Čtení pro Tebe : A za ruku jsem držel astronautku Petersovou, kapitola třetí

And I held astronaut Peters by the hand.

Chapter three.

Mustafa Hamid and Nazim Kemal.

At the end, everything is gray, the clay and blocks of flats in the back. Two potters sat in the empty market place at noon.
William Sevard Burroughs appeared in his own crash and saw red. He willingly began to speak to both potters.
-I’ve been on the road west of New York for weeks, from the former Jork, as they say now, and I hear that Mustafa Hamid has big plans again.-
It made me sick. I stood nearby in the shadows.


Mustafa Hamid wanted to speak, but William stopped him.

-Don’t interrupt me, don’t talk nonsense, the blue twilight will turn into night, the frame and purpose of this story is pictorial freedom, poetry, the Homunculus will not be revived until tomorrow, and I myself will immediately bring it to Parliament!-


Nazim Kemal said, „Wouldn’t it be beautiful if we were real American tours and suddenly we ran there with a camera and flashed it?“
William shook his head: „You will now be both the bearers of a terrible secret.“ I hope you will be able to keep it.
He pointed to the corner.
There lay a sweeping pile of glass, all sorts of tiny parts, as if someone had gutted a living puppet there. He looked into the shadows where I was hiding and grinned.
-I’m ending the connection, ”he said.
-Our shelter is surrounded. I thought we could hide until morning, but I see it’s useless. We will meet together in the Fields of Abundance.-

The Field of Abundance meant the Otherworld.

It’s full of security guards everywhere.
All you have to do is have Your face in front of my eyes.

End of the third chapter.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta…..

Crowley - sedmicka holi
Sedm holí – Odvaha

 
Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.
Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že se během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete muset postavit za to, čeho si vážíte, hlavně pak v měsíci Lva a nebo v kontaktu s osobami narozenými v měsíci Lva (21. července – 21. srpna). Během příštích sedmi týdnů nebo měsíců byste měli zůstat u toho, čeho si ceníte na svém tvůrčím projevu, v práci či kariéře. V těchto otázkách byste neměli dělat žádné kompromisy a v žádném případě byste neměli jít pod svou hodnotu. Nastal čas uvěřit své intuici, která vám jen připomíná, co jste znali ve své minulosti.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1008-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-holi

Kouzelníkova pomsta.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kouzelníkova pomsta.

Lubomír Tomik

chtěl bych jít,
chtěl bych jít,
Ty tu nejsi

chtěl bych jít,
chtěl bych jít,
kde jsi

spolkla Tě 
tajemná
bílá
velryba

zamířila na otevřené moře

chtěl bych jít
kde jsi
jiný chlápek s Tebou bude snít

o bílých velrybách,
otevřených mořích,

Port Royalech se sýrem,
se sýrem.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The magician's revenge.

Lubomír Tomik

I would like to go
I would like to go
You are not here

I would like to go
I would like to go
where are You

swallowed you
secret
white
whale

and headed for the open sea

I would like to go
where are you
another guy will dream with you

about white whales,
open seas,

Port Royal with cheese,
with cheese.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowley - 3 - cisar

Čtení pro Tebe : A za ruku jsem držel astronautku Petersovou. Kapitola druhá.

Nahráno ve Studiu Midian.

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Two – Comrades, you have the Word.

Minister of Transport and Railways Peleaez: – Comrade President, allow me to comment on the Soviet offer. It is undoubtedly very attractive and worth judging.-

Minister of Labor Aguilar: -I regret that I cannot agree with the opinion of our fellow Minister of Transport and Railways Peleaze.-

Interior Ministers Fortin: – In my opinion, it is not good to hurry. Perhaps this proposal could be assessed by the commission, because the implementation of the Soviet offer can have far-reaching consequences.And positive and negative, Mr. President.-

President: – Suddenly I see myself and the two little boys hanging freely in an infinite universe, nothing above us and nothing below us, just infinite nothingness, in their enormity, countless dead in all directions of existence, whether inward towards the world of atoms of my own body or out into the universe, which in turn is only an atom at the infinity of all atomic worlds, and each of these worlds is just a verb — in, out, up, down — nothing but emptiness and divine majesty for the two boys and me.
People stopped and looked at us, the girls laughed, one day an older man took a step closer to us, snorted in front of us and said emotionally: -Hope of the motherland! —Tears of tears were visible in his eyes. Hope of the motherland !!! It was us! –
He hits the table and that’s where his control is.

And since medicine ball was the first thing that caught his eye, he bends down, grabs it, and throws it against the wall in a massive outburst of rage.
It crashes and a twenty-pound leather ball flies through the wall and falls out of the picture into the apartment next door, leaving a large opening behind which we can see the family at dinner.
Family members get up from the table and sing reproachfully to the president:
-We’ll ban all reasons!
We won’t jump into the water,
it’s you gas!
You cute!
You Apollo!
You killer!
That for their nasty scams
if you take revenge
like a beggar
kneel on our doorstep!

The family sings and sits back to eat.
An expression of utter hopelessness spread across the president’s face.

End of the second chapter.

Jakákoli podobnost s událostmi či osobami je čistě náhodná, napsáno před více jak deseti lety. Poslední úpravy dělám těsně před čtením, v dnešním šíleném světě není potřeba ještě více násilí, sexu a hrůz, deset let změní hodně věcí, ne- deset let změní všechno.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je….

Crowley - princezna holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Až o těch deset let zestárneš, pochopíš.

Poupě Noci pro Tebe.

Fotografie od picjumbo.com na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Poupě Noci

Lubomír Tomik

najednou jsme jen loutky bez provázků

bloudícími kometami
v
nachových mračnech

bažina za deště,
oči chycené do pasti z květin

touha,
chlápci na rovině kolem Jericha chystají obléhání,

touha,
jablka na Newtonovu hlavu

touha,
viděla jsi lodě vynořující se z mlhy

projde kolem a podívá se skrze nás,
touha,
vypůjčený čas

staletí minulo,
ticho a ty jsi 
Ty jsi
Ty jsi,
ať chceš nebo ne,

Poupě Noci.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Bud of the Night.Lubomír Tomik


suddenly we are just puppets without strings,

wandering comets
in
purple clouds,

swamp in the rain,
eyes trapped in flowers,

desire,
the guys on the plain around Jericho are preparing a siege,

desire,
apples on Newton's head

desire,
You saw dragons ships emerging from the fog

 walks around and looks through us,
desire,
borrowed time

centuries ago
silence and you are
You're
You're,
whether You like it or not,


Bud of the Night.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Monica Turlui na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho tarotu na publikaci slov přímo pro Tebe je … ,,Kolo Štěstí“

Crowley - 10 - kolo stesti
z výkladu…. ,, Je třeba jen pokračoval v pohybu vpřed a být neustále připraveni na nové příležitosti, s odhodláním riskoval bez jediné známky strachu.  „

Vítej , ,,UnitBall“!