Ty….

Ainu Crane Dance – Ainu women performing crane dance. Rhythmic singing & chanting. Sounds of hand claps. Vytvořeno ve Studiu Midian.
,,Zrození Venuše“ Sandro Botticceli, nejsem vlastníkem autorských práv, zvuk jeřábího tance kmene Ainu k použití zdarma pro neziskové účely z Archivu BBC

Karta Velké Arkány Crowleyho Tarotu je ,,Hvězda“ a Ty mi záříš v Orionově páse.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Hřebenatka.

Fotografie od Kindel Media na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXX

Mušle hřebenatky

Lubomír Tomik

bílá mušle hřebenatky je jako opačná konev,
všechny smutky odcházejí růžicí
ruce se natahují po věčnosti,
po Tobě

masáž rudým pískem Marsu,
sprcha v horizontu událostí,

ve sprchovém koutě, 

 vtírám jí do kůže úsměvy Dejah Thoris,
dýchám na Její krk,

dlaně, která se natahují po věčnosti,
po Tobě

drásání
 hřebenatkami


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scallop mussels

Lubomír Tomik

The white scallop shell is like the opposite watering can
all sorrows go with a rosette
hands reach for Eternity,
after you

Mars red sand massage,
 event horizon shower,

 in the shower
She is with me

 I rub smiles of Dejah Thoris into Her skin,
I breathe on Her neck

palms that extend for eternity,
 after you

scratching
 scallops 

XXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na Hřebenatku je ... nevymýšlím si, nelžu.
,,Mág."

 Je hlášen zvýšený počet Mágů.
Deštník a Tvou tvář s sebou.

,,Without words“ pro Tebe.

Ant Sp. (Formicidae) – close-up drumming of ants on rattan leaves. Cicadas and birds calling in background. NB: Day & month of recording is not given.

Zvuk : Ant Sp. (Formicidae) – close-up drumming of ants on rattan leaves. Cicadas and birds calling in background. NB: Day & month of recording is not given. Zdroj: Archiv BBC , volně dostupné pro neziskové účely

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa beze slov je …. ,,Vůz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

Fragile tones.

Fotografie od Flo Dahm na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Křehké tóny.

Lubomír Tomik

křehké tóny jsou napjaté obličeje,
budoáry,
pařížské kurtizány
a po okraj horké vody plné vany

v nich indiánští duchové,
přišli z pouští,

smývají ze sebe prach cest,
hledají spočinutí

nacházejí slova,
křehké tóny


XXXXXXXXXXXX
Fragile tones.

Lubomír Tomik

fragile tones are tense faces,
boudoirs,
Parisian courtesans
and to the edge of the hot water full bath

in them Indian spirits,
they came from the desert,

they wash away the dust of the roads,
looking for rest

find words
fragile tones, 

XXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ... ,,Mág" ...je jako tyče na planinách Llana Estacada, jako značky na stromech podél lesní pěšiny do Asa Bay, TOTO je cesta.

Lilith

Not Another Nice Girl Blog

Strait-laced, straight-faced 
Fallen angel fell from grace
The first woman was no myth
Her name not Eve, but Lilith

Not from the rib, but born from clay
Beneath Adam, she would not lay
So when she was cast into the abyss
She became a force to be reckoned with

Come hell or fury, she would fly
Like a black bird in the sky
She rules the night while you sleep
And bought her own soul to keep

© Lisa Marshall Feminism Poetry HRM NS 2022

Photography credit: Julie Jenkins, My East Coast Heart Photography

Zobrazit původní příspěvěk

Someone cut out the words of a beautiful woman.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Instrumental version of song ,,Bela Lugosi is dead“ od Bauhaus, autor Zombie Thirteen, nejsem majitelem autorských práv. Přes den se song mihnul, objevil se na YouTube, k tomu napsáno něco pro Tebe, jsi ?

XXXXXXXXXXX

Slova krásné ženy někdo vystřihnul.

Lubomír Tomik

kulka
nablýskaná
luxusní
excelentní
připravená

vylétla rychlostí milionu mrknutí tlesknutí vteřiny

parodie
 prachovým
 peřím 
plněné
ruské peřiny


nemůžeš být větší než život,
jen o něco,
jen o Tebe,
buď


XXXXXXX

Someone cut out the words of a beautiful woman.

Lubomír Tomik

bullet
shiny
luxury
excellent
ready

flew out at the speed of a million blinks of clapping seconds

parody
 dusty
 feathers
filled
Russian duvets


you can't be bigger than life
just than something,
just about you 
be

XXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je -

,,A proč vlastně Kosmonautika?“

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXX

A proč vlastně kosmonautika ?

Lubomír Tomik

protože každý moment s Ní
 je plný kouzel

kosmonaut do zabudované vysílačky řekl ,
celou Zemi pod sebou,
modř , bílá, mraky

-Na hrubý skafandr,
hrubá záplata !-

Kosmonautika je o hrubosti skafandrů a
 ubývajících kyslíků,

neodstartovaných kosmických lodí,
anebo ano.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
And why astronautics?

Lubomír Tomik

because every moment with Her
 is full of magic

the astronaut in the built-in radio said
the whole Earth below you,
blue, white, clouds

-On a rough suit,
rough patch! -

Cosmonautics is about the roughness of spacesuits and
 declining oxygen,

non-launched spacecraft,
or yes. 

XXXXXXXXX
Karta je ,,Eso Disků" s třemi šestkami uprostřed, je to totiž Crowleyho Tarot.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

When you get dressed.

Fotografie od Sandy Torchon na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXX

Když se oblečeš.

Lubomír Tomik

když se oblečeš 
            do vzpomínky

když se oblečeš do rozpálených lávových kamenů,
                jak Ti můžu odolat

když si oblékneš Jidášovy polibky
                jak Ti můžu odolat

když si nasadíš bílý plášť
                jak Ti můžu odolat,

nazuješ si kroky služební chodbou,
                 ozvěny ztrácející se v tichu


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
When you get dressed.

Lubomír Tomik

when you get dressed
into memory

when you dress in hot lava rocks,
how can i resist you

when you wear Judas' kisses
how can i resist you

when you put on a white coat
how can i resist you

you take the steps down the service corridor,
an echoes fading into silence 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... ,,Slunce " ,

Pro ,,Feed Your Buzz" ,vítej na Kontinentu Synchronicit.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Poet Video ,, Štít.“ R.I.P. Taylor Hawkins

Štít.

Lubomír Tomik

ostrovy
u ústí pistolí

pistole 
u ústí ostrovů

ostrovy
u ústí pistolí

pistole 
u ústí ostrovů

zarývají se
jako duhové střepy 
hlouběji a hlouběji

na periferiích srdce pouliční boje,
povstání


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Shield.

Lubomír Tomik

islands
at the muzzle of the pistols

pistol
at the mouth of the islands

islands
at the muzzle of the pistols

pistol
at the mouth of the islands

they dig they cut
like rainbow shards
deeper and deeper

on the peripheries of the heart of street fighting,
uprising 
xxxxxxxxx

RIP Taylor Hawkins.

Na prvním albu ještě nehrál, přesto , RIP. 
Kazeta byla v magnetofonu a hrála.
Proto není ve videu. 
Co tam naopak je , nečekaně, melodie songu Iron Maiden, nejsem vlastníkem autorských práv, najednou jsem melodii vybrnkával a nahrálo se. Ani nevím kde se vzala. Nikdy předtím .

Karta Crowleyho Tarotu je -,, Blázen."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

The land of subtlety.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXX

Krajina jemnosti.

Lubomír Tomik

jen 
takhle
:

jemně
     divoce
mazlivě
      krotce
drsně
      zlehka
hedvábně
       jako déšť
tiše nekonečně 
roztomile

se dotknout,

nechat svět zmizet,
v krajině jemnosti

jezdci na vyslovených zaklínadlech,
kde snad měsíc mizí ve vlnách
kde se vynoříme a jdeme

do skřípání rotorů helikoptér noci 
bez Tebe

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

The land of subtlety.

