A za ruku jsem držel astronautku Petersovou : Předehra. Audio.

I dedicate to You the first prelude to my edited novel and all the following chapters as well, to the end, thanks for my life.

A novel for You.

AND I HOLD ASTRONAUT PETERS IN HAND

Lubomír Tomik

FOREWORD: Disaster threatens 28 degrees North latitude and 43 degrees west longitude.

In the morning they had cold milk instead of tea. The captain forbade to start a fire.
The boats came within range. Three men jumped ashore from each. They were only lightly armed, without muskets. They were all dressed the same, in leather pants, tucked into high boots and smooth leather jackets.
-Like fishermen from the north, the Captain thought.

Time passes in a long silence before Señor Alvarez finally declares restrainedly: -It could ruin my plans! –
The captain sat on the sand, listening to the radio with his headphones on, his crystal.
He fumbled with his hand for a moment, as if conducting a concert. His eyes were narrowed, his straw mustache was in danger of catching a cigarette that hung forgotten between his lips.

-Guys-he spoke towards us-You shouldn’t work because work kills. They broke a stone in one quarry. They drilled a stone, inserted a dynamite cartridge, and before they lit its cigar, the trumpet player blew his horn, which means everything had to run. At that moment, an engineer thought that he had forgotten the lulka there and returned for it. Naturally, he disappeared from the world. So you see, work kills, you shouldn’t work, and that’s it. Next time I will tell you about Hungarian salami. That it won’t go wrong, either in the heat or at sea. I will also tell you that if I had a ton of Hungarians, I would not be afraid to walk around the world, and nothing would happen to me.

  • What about the nutmeg lounge? „Eileen said.
    The Muscat Lounge was the Captain’s invention, actually just its name. At one end of the morning dining room, Eileen built a three-walled greenhouse and stuffed the geraniums so that the geraniums tasted and sniffed every morning for breakfast, and the Captain sat in a wicker chair in the greenhouse to read the Times in the cold morning sun.

Hujer sat in the kitchen, his hands folded in his lap, staring blankly through the dusty window on the street. The deceptively cold morning sun woke the blue fly prematurely in a crack. She hit the glass and buzzed irritably.
-I should open it and let her out — he thought- but let him get cold there, bitch.-
Bearded Arabs with white turbans, screams, summons – everything disappears in the hiss and smell of carbide lamps.
The typewriter button sticks to my final long bony fingers, which sweat upset when I write these sentences! Suddenly my eyes seemed to petrify into a pillar of salt, but here a new voice, inside my own head, told me.
-It’s behind you. You’ve gotten above it. That’s it. People can overcome everything.-
-Mhmmm.-I thought.-If I were a girl, I’d be naive.-

The tape reels began to rotate slowly. Mysterious patterns of geometrically arranged patterns are formed on hundreds of X-rays, unwinding from several coils.
He looked at the radio and remembered his father, an ear pricked on the receiver, longing for the plight of England, pleased with the distant catastrophes.
The captain weighed his revolver.
There was a heavy, undisturbed silence.
Hujer stubbornly returns to the thoughts of the fly.
The captain then wiped the table top with his rag with his other hand and brought a map from the ship.
-Look.-He unfolded it. It was big, bigger than the table. The whole world, known at the time, could fit in on her.
They looked at the colorful continents and the light blue sea. In places where the map was translated, someone taped it with a gray canvas. It shone through the cracks in the paper into the continents and the sea. The world was divided by the canvas into gray-lined rectangles, and somewhere, some were missing.
-Here we are.- said the Captain.-We could set sail for their help- He suggested and leaned over the map.

End of overture.

Začátek napsán více jak před deseti lety, zkusím najít originál. Jakákoliv shoda jmen a postav a situací je náhodná.

Každopádně bude co zlepšovat, takhle to začíná. Bez střihů, zvukových efektů, kouzel…jen čtení, Ty a já .

Chvílemi bylo opravdu těžké se ovládnout, na tom se bude muset zapracovat, nemůžu za to, že mám takovou fantazii, celou scénu jsem viděl z první řady a nešlo se nerozesmát.

Crowley - eso poharu
,,Z výkladu : Eso pohárů je kvalitou, která je součástí talentů Mága (I), hlavně pak jeho schopnosti sdělovat přesně, co cítí. Má je archetyp spojovaný s komunikací a má číslo 1. Eso pohárů představuje připravenost projevovat city v jejich celistvosti a naprosté důvěře bez potřeby získat nad situací kontrolu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

Poet Audio Novel…ne, tohle je jiný projekt .

