
Urgent and thirsty Tony Roberts insisted. And he applauded like he was at a bar somewhere in Dallas or Houston.
-Three times brandy, you little ones, but move the background, you have a lot of workload! - came from the clouds of thickening smoke.
The waitress dropped the dirty towel and, without further ado, poured some clear liqueur from the bottle into two suspicious glasses. She refilled the glass with water. The liquid immediately became milky and smelled of anise. She pushed the glasses in front of us.
-At least that's luck. -I thought. - Thank God I'm not a booze slave. - I felt sorry for the Captain. Sad case.
Under the bright light of fluorescent lights.


The two serving Indians ran eagerly here and there with enamel trays in their hands. Tiburcio and the fat Cuban tried just as hard.
- A spaghetti woman?
-No spaghetti, no macaroni, no ravioli, no meat, and -o -n- l -y vegetable for indians. -Six indians! —And spread five fingers, then left only his thumb up and fencing with him, still commanding the herd around him in the same jovial tone.

There was music, unknown and not soothing. Bows, drums, flutes. She ran from the turntable behind a man in a merchant navy uniform dancing on the carpet, dignified, serious, lonely. He had olive skin and a black mustache, twisted at the end like a pirate in a pantomime. A glass of beer hovered in the Captain's hand, swaying rhythmically to the music. Lili came out of the kitchen, a tray of other beer and a bottle of Vat 69 in her hand.

A wet, stuffy early evening, pregnant with French gasoline, anesthetized him just like a pernod.
-Half a pound of coffee beans, Dear Lili. -the child's voice screamed, and Carmen Rosa recognized the voice of Niacor, the minister who said at the funerals: -Amen.-
The film of our shipwreck still didn't end there.

The captain got up and headed for the door. He pursed his lips so hard that his mouth looked like a line. He caught an atomically minimal echo of hectic spherical whistling as a line of fire flashed through the black sky.
He remembered sitting in a guard basket during the dead afternoon, looking up at the long-vanished bomber squadrons that were scattering death somewhere over China.

Then a wet night engulfed him. And he disappeared again into the silent valleys.
There was a heartbreaking scream of the locomotive from the station, which set off from the taiga express direction to London.
It seemed like a good omen and filled him with joy.

End of Chapter 51.

XXXXX
Čteno a nahráno ve Studiu Midian , v pozadí zvuky noci v roce 1981 z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely, konkrétně - Night Atmosphere - With frogs and doves NB: Exact date of recording in 1981 unknown
Karta na publikaci čtení v je.... 
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

The most common words

Fotografie od Viajante Dibujero na Pexels.com

XXXXXXNejčastější slova.

Lubomír Tomik

krásný den,
užij si to,
užívej

jak,
v poušti dní bez oáz s chladivou vodou s chladivou tebou?

najednou ,
je vše jinak,
není žádný konec cest a rozumím tomu,
rozumím Ti

až TEĎ,
byť

následuje tzv.  ,,Smajlík".

Možná si to dokážeš představit.

potřebuji tě nemůžu tě mít
potřebuji tě nemůžu tě mít

možná si dokážeš představit

následuje tzv ,,Smajlík"

řeč v lese symbolů které každý rozumí,
i ten , 
kdo ji neumí.


XXXXXXXXXXXX

The most common words.

Lubomír Tomik

a beautiful day,
Enjoy it,
enjoy

how,
in the desert of days without oases with cold water with cold you?

suddenly ,
everything is different
there is no end to the road and I understand,
understand You

just right now,

followed by the so-called "Smiley".

maybe you can imagine that.

I need you I can't have you
I need you I can't have you

maybe you can imagine

followed by the so-called "Smiley"

speech in the forest of symbols that everyone understands ,
even the one who can't do it

XXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Na palouku dikobraz !

Fotografie od Anca Silvia Orosz na Pexels.com
Na palouku dikobraz.

Lubomír Tomik

bodliny namáčel do barev
bodliny namáčel do barev
bodlinami vzpomínkami nakreslil nejdříve
oči
rty
linii nosu
ušní boltce
obrysy ramen,

v zemi za zrcadlem.


XXXXXXXX

Porcupine in the meadow.

Lubomír Tomik

spikes soaked in color
 spikes soaked in  colors
 drew the prickly memories,

 first -
eyes
lips
nose line
ear lobes
shoulder contour,

in the world,
 behind the mirror. 

XXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Strachem.

Fotografie od Couleur na Pexels.com
Strachem.

Lubomír Tomik

strachem kamenná,
hladím jí ramena,
odplouvá

vetknutá do dračích očí napořád,
rozednívá se čistě a jasně,

v kráteru na Měsíci sníš svůj sen,
žena mého druhého života

v kráteru na konci duhy býval hrnec zlata

v kráteru po raketě středního doletu,
zamknutá
realita kouzla bez kouzel

strachem kamenní
lekníny se dotýkají rameny,

přemýšlel jsem dne v noci o tobě,
jak daleko jsme ochotní zajít ?


XXXXXXXXXXXXX

Fear.

Lubomír Tomik

fear of stone she was,
I stroke her shoulders,
departs

stuck in the dragon's eyes forever,
it dawns cleanly and clearly than ever,

in the crater on the moon you dream your dream
the woman of my second life

there used to be a pot of gold in the crater at the end of the rainbow

in a mid-range rocket crater,
locked
the reality of magic without spells

fear of stone
water lilies touch the shoulders,

I thought about you day and night,
how far are we willing to go? 

XXXXXXXX

Fotografie od Alice AliNari na Pexels.com

XXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na báseň v brzkém ránu kdy bolestí ve zlámaném koleni nemůžu spát …je…ovšem. Když je pro Tebe, když jsou slova pro Tebe.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel