Co zpívala Naděžda v roce 1995 .

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co zpívala Naděžda v roce 1995.

Lubomír Tomik

Na rozoraná pole sněží,

Smrti háv,
plášť ,
ve větru se chvěje.

Splývá ,
se siluetou těla.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What Naděžda sang in 1995.

Lubomír Tomik

It's snowing on the plowed fields,

Clothes of Death,
Cloak ,
      trembles in the wind.

It merges
with body silhouette.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci náhlých a nečekaných slov je....Crowleyho Tarot a je to...,,Star."

Crowley - 17 - hvezda
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Čtení pro Tebe ,, A za ruku jsem držel astronautku Petersovou “ Audio kapitoly 42.

Čteno před chvílí ve Studiu Midian, technické problémy na začátku, nevypnutý telefon narušil nahrávání a po šesté už jsem neměl sílu číst a neudělat chybu. Musím vyřešit odstínění, jenže právě na telefonu jsou virtuální nástroje.

XXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Forty-Two.

Dark shadow in a checkered wolfhound.

Where are we?
Border fortresses with palisade walls and watchtowers on which stripes and stars flutter in the colorful wind. The loud trumpeting of geese echoed through the sky.
Cells grown in petri dishes, delicious sauces of forty-seven kinds of spices.
When he closed his eyes, it all came back to him.
He doesn’t think of a man who lives a family life who plows or owns a business. He has a thinking nomad.
The helicopter soon emerges from behind a rocky slope and floats in the air with a deafening roar, no more than a few meters above the forest.
It flies to the settlement of Aligina. He turns over the settlement and heads straight for the research center.
Below, they grumble crowds of cannibals. But their voices don’t sound very convincing.

During my stay in the mountains, I have seen many things, not a quarter of the human body yet. For a moment I even wanted to intervene, but I overcame my weakness. And it was worth it. I saw men share meat and women share guts with children. Liver. Kidneys. None of the men touched them. And then came the surprise.

Astronaut Peters turns on artificial gravity generators.
The long-used software keys thundered with the scent of Brazilian plantations, and the Moon came out and looked like a dark olive. Where’s Perry Mason.

-You take it as a matter of morality.-Mc Doohan called bitterly for Miss Rose.
Maybe it’s all a matter of morality.
Practical method of watering vegetables.


-Sure. And listen! Listen! –
Somewhere outside, battle raged and waves of radiation began to strike thousands of bars. Crazy adventures in the world of drunks and champagne vans.


Women will threaten them, touch them and call- Wizards! Vampires! –
There is no doubt that blood sampling is a real test of patience and courage.
And that’s Alpha and Omega.

End of chapter forty-two

XXXXXXXX

Crowleyho Tarot říká ,,Velekněz“

Crowley - 5 - veleknez

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Inzerát, zn. ,, Trny levně „

Fotografie od Venkata Sai Goutham Vaddi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nezakódované nářadí.

Lubomír Tomik


navždy skrytá ve zvěrokruhu,

zatímco Kerberos škrábe na dveře do podsvětí,
procházíme sadem oliv,

na lavičce žvýkáš žvýkačku 
                        z laciné duhy,

smutek je temná květina,
utrhl jsem ji a voní Tebou,

inzerát na internetu :
,,Prodám korunu. Málo užívaná."

Heslo : 
,,  Trny levně "XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uncoded tools.

Lubomír Tomik

She is forever hidden in the zodiac,

while Kerberos scratches the door to the underworld,
we walk through an olive orchard,

you chew gum on the bench
from a cheap rainbow,

sadness is a dark flower
I plucked it and it smells like you,

advertisement on the Internet:
"I'll sell the crown.Little used."

Password:
"Thorns cheap" .


XXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci je ....
Crowley - princ mecu

Prince mečů. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Místo činu.

Pavučina kolem skici Milana Horáka.

Původně to měl být pomník, který chtěl Milan namalovat na betonový plot. Byl pro někoho jiného, teď je pro Tebe, Milane.

Myslím, že by jsi nevěřil stejně jako já, kdybych ti tenhle svět popisoval.

-Neznám.Co je to za film ? Kdo to natočil? Nesmysl ! – A smál by jsi se, na plné kolo, jak bylo Tvým zvykem!

Karta kterou posílám do posvětí jako pozdrav je ….karta Crowleyho Tarotu a je to….,,Soužení“ a je to trefa do černého jako vždy !

Crowley - petka disku

Různé plasty. Audio.

Fotografie od KoolShooters na Pexels.com
Čteno a nahráno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Různé plasty.


Lubomír Tomik


dva pokrmy,

dobro a zlo,

když hoduješ nezřízeně,
přecpeš se obou,

kdo pak umyje nádobí,
kdo po sobě uklidí,

když ochutnávači,
studánkami se otrávili na pavlači ?XXXXXXXXXXXXXXXXX

Various plastics.

Lubomír Tomik


two dishes

good and evil,

when you feast uncontrollably,
overwhelm both of you

who then washes the dishes,
who cleans up after himself,

when the tasters,
they were poisoned by the wells,
on the porch? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - devitka poharu

Distant extremities.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vzdálené končiny.

Lubomír Tomik

natrhané květiny jsou vždy
nebezpečné končiny

vzdálené končiny
plné zbloudilých 
meteorů,
planet,
lásek

na druhé straně známého vesmíru,
poplácáš Mléčnou dráhu po ramenou

no dobrá,
dobráXXXXXXXXXX

Distant extremities.

Lubomír Tomik

torn flowers are always
dangerous extremities

distant extremities
full of stray
meteors,
planet,
love

on the other side of the known universe,
you pat the Milky Way on shoulders

well good
Good 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowley - devitka disku
,,Tvořivá síla je jedním z projevů lásky.“

Dobrá, dobrá.

Poet video ,,Probuzení“

Zachycení dokončení několik desítek let staré skici přítele, básníka Milana Horáka, čest Jeho památce, bohužel již zemřel. Nahráno ve Studiu Midian 
XXXXXXXX


Probuzení.

Lubomír Tomik

po ránu jsou mé oči
po ránu jsou mé oči

jen roztroušené ledovce
jen roztroušené ledovce

žádný Titanic v dohledu
žádný Titanic v dohledu
můžeme se

houpat
houpat
houpat
houpat
houpat
houpat

VEDLE SEBE

XXXXXXXXXXXXXXX

Awakening.

Lubomír Tomik

in the morning are my eyes
in the morning are my eyes

just scattered glaciers
just scattered glaciers

no Titanic in sight
no Titanic in sight
we can

sway
sway
sway
sway
sway
sway

ADJACENT
XXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... ,,Krutost". Devět Mečů.Crowley - devitka mecu