Čtení pro Tebe , které mi právě zachránilo život.

Fotografie od Cu00e1tia Matos na Pexels.com
Čekám na zákrok v Nemocnici, bolestí jsem dnes nemohl chodit a toto čtení a nahrávání najednou ,s virtuálním pianem na telefonu Šáomi, mi dalo zapomenout.

Postavy:

Kapitán,Martin,Albatros,Vypravěč, polévka ze žraločích ploutví.

Napotřetí.

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Forty-Eight.

Visit.

An early plane landed on the roof of the Captain’s cabin. At least that’s what it looked like at first. They were awakened by a thunderous blow, and as they ran outside they saw the shadow of their wings in the sloping morning sun.
-I’m an albatross! -the plane said grimly. Then he added- Hello .-
-Albatross means white bird.-Captain objected.
-Well just-recognized the plane. -That’s why I’m here.-

 • Are you talking?
  -Well, I’m talking. That’s why I’m here.-
 • Albatross is like a big seagull, isn’t it? „-Martin asked the Captain.
  The plane was more like a large gray crow.
  Seagull is poor in our country.
 • A huge crooked knife and two pre-Flood pirate guns stalked behind his waist.
  -Put on my experience. I heard the rumble of five hundred guns in a naval battle. I can speak in ten languages. My brain works properly, exactly, like a patent lock.- said the albatross.
  -Sailor must know everything -Martin said.
  -And when you’re flying, where’s your engine? And where the rudder? Birds don’t fly without an engine and a rudder! ”The Captain said between his teeth.
  -Just sit back and see if they’re flying or not.-
  For a moment, the albatross seemed to fall asleep. Eventually he lifts his eyelids, heavy.
  The Captain nodded.
 • -There will be shark fin soup for breakfast, may I invite you?-
 • Are there sharks here?
  -Now little-said Captain-I really like this soup.-

 • Wealth is nonsense in itself. Or stardust?
  Now he was suddenly enjoying the soups to the full. And he liked it.

 • After breakfast, the Captain sat down on the porch with a smoldering bullet. By noon yesterday, every string of his being was tense, everything in it working in the winter, endlessly calculating what might happen.
  The albatross stared into space like an angler.
  -I completely forgot what I really wanted! ”Said the albatross.
  The Captain waved.
  The albatross looked like a chill ran down his spine. He had never eaten shark fin soup before. He went crazy.
  -You took my luck – all my luck.- He pulled out a pirate gun, put it to sleep and pulled the trigger.
  Suddenly he is out of reach of everything alive.

 • -If I remember that I couldn’t read most of my lousy life, I would cry, cry over the wasted time.-sighed the old helmsman who was there with them.
  Sometimes the radio waves point it completely differently than they should.
  Without them, the monsters would come out of their lairs and devour the whole world!

End of Chapter 48.

Crowley - 14 - umeni

Písně .

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Písně.

Lubomír Tomik

Výkřiky do tmy,
vracejí se bez ozvěny

jeden za druhým

pestrobarevné vážky fantazie na snových loukách,

divné plány spřádají,

zpívají písně o bolesti, 
každé mávnutí křídly
                  zní jako praskot kostí.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Songs.

Lubomír Tomik

Cries into the dark,
         return without echo

one by one


brightly colored fantasy dragonflies on dreamy meadows

they spin strange plans,

they sing songs about pain,
every fluttering of the wings
                          sounds like a cracked bones .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Každé mávnutí křídly zní….

…jako mé pravé koleno.
Idylka.
Písně kostí.
Kdyby se ohnulo jako dříve, to by byly teprve songy !

Camera Freak.

Fotografie od Dimitris Mourousiadis na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Camera freak.

Lubomír Tomik

Netvor za kamerou,
řasy oči rty 
          mhouří

má láska je 
dvojité šroubení kulky


poprvé mě zabije čistě,
podruhé pro jistotu

obrysy nad hladinou v dálce,
mihotavé fata morgány

když loď ztroskotala,
nejdříve jsme snědli
zraněné.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Camera freak.

Lubomír Tomik

Monster behind the camera,
eyelashes eyes lips
 murmur

my love is
double bullet fitting

 will kill me cleanly for the first time,
second time for sure

contours above the surface in the distance,
shimmering fata morgana

when the ship sank,
we ate first
injured. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowley - dvojka poharu

Změna je život…

….čekání na zázrak je jediné : Pomalá smrt.

Tak jako jsou všichni z téhle po sto letech nalezené fotografie arktické expedice mrtví a zbyly jen stíny na nevyvolaných fotkách v ledu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přes řeku času.

Lubomír Tomik

přes řeku času plout 
na hladinu zírat,

dost bylo zklamání,
dost bylo splínu

jestli je každý nový den právě teď,
už ne bezmocně pěsti svírat

postavit hráz v řece času,
ať se rozleje do polí,

TEĎ,
zlomený,
ne bezmocný,

putujeme z chvíle do chvíle,
čas nemá hranice

za okny ptačí zpěv,
zní,
jako posledního soudu polnice

máme místo v první řadě,
a masky padají dolů,
když jsme obnaženi až na kost

básník střílí šípy do nebe ,
zarývají se do dávno mrtvých bohů,

jsme jen lidé,
no a co ?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Across the river of time.

Lubomír Tomik

cross the river of time
stare at the surface

enough was disappointing
enough was spleen

if every new day is right now,
no longer helpless clenching fists

build a dam in the river of time,
let it spill into the fields,

NOW,
broken,
not helpless

we wander from moment to moment
time has no limits

behind the windows bird singing,
sounds like
as the last court of the bugle

we have a place in the first place,
and the masks fall down,
when we are exposed to the bone

the poet shoots arrows into the sky,
they dig in the long dead gods,

we're just people
so what ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowleyho Tarot :

Crowley - princezna poharu