Pod stejnou oblohou…

Crowley - 1 - mag

…zapadá slunce nad Buchlovskými horami a mou zahradou a komínem ColorLaku a domem v němž bydlel bývalý vyšetřovatel STB Alois Grebeníček , máme o dvě zahrady od sebe a dříve , než se postavily ploty bylo volně průchodné…dejme tomu že tudy kdysi byla cesta a po mé zahradě jezdila auta plná vyšetřovatelů STB, no raději ne.

Crowley - 1 - mag

Krajkové listí.

Fotografie od Following NYC na Pexels.com
Čteno , nahráno , jen pár kláves na virtuálním klavíru…..ve Studiu Midian.
Krajkové listí.

Lubomír Tomik

krajiny,
krajiny v pekle 3x

hlučná zátiší,
krajiny v pekle malovány nejtiššími barvami
krajiny v mysli zašustí

kritici se zamyslí :
moc ďábelské
moc odvážné
 moc fantazie
 moc stažené kůže
nepravděpodobné nemožné směšné
krajiny v pekle

každý má ty své,
když do nich zavítáš nestačíš se divit a
myslet přitom na suvenýry

krajiny v pekle 3x

jak to že ohně pořád hoří,
kam chodí účet za plyn a mnohem
důležitější 
otázky bez otazníků -

kde berou vodu do kotlů
co dělají se vším tím vývarem
 kdo ostří satanovi vidličku, 
    s níž vytahuje vyvařené kůže zpod rozžhavených poklic,
 

Ty, 
zakrytá jen krajkovím listí ?

Ovšem ten pohled,
k nezaplacení.

v krajinách v pekle usnu a probudím se ,
zvoní budík,
už se těším jak půjdu spát a zase Tě uvidím,
v krajinách v pekle
v krajinách v pekle


 krajináchv pekleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlandscapesinhellLace leaves.

Lubomír Tomik

countries
landscapes in hell 3x

noisy still life,
landscapes in hell painted in the quietest colors
landscapes in the mind rustles

critics think:
very devilish
very brave
 very fantasy
  very tight skin
unlikely impossible ridiculous
landscapes in hell

everyone has theirs
when you visit them you are not surprised and
think about souvenirs

landscapes in hell 3x

as the fires are still burning,
where the gas bill goes and much
more important
questions without question marks -

where they take water to the boilers
what they do with all that broth
 who sharpens satan's fork,
with which he pulls the skin from under the red-hot lid
 

You, 
covered only by lace leaves?

But the view
priceless.

in the lands of hell I will fall asleep and wake up,
the alarm is ringing,
I'm already looking forward to going to bed and seeing you again 
in landscapes of hell
in landscapes of hell

XXXXXXXXXXXXXX


Crowley - 2 - veleknezka
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

78 karet plus jeden Mág navíc, který byl k balíčku přiložen .

Některé nepřijdou. Některé se opakují.

Nemíchám pořád stejně, není vzorec, všechno je nahodilé, přesto, karty chodí v sériích.

Karty chodí…možná taky Moai kdysi chodily.

Mám daleko větší problém. Kapitola třicátá pátá.

Už je načtena .

Nejlepší na tom je, že se odstavce přesně takto promíchaly a zapadly do sebe, tehdy, před více jak deseti lety….střihová novela.

Pořád, je to jen literární fantazie, sice deset let stará, ale stala se mi a objevila se odnikud a nehodlám se cenzurovat.

Možná vždy na začátku článku upozorním -Pozor ! Jiná realita!

Ovšem na konci února to teprve bude …pravá krajina v pekle.

Slaví v pekle Valentýna ? Slaví ho na zimních stadionech ?

Čtení k úternímu obědu ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola 24.

Crowley - 1 - mag
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Čteno a nahráno ve Studiu Midian. Napsáno více jak před deseti lety, jakákoli podobnost se jmény postavami povoláními příjmeními je čistě náhodná nebo je to klasická synchronicita.

Toto čtení bylo neobvykle komplikované, před deseti lety jsem byl někdo jiný. Spousta vět padla pod stůl, bylo v nich zbytečně moc…násilí, sexu a nechutností.
Lyrics…. proč ne,

And I held astronaut Peters by the hand.
Chapter Twenty-Four

Meeting these moments.

In the morning, the Milkmaid Granny did not find her three regular customers at home. It was too late to go to the market, so she went around London with her bandas on her shoulder, around the houses.
She walked without result for a long time, until she finally stopped in front of the villa where William lived.
And right after that, the front door slammed shut behind her.
-Let me go-he’ll call almost pleading-If I don’t do it now, I’ll never dare!
Mud splatters froze on her forehead, her dress crumpled and stained.
She asked in horror: -Hello! Hello! Speak up! Which donkey tears the line and sends stupid signals?
There is silence for a while.
-Aaaaaaa-then there’s the sound of a huge male voice.-And hold on tight!
William was taking off his leather gloves. He had a swollen vein over his eyes, almost like a smudge of oil. He had the sweaty, tired expression of a man who had done his job well. He bowed a little and greeted Grandma.
-I’m glad- he said almost elegantly.
He unbuckled his knee strap, tossed a false wooden leg into the grass, ran back to the house, and took off his wig and beard along the way.
Instead of manure, he now smelled of toilet water.
-And you, you look like this. -He said.
Grandma’s Milkman rolled her eyes, raised her eyebrows, and looked innocent.
A face peeked out of the door.
William suddenly magically moved to those deep eyes at the door.
Then he kisses this beautiful and gentle face and easily pushes her away.
-You goose, ‚said William.
And the amorous boxer holds and blushes as William caresses his nature with a light motion.
-And you disappear, go away.-says William and Grandma’s milkman will disappear, as will the steam above the pot. The observed water boiled.
-Eh… -makes a young boxer incapable of any reaction.
The clock on the tower strikes another quarter. The day is over, a busy day.


XXXXXXX
Crowley - 1 - mag

They all took their places.
-In the garden of house number thirty-three, unknown men stabbed all the apples from the tree, breaking two branches and stomping the flowerbed, ”Commissioner Sullivan announced indignantly.
Whose house is it?
-I-sounded embarrassed.
-Who could have done that?
-This is the work of Umberto Eco and his companion, Rexroth calls himself.
-Piggy, ”someone said.
-Still the Eco. – The polar explorer thought. – Jim, did you talk to him? –
-He end talk.-
-And what ?-
-I had to give him a pair over the stick! –
-And the result ?-
He gave it back to me!
-I gave him a stick and he gave it back to me? And that’s all ? What is the benefit of this? -It was silent for a while.-Okay, we’ll take care of Eco.-
-What do we have there?
-The grandmother of the milkman in house number twenty-five was taken to the police by her son.
We have our sign on the gate since yesterday! Who made it there? You Sullivan? –
-I.-
-So why is the upper left tip of the star twisted like a earthworm? Once you got into it, you should have done it right! We’ll just be laughing at everyone like that!
A goat is lost in house number fifty-four. I walked around and saw a grandmother beating a little girl. I yelled at her Aunt! The law forbids beating the children!
-Where did she run to her?
-But over there in the gorge behind the draw, she bit into the trees and suddenly it was down .-
Who’s owning the house!
-Poet Smil from Pardubice. The little one is his daughter. They called her Zuza. And her grandmother beat her. I don’t know her name. And the goat is gray with a black comb and her name is Maňka.
-Find the goat-commanded the Polar Polar.-The squad will have four men. You go, you and you two. Is that all?
-In house number twenty-two, not far from Fields of Honor, a little frog is crying-they said hesitantly Gejka.
And why is he crying?
-I asked, but she didn’t want to tell me.-
-You should have asked better! –
-I asked, but she didn’t want to tell me! –
-How big was she?
Four years!
-That’s bad! If only she had a sense! But four years old! And whose house is it?
-Lieutenant Pavlov. He, you know, recently fell on the border.
„I asked, but she didn’t want to tell me.“ Polarist Gejka said indignantly. Then he frowned and thought. – All right, I’ll take care of it myself. Don’t worry about this.-
-Umberto Eco is on the horizon! -The observer announced aloud. We should send a squad there to get a couple of them! –
-It is not necessary. Everyone stay in your places.-
He jumped the dormer on the roof. He went down the ladder and disappeared into the bushes. But the observer was making a new report.
-I see an unknown pretty girl with a jug at the gate buying milk. He probably lives in this villa.
Commissioner Sullivan tugged at Gejka’s sleeve. „Is this your sister?“
-Don’t get excited, -Gejka said mockingly. -You have nothing to command me!
-Hold back — Kolya chuckled — or I’ll scratch your eyes!
Me? „Sullivan said.“ – I’m not afraid of your claws. What do I have muscles from? Look at those hands! And… feet! –
And the image of Police Commissioner Sullivan’s hairy calves was bright.


End of chapter twenty-four.

XXXXXXXX

Crowley - 1 - mag
No…co k tomu dodat.

soap bubbles

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXX

mýdlové bubliny

lubomír tomik

záblesky radosti shořely jako zbytky času,
 přání se slila v jednu gigantickou otázku

za každou oponou je další opona,
 před každou civilizací byla další civilizace

je ráno,
 noc šeptala své poselství

za tmy napadal popcorn nebe,
 hra je rozehrána každý den znovu

mýdlové bubliny a na nich duhy a barvy
 pár vteřin před - plop!- 

není žádný konec,
                  nemáme ho.


.......
soap bubbles

lubomír tomik

flashes of joy burned like remnants of time,
secret wishes merged into one gigantic question

behind each curtain is another curtain
before each civilization there was another civilization

it's morning,
night she whispered her message

popcorn attacked the sky in the dark,
the game is played every day again

soap bubbles and rainbows and colors on them
a few seconds before - plop! -

there is no end
            we don't have it.
XXXXXX

Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk