Doporučeno

,,Termite Mound!“

Hlava Franze Kafky je venkovní mechanická socha od výtvarníka Davida Černého.

Termiti jsou tropičtí mravenci a toto je jejich město, jejich dům.

Termitiště.

Jak vidíš, je právě tak nádherné a krásné, jako je velké. Dokázali jej postavit všichni ti termiti , co zde žili od minulosti až dodnes. Zítra se vylíhnou další termiti, noví a rodný dům jim bude malý. Myslíš, že jej zboří, aby si postavili jiný, krásnější a větší?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Termites are tropical ants and this is their city, their house.

Termite mound.

As you can see, it is just as beautiful and beautiful as it is big. They were built by all the termites who lived here from the past to the present. Other termites will hatch tomorrow, and their new and birth house will be small. Do you think they will tear it down to make it different, more beautiful and bigger?“ Read by Paul Speckmann. http://speckmetal.net/ Text pochází ze střihové novely ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou.“ Lubomír Tomik

https://midianpoet.com/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_F…

XXXXXXXTrumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekané spolupráce je …..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,Hluboce ctím neomezený zdroj tvořivosti ve svém nitru

Odpolední čtení …. A za ruku jsem držel kapitolu Petersovou. Astronautka Třicet dva.

Fotografie od Frans Van Heerden na Pexels.com

XXXXXXXX

Čteno ve Studiu Midian, zvuk větru a kopyt z mé vlastní zvukové databáze, myslím že vítr stál, v .waw souboru devatenáct korun. Používám ho pravidelně. Vítr.
I held astronaut Peters by the hand.


Chapter thirty-second

Which jeeps will ever get here?

Love is sweet, but it's even sweeter for me to be with you, with you when you give up, when the nerves in your throat quiver, when you get lost in me and I control your loss, all those stormy seas and surfs, coast on which birds with red claws sing, You and me, peace.There's an absolutely disgusting stench from decaying bodies. There are three corpses on the ground, probably human, waiting for the necromancer to revive them.

Tata Iwi.

Unhealthy, malnourished tissue, blood transformed by a malaritic parasite into water and poisoned by ankylosome poison, defenseless skin at the mercy of microbes, delicate wounds, scratches or bruises turned into a wet smelling sore or disgusting jelly scar.
About ten years ago, he performed the ceremonial Dance of the Sun, evoking prophetic visions. Babylonian visions of whores. He changed.

They rode beside him on whites, crows, chestnuts, spotted, roan, light or dark mules, and walked. They carried rifles, carbines, pistols, revolvers, old shotguns, hunting rifles, spears, machetes, daggers, bayonets, banners. They advanced in the savannah with singing.
A little drug, a little illusion.

Which jeeps will ever get here? Walnut wood?
Like somewhere in the cinema? At the Carnival of Venice, in St. Mark's Square, where I stared in disbelief at the heavens?

And night birds flew, wind dogs howled in it, wind bulls roared.
The strong and freezing wind did not surprise the light of the moon with its breath.
his body was as hard as a diamond.
He was beginning to realize it.
He hadn't started asking disturbing questions yet, he still, he still loved you.

End of chapter thirty-two.

XXXXXXXXX
Samořejmě vím, že titulek je špatně napsaný, ale zní  dobře ...A za ruku jsem držel kapitolu Petersovou.

Napsáno metodou střihu, dejme tomu, ale jen ,,jako", že jsem jeden z žáků Williama Burroughse. Rozepsáno někdy před dvaceti lety, po deseti letech  přepsáno, v lednu minulého roku napsal na net, čtená verze bude poslední,podobnost s čímkoli v textu je náhodná, je to soubor synchronicit v němž žiji.
Podobnost s jmény postavami událostmi jídly činy slovy.
Karta je ,,Císařovna"  

....

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Hledání.

Hledání.

Lubomír Tomik

když hledáš úsměv 
porozumění,
vždy jsou tam,
kde je nikdy nečekáš

hledání je basa krásy
a drsnosti
a zpěv a basa a klávesy a bicí

nic nekončí a nezačíná,
všechno je stále

a nějaký čas,
modrý chlápek opřený o plechový kufr

narodíme se a umřeme,
na rohu ulice  se postaví někdo jiný,
třeba bude pro změnu černý červený,
nebo bílý,

bude.


XXXXXXXXXXXXXXX

Search.

Lubomír Tomik

when you are looking for a smile
understanding,
they are always there
where you never expect them

The search is bass beauty
and roughness
and vocals and bass and keyboards and drums

nothing ends and begins,
everything is still

and some time
blue guy leaning on a metal suitcase

we will be born and die
someone else stands on the corner,
black or red,
or white

will be .

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Z výkladu karty:

,,Blázen představuje univerzální princip, který je spojován se stavem vědomí zažívaným před narozením a po smrti.