Audio střihové novely pro Tebe.

Na obrázku nahoře:
kopie poslední verze střihového novely ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“, osmnáct kapitol inspirovaných Billem Burroughsem, rozstříhaná slova, odstavce věty interpunkční znaménka ,objevily se zábavné synchronicity , asi před dvaceti lety jsem rozdělil a nyní spojuji zvukově, po roce Ti je budu číst ve Studiu Midian a postupně je zveřejňovat, každá kapitola je jinak dlouhá a vystupuje v ní množství postav, některé kapitoly se budou muset rozdělit… proč bych nemohl ? Můžu kvůli Tobě dýchat a chvílemi snad i chodit ?

Jsem.

Dopíšu do tohoto okamžiku, zamíchám karty a ….

Crowley - 1 - mag
Správný směr.

Solve et coagula.

Co jiného je střihová novela?

A karta Crowleyho Tarotu na zahájení celého projektu ?

,,Mág“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Andělé pláčou.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Andělé pláčou.

Lubomír Tomik

Andělé pláčou
Andělé pláčou
Andělé pláčou

Cožpak nevidíš ?

Nesmíš,
nesmíš,
nesmíš,

je lechtat na patách,

Andělé pak pláčou smíchy!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Angels are crying.

Lubomír Tomik

Angels are crying
Angels are crying
Angels are crying

Can't you see?

You can't
you can't
you can't

is tickling them on the heels,

The angels then cry with laughter! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Tarotu mistra Theriona na publikaci rozverné taškařice je ....
,,Devět  Mečů"
Krutost.
Crowley - devitka mecu

Poet Video ,, Štěkání lišek“

Natočeno v Uherském Hradišti.Detaily.Zvuk smíchán ve Studiu Midian. 

lyrics:
Barking foxes.

Lubomír Tomik

in the black room has
in the black room has
in the black room has

kindled fire,
a read story about oneself,

thousands of fairies in the rays of the sun,
in the fairy eyes for thousands of moments,
seconds

in the black room dear
in a black room ....d

Melodie a Kamera LT
Karta na publikaci Poet Videa Pro Tebe..stejně nakonec je ...
Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Words.

Fotografie od Beatriz na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příchod noci.

Lubomír Tomik

hudba,
 kterou jsme znali neexistuje

najednou je ve všech skladbách skrytý rytmus

nezaslechneš ho,
neuvidíš,
neucítíš

až přijde noc

neznáme tolik věcí,
každý tón je jiný
neznáme tolik věcí,
každý svět je jiný
neznáme tolik věcí

až otevřeš oči,
až přijde noc,

hudba ,
která nám hráli k tanci neexistuje,
musíš se zaposlouchat pořádně

promiň, zapomněl jsem,
potřebuješ aby přeskočila jiskra,

když najednou zestárneš a hadí zuby 
každé ráno
dodájí potřebnou dávku jedu,

na nějaké prázdné elektřině už tak moc nezáleží,
všechno co Tě drží nad vodu je víra v Tebe,

hudba,
skrytý rytmus slov,
příchod noci je 
příchod noci je
příchod noci je

stejný jako každé ráno,
kouzlo.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The coming of night.

Lubomír Tomik

music,
  which we knew does not exist

suddenly the rhythm is hidden in all the songs

you won't hear him
you won't see
you won't feel it

when night comes

we don't know so many things
every tone is different
we don't know so many things
every world is different
we don't know so many things

when you open your eyes
when night comes

music,
that they played for us to dance does not exist,
you have to listen properly

sorry i forgot,
you need a spark to jump
when you suddenly grow old and snake teeth
every morning
deliver the required dose of poison,

some empty electricity doesn't matter so much anymore,
all that keeps you above water is faith,

music,
hidden rhythm of words,
the coming of night is
the coming of night is
the coming of night is

same as every morning
magic,
miracle of life 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - trojka poharu
komunikace vychází z hloubky našeho nitra

…takže Pro Anugraha a ,,How the find boyfriend“!

Svět je…

….

,, Tenhle svět je možnost.“ Neil Gaiman.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Právě teď, všechno končí a začíná a když budeme čekat, schovávat se před sebou, kdekoli, stane se to, že někdo jiný rozhodne za nás a cesta povede jinudy.