Lubomír Tomik

just like this:
softly
     wildly
cuddly
     tame
harshly
    gently
silky
     like rain
quietly infinitely cute

to touch
make the world disappear
in the land of subtlety

riders on pronounced spells,
where perhaps the moon disappears in waves
where we emerge and go

to the creaking of helicopter rotors at night,
without You 
XXXXXXXXXXXXXX

Playground.

Fotografie od Rhys Abel na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hřiště.

Lubomír Tomik

hrajeme si v
             žárovišti,

dlaněmi nabírám prach,
probírám se
 zbytky vzpomínek,
občas kůstka citu,
citrony   
bez vitamínů

v krematorní peci hodně věcí zmizí,
než přivezou nové tělo

na konci je stejně prohrábnutí popela,
sítem propadají věci které neshoří v plamenech,

obloha,
sny,
Ty,

zřízenec smíchal všechno dohromady,
-Jen náplň do uren! - pomyslel si 

přitom je venku tak hezky,
vůbec to nevypadá,

že by měla přijít nejkrásnější radost,
ovšem ta přijde vždy, když ji nečekáš

hrajeme si v žárovišti krematorní pece,
prsty si na čela kreslíme tajná znamení prachem,

nakresli mi úsměv.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Playground.

Lubomír Tomik

we play in
crematorium furnaces,

I pick up dust with my hands,
I'm taking,
 remnants of memories
sometimes a bit of emotion,
lemons
without vitamins

a lot of things disappear in the crematorium,
before they bring a new body

in the end there is the raking of the ashes,
things that do not burn in flames fall through the sieve,

sky,
dreams
You

the butler mixed everything together,
-Just the urn refill! - he thought

it's so nice outside
it doesn't look like at all

that the most beautiful joy should come,
but She always comes when you don't expect her

we play in the crematorium furnace,
we draw secret signs with dust on our foreheads,

draw me a smile .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Princezna Disků" je karta na publikaci slov za noci, kdy venku konečně mrholí, probudím se bolestí v pirátském koleni se zbytky snu ...-Hrajeme si žárovišti!- léky, káva, píšu TEĎ.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

ANIMA.

ONA. Pro Tebe.

Musím Tě pořád aspoň kreslit, tady jsi jiná a přitom….

ONA.

Lubomír Tomik

ona noc je proslulá atrakce,
stíny ňader,
nechoď

nechoď nechoď
až se kolotoč dotočí,

nechoď
uškrtím se na Tvém obočí,

ona noc je totiž proslulá atrakce,

pošetilá

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SHE.

Lubomír Tomik

that night is a famous attraction,
breast shadows,

don't go
don't go

when the carousel turns,
don't go
I will strangle myself on your eyebrows,

because that night is a famous attraction ,
foolish

XXXXXXXXXXXhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Poet Video ,,Sestřelte motýly !“

.

Studio Midian. Zvuky z archivu BBC: Air Raids – Massed formation of German bombers in steady flight – 1940 (500P)
lyrics:
Shoot down the butterflies!

Lubomír Tomik

the color of the wings flowed from the sky,
milk thistle target circles

sound flowed from the sky
humming wrapped in crumbs of horror

She said -NOW-

Casablanca Airport has emerged from the fog,
butterflies have changed

NOW
NOW
NOW NOW

instead of bombs splashes of color,
on a pallet of earth,
white paper
canvas butterfly,

hurry up.

XXXXXXXXXX

Karta na publikaci karta Crowleyho Tarotu je … ,,UNIVERSUM“.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Pro Poet Video Pro Tebe…

Sestřelte motýly !

Lubomír Tomik

z nebe tekla barva křídel,
kruhy terče ostropestřce

z nebe tekl zvuk
hučení obalené ve strouhance hrůzy

řekla -TEĎ-

letiště v Casablance ze vynořilo z mlhy,
motýli se proměnily

TEĎ
TEĎ
TEĎ TEĎ

místo bomb cákance barvy,
na paletě země,
bílý papír
 plátna motýlí,

pospěš.


XXXXXXXXXX

Shoot down the butterflies!

Lubomír Tomik

the color of the wings flowed from the sky,
milk thistle target circles

sound flowed from the sky
humming wrapped in crumbs of horror

She said -NOW-

Casablanca Airport has emerged from the fog,
butterflies have changed

NOW
NOW
NOW NOW

instead of bombs splashes of color,
on a pallet of earth,
white paper 
canvas butterfly,

hurry up. 

XXXXXXXXXXX

,,Velekněžka."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Poet Video pro Tebe v ,,Barvách jara.“

Tužka , papír, Ty, telefon, video, zvukový archiv BBC,volně dostupné pro neziskové účely,střih zvuku,střih obrazu,Studio Midian,Ty.
lyrics:

Colors of Autumn.

Lubomír Tomik

White black
yellow
White black
blue
purple
dark blue

words

You

XXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho tarotu na publikaci jarního videa bez zelené barvy plného barev a náhlých tahů tužkou na papíře, zdůvodni to, že Tě po šesti měsících takhle nakreslím.
Trochu ...manga.

A ta karta je ,,Blázen."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

,,Není čeho se bát.

Stejně nás rozdrtí Kolo Slunce, jsme naživu !

realita

Fotografie od Jan Koetsier na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

realita.

lubomír tomik

realita je klíč od zamčeného prázdného pokoje,
nahé stěny podlahy
okna bez záclon

sedím na parapetu a hledím do hloubky pod sebou
jako šeptající stín
zakotvený v zátočinách mysli

každý den zpráva do prázdné skleněné láhve do vln 
snad dorazí do přístavů docela jistě,

jenže vlnolamy jsou drsné těžké kamenné a oprané,
vlny se tříští,
kolik takových zpráv z prázdného pokoje od nějž máš klíč už bylo?

realita je prázdný pokoj, stojím před ním a nikdy nemůžu vejít první a tak budu posílat láhve po vlnách
nastříhám záclony na úhledné proužky 
a 
spustím se po nich dolů,
před vchod do domu, 
od nějž máš klíč jen TY,

stejně nakonec zase vyšplhám zpátky,
zdá se že někde v dálce zachřestil svazek klíčů,
chřestýšů, cokoli,
vypusť do mne svůj jed ,
těším se


XXXXXXXXX

reality.

lubomír tomik

reality is the key to a locked empty room,
bare floor walls
windows without curtains

I sit on the windowsill and look deep into me
like a whispering shadow
anchored in the bays of the mind

every day message in an empty glass bottle in the waves
perhaps they will arrive in ports quite certainly,

but the breakwaters are rough heavy stone and washed,
the waves are breaking,
how many such messages from the empty room you have the key already?

reality is an empty room, I stand in front of it and I can never enter first so I will send bottles by the waves
I cut the curtains into neat strips
and
I'll run down them,
in front of the entrance to the house,
of which only YOU have the key,

I'll climb back anyway,
he seems to have rattled a bunch of keys somewhere in the distance,
rattlesnakes, whatever
release your poison into me,
i look forward to

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Ďábel", jak jinak, Tvá karta. Odteď má karta nové jméno- ,,Lilith".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Vstávat do dne v němž nejsi je jako být fakírem, každý moment je krok po nabroušených hřebících.

Master ve Španělsku!

Master jsou právě na turné ve Španělsku, ve Vitoria-Gasteiz, 30.3.22 je čeká koncert v Sala Rockville, v Madridu.

Na fotografii kytarista Alex Nejezchleba, právě ve Vitoria-Gasteizu.

Každým dnem se blíží vydání Speckmann Project II. ,,Fiend of Emptiness“ !!!

Na snímku Paul Speckmann s LP verzí alba, bude od 24.4.22 dostupné zde http://speckmetal.net/

Úspěšné turné po Španělsku, pánové !

PS: Ne ,že bych se nemohl dočkat, ovšem song číslo 9…. ,,Through the darkness“ .

Sny se někdy plní.