Poem for William.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian. Celý dům je Studio, celý svět. Zvuk v pozadí z Archivu BBC přesně –

18th Century Naval Cannon – Eighteenth Century Naval Battle, general battle atmosphere.

XXXXXX

Věže.
Lubomír Tomik

věže zahájily palbu
palbu palbu palbu palbu palbu palbu

někdo nám nastříhal budoucnost

v níž věže zahájily palbu

ženy přebírají shnilá jablka
věž proti věži

ční až do nebe plného výbuchů dopadů a střihů!XXXXXXXXXXTowers.
Lubomír Tomik

the towers opened fire
Fire Fire Fire Fire Fire

someone cut the future for us

in which the towers opened fire

women take rotten apples
tower against tower

up to a sky full of bursts of impacts and cuts !

XXXXXX Karta na tyto slova....které jsou napsány s úctou, protože na Jeho slova došlo a ,,Věže" zahájily palbu a my žijeme uvnitř tance písmen a co by vše bylo beze slov ? 

Sova? Slova ?
Slovo dnešního dne je ,,ZNOVA".
Ty.
Mág.
Priority.Poet Video pro Tebe ,,MineReály“

Národní Muzeum v Praze. Oddělení Minerálů.

MineReály.

Lubomír Tomik

From all sides there are mines,
in front of us ,
behind us,
behind the windows,
behind the waves
and ships sink,

they could be wonderful minerals
colored like your eyes
sharp as reflections of your thoughts

crystal fury of agates
fury of agate crystals
agate fury of Achilles shield

which cover you from falling
calcite
covid

put on a dress with lightning gems like this evening before in my memory,
minerals,
MineReal

let one of them blind me and burn me again!

xxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... ,,Válečný Vůz"

Z výkladu karty na slova o minerálech –  ,,Deset krystalů na zlaté zbroji této postavy připomíná deset jasných rozhodnutí, které byly učiněny v minulosti. Číslo deset je spojeno s Kolem štěstí. Deset krystalů tedy naznačuje, že změny, které vozataj podstoupil, byly šťastné. Proto si na ně nese vzpomínky ve svém srdci a na svém trupu. Tylo křišťálově jasné motivující vzpomínky jsou symbolem toho, že změna není nic jiného, než příležitost k vytváření nových skutečností, které rozšíří a prohloubí naše vědomí.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

NO to WAR ! IN ANY LANGUAGE !

Poet Výzva, jasné NE směrem Válce !

Čekám na odpověď ukrajinské hudební skupiny, pokud řekne ano, pošle mi část jejich vlastního nepoužitého materiálu, doplníme jej slovy, kdo by se chtěl zúčastnit, slyšet svůj hlas a svůj text jako jasné NE válce, je vítán !


Jsme omezeni jen vlastní fantazií.

Celý nápad je několik dní starý, kontaktoval jsem je včera, ale dnešní ráno rozhodlo. 
Když nic neuděláme, zaklepe nám válka na dveře.

Prvotní myšlenka- každý si napíše svůj vlastní text a přečte si ho, AŽ bude hudba, přidáme naše slova a hlasy a každý bude mít šanci říct své ,,NE" válce, zatím to ještě pořád můžeme udělat.

Zatím.

POKUD  se budete chtít připojit, kontaktujte mne, vše nezbytné doladíme.
Poet Výzva směrem Válce !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poet Challenge , clear NO towards War!

I am waiting for the answer of the Ukrainian music group, if they says yes, they will send me a part of their own unused material, we will supplement it with the words of anyone who would like to participate, hear your voice as clear NO to the war, is welcome!

The whole idea is a few days old, but this morning it decided.
If we don't do anything, the war will knock on our door.

Initial idea - everyone will write their own text and read it. When there is music, we will add our words and voices and everyone will have a chance to say "NO" to the war, so far we can still do it.

Yet.

IF you want to join, contact me, we will fine-tune everything necessary. 

Karta Crowleyho Tarotu na zahájení celého protiválečného projektu je ,,Mág"

a vše se ponese v tomto duchu !
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Čtení s trochou smíchu v šílené ráno….A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola 50.

Fotografie od James Wheeler na Pexels.com

XXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Fifty.

Under the bright light of fluorescent lights.

But there is a strange sound everywhere on the globe. Whistling. Whistling other than wind whistling. Thin as a breath, but everywhere, day and night, there is an endless pitiful sound, as if from distant heavenly bagpipes.
Is this my new world?
-You? - I said concerned. -Don't you want to stop making a fool of me?
The Commissioner took stock: - Overall, it was a slap in the water.-
The devil's memories of how inappropriate they come and how they violently take over the brain. And yet there was doubt in him. Crazy, slight, sweet doubt.


When we found the Commissioner many years later, we found a notebook under the bed. The first pages looked normal: small, orderly, a little austere. Notes from a person who is used to keeping a diary on the road. And that's a good habit. But then the font grew larger, it swayed, perhaps it could be attributed to the swaying of the ship, but we knew that in those days the sea was calm. The content of the notes also changed: they completely lost their logic, their coherence. He kept coming back to one thing: In the middle of the smell of carbolic acid, in the middle of piles of dead bodies, I lent my eyes to someone else…
-Well, ma'am.- That was the Captain's voice. Blurred and inaccurate.-Where is the airdrop here? -
-I'd better-Commissioner Sullivan told him.- These are the adults! What do you think about yourself? Are they gods? ”He thought as he looked at the Captain.
One lid quivered. He smiled wetly. He had decayed teeth that disappeared into the distance. He was the most disgusting figure in the history of literature.
The captain did not answer immediately. He shoved a match into his mouth and began to bite it. Remember Fawcett! Only mud and vines everywhere. Before you know it, you're lost! You will fall into the swamp. Anaconda bites you in the ass. What about kandiru? That's a boy. Follow the pickpocket without worries. But don't go into the jungle, don't go into that jungle. But you probably already know that. And I'm not talking about going upstairs. You will understand all this.-
Sullivan thundered: "I'm already thinking with horror what alcohol is spilling on Kamchatka in exchange for furs!" I'm afraid that if I stand in the way of that alcohol typhoon, it will sweep me away like a worthless beetle. ! -
The pilgrim to Rome grinned and swallowed a hundred-year-old round sheep's cheese.
Shortly after the second, the scooters began to take off.
-Brrrr. -Thugs. -Brrrr… - Like an apocryphal buzzing wasp demonstrated by a megaphone.-Brrrr… -
The commissioner breathed loudly through his nose. So we should.

But what role does Nazim Kemal play in this game?


It was still necessary to admit that astronaut Peters was not only a very capable pilot of the starship Surf, but her added value lay in the fact that she had extraordinarily beautiful,good manager, firm breasts, perhaps smaller for someone's taste, I was ecstatic about them.

End of chapter fifty.

A little laugh this crazy morning. Když zešílel celý svět, proč bychom nemohli my ? 

Recorded at Studio Midian.

XXXXXXXX
Karta na publikaci spolklých ovčích sýrů je ....- 
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

V roce 2017….jsem napsal budoucnost.

Ve sbírce ,,Veronica a jiné básně“ z roku 2O17 jsou tyto slova….

XXXXXXXXXXX

Today, after all ...

Lubomír Tomik

She woke up to a sunny day,
into the distant rumble,
filled with cacophony of sirens,
honking ambulances and fire trucks.

She thought: -There can be no war today ... -

XXXXXX
Probudila jsi se a....
Bohužel je.  Na čtyřech nezávislých zpravodajských serverech zpráva, že Rusové v noci OSTŘELOVALI JADERNOU elektrárnu na Ukrajině.
Doufám že TOHLE těm zabedněncům, kteří tvrdí , že žádná válka není,protože se to ,,PÍŠE" na sociálních sítích, otevře oči.
XXXXXXXX

Teď tato slova.   Válka KONČÍ. 

Karta Crowleyho Tarotu na ráno v pekle je .....
,,MÁG"
Nevzdat se !   NIKDY !!!!!!!!!!

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Chmurný jezdec v Domácích potřebách !

Fotografie od Ivan Babydov na Pexels.com

XXXXXXXXX

Chmurný jezdec v Domácích potřebách.

Lubomír Tomik

chmurný jezdec jede tmou,
jede chmurným dnem,
nejchmurnější nocí chmurnou

bledá zachmuřená tvář
zchmurněla  najednou 
- Chmury temné mé! Chmury temné mé ! -

tak chmirné tak nebarevné tajnosnubné
temné
temné temné,

datume, doleva otoč volume ,

, jal se přetáčet všechny ručičky budíků!

nastavil všechny budíky v oddělení domácích potřeb
 tak, aby zvonily v jedno minutových intervalech

začal tančit v jásotu budíků a....-

-Už se zvedni z té postele a začni něco dělat ! -XXXXXXXXXXXXXXXXX


Gloomy rider in Domestic needs.

Lubomír Tomik

the gloomy rider rides in the dark,
going on a gloomy day,
gloomy nights 

pale gloomy face
 frowned at once
- My dark clouds! My dark clouds! -

so glorious so colorless secretive
dark
dark dark

date, left turn volume,

 he started to rewind all the hands of the alarm clocks!

set all the alarm clocks in the home appliances department
  so that they ring at one minute intervals

began to dance to the cheers of alarm clocks and ....-

-Get up from that bed and start doing something! -

XXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Olya Kobruseva na Pexels.com

Není žádný černý den, je jen takový jak ho obarvíme my!

,,Spravedlnost“ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci myšlenky z rána.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost