Cizinci.

Cizinci.

Lubomír Tomik

už jsme prý jen cizinci v šedém hávu všednosti,

nevěřím,

Ty,
jiná,
tak jiná
až oči zabolí,

co teprve zbylo ze mě ?
země?


zeměměřič mapující rozměr touhy po Tobě,
asi jsem se přepočítal,


není to k smíchu ?


Vsadit bank na jednu kartu ,
které ani není v balíčku.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Foreigners.

Lubomír Tomik

we are said to be just strangers in the gray garb of mundaneness,

I do not believe!

You,
other,
until the eyes hurt 

what's left of me?
Earth?


a surveyor mapping the dimension of desire for You,
I guess I recalculated,


isn't that funny?


Bet a bank on one card,
which is not even in the package.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ale ,,Mág " v  Crowleyho Tarotu je a tyhle slova jsou ostří které mne pořezalo....
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

,,.... představuje přímou a bezelstnou komunikaci, která je dokonale načasovaná"
Crowley - 1 - mag

Dnes o Půlnoci.

Fotografie od Alex Fu na Pexels.com
Dnes o Půlnoci.

Lubomír Tomik

dnes o Půlnoci,
uprostřed lesa,
kolem ohně,
zvíře v nás plesá,
raduje se

mrtvým a zmizelým vzpomínku věnujte,
nad hrobem a pod půlnoční oblohou ,
jim zazpívejte

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Today at midnight.

Lubomír Tomik

at midnight today,
in the middle of the forest,
around the fire,
the animal is dancing in us,
rejoices

know the dead and the missing wreaths
above the tomb and under the midnight sky,
sing to them 

Crowley - eso poharu

Midnight…in… v minulosti a budoucnosti .

Fotografie od Eleonora Sky na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…v minulosti ..2016…, napsáno, nahráno na jaře 2020 ve Studiu Shaark ve Bzenci http://www.shaark.cz

lyrics:

Pojednává o zvyku sibiřských šamanů pít odvar z muchomůrky obecné…somu ?…a pak s ním dále pracovat… použít ho.

Proto tady není text ..už jsem někdo úplně jiný, než ten kdo psal tyhle slova.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Napsáno právě teď, nakresleno, tužka, papír

,,Královna Holí“

Crowley - kralovna holi

Zámky na Vltavě.

Autorka fotografie z Prahy D.O.

…a…. Kolo Slunce už se odvalilo směrem k západu a zmizelo…zbylo jen štěkání lišek…

Štěkání lišek.

Lubomír Tomik

v černém pokoji má
v černém pokoji má
v černém pokoji má

zapálený oheň tísně,
rozečtený příběh o sobě,

v paprscích slunce tisíce víl,
ve vílích očích tisíce chvil,
vteřin,

v černém pokoji drahá
v černém pokoji ...á


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Barking foxes.

Lubomír Tomik

in the black room has
in the black room has
in the black room has

kindled fire,
a read story about oneself,

thousands of fairies in the rays of the sun,
in the fairy eyes for thousands of moments,
seconds

in the black room dear
in a black room ....d

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu ... ,,Tři disky "
 
Crowley - trojka disku
…a zámky na Vltavě….jsou zamčeny.

Napevno.

D.O. v Praze….s Faustem …

…navštívila i Muzeum Voskových figurín…. https://en.wikipedia.org/wiki/Faust

Autorka fotografie D.O.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tvůj osobní Faust.

Lubomír Tomik

budu Tvůj osobní Faust,
všechna radost a něha na začátku

přecválali jsme na mlze přes propast,
vydestilujme naši pralátku

budu Tvůj osobní Faust
odlesky smaragdů
v každém Tvém gestu,
úsměvu,
nadechnutí


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFFFFF
Your personal Faust.

Lubomír Tomik

I will be your personal Faust,
all joy and tenderness in the beginning

we rolled in the fog across the abyss,
let's distill our primate

I will be your personal Faust
reflections of emeralds
in every gesture of yours,
a smile,
breath 
Crowley - trojka poharu

Poet Video ,,Loď z hadí kůže“

Kamera P.L. Veškerý zvuk natočen a zmixován ve Studiu Midian. Napsal a četl Lubomír Tomik

Lyrics:

Snake skin ship.

Lubomír Tomik

The thought of You is like a snake-skinned ship,

it bites every time

I’m always under a keel,

always catches me from the nets,

You are an eternal mermaid disappearing to the horizon,

of leather

behind a leather

boat skin, Nymph.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Virtuální strunný nástroj L.T.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je… ,,Princezna Pohárů „

Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Studio Midian uvádí ,,Loď z kůže“

Čtu pro Tebe včera napsanou věc….ještě je čerstvá, slova chutnají, převalují se na jazyku, Nymfo.
Snake skin ship.

Lubomír Tomik

The thought of you is like a snake-skinned ship,
it bites every time
I'm always under a keel,
he always catches me from the nets,

You are an eternal mermaid
disappearing to the horizon,

of leather behind a leather boat
skin,
Nymph. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kdyby jsi nebyla, nikdy by nevzniklo všechno v tomto článku.
Jsi ?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je....
Crowley - sedmicka holi

Sedmička holí ztělesňuje odvahu. Odvahu, stát si za tím, čeho si vážíme, a neslevit. Hůl stojící uprostřed karty a v popředí před všemi ostatními holemi je znamením důvěry v to, co jsme prožili. Pokud máme odvahu stát za tím, čeho si vážíme, vše se rozevře jako lotosové květy. Staré kvality budou nahrazeny novými a nám bude dovoleno vydat se směry, které jsou pro nás důležité, což naznačují hlavy ptáka ibise či fénixe. Budeme schopni vnímat věci s větší jasností a budeme moci naplnit svou vizi a tvořivost, jak to ilustruje okřídlené oko Hora na špičce dvou holí. Astrologickým aspektem této karty je Mars ve Lvu. Mars je planetou energie a vitality, jež podporuje náš tvořivý projev, který je spojován se znamením Lva.

Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že se během příštích sedmi týdnů nebo měsíců budete muset postavit za to, čeho si vážíte, hlavně pak v měsíci Lva a nebo v kontaktu s osobami narozenými v měsíci Lva (21. července – 21. srpna). Během příštích sedmi týdnů nebo měsíců byste měli zůstat u toho, čeho si ceníte na svém tvůrčím projevu, v práci či kariéře. V těchto otázkách byste neměli dělat žádné kompromisy a v žádném případě byste neměli jít pod svou hodnotu. Nastal čas uvěřit své intuici, která vám jen připomíná, co jste znali ve své minulosti.

Nastal čas, Lvice.

Jméno.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jméno.

Lubomír Tomik

Tvé jméno je hořící sen,
spálím se o něj,
o Ty rty

Tvé jméno je hořící sen,
přikládám pod něj,
vyslovuji ho pomalu

hořím v něm,
hořím v něm,
hořem v něm plápolám

proutěný muž na pochodu,
všechen jásot a shon

Tvé jméno je hořící sen v proutěném muži,
měl jsem štěstí,
na chvíli jsem byl  jeho rty,

teď jsem jen odklepnutý popel,
z každé Tvé cigarety.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name.

Lubomír Tomik

Your name is a burning dream,
I'll burn for him
for Your lips

Your name is a burning dream,
I attach under it,
I pronounce it slowly

I'm burning in it
I'm burning in it
I am blazing in it

wicker man on the march,
all cheers and hustle and bustle

Your name is a burning dream in a wicker man,
I was lucky,
I was his lips for a while,

now I'm just knocked to ashes,
from each of your cigarettes. 


Fotografie od Rodolfo Clix na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Proutěného muže je…

https://en.wikipedia.org/wiki/Wicker_man

Karta je ,, Rytíř Holí“

Crowley - rytir holi
Cože je docela zajímavé… z výkladu karty : ,, Je schopen zbavovat se starých představ a ctít změnu v pojímání sebe sama a ostatních, což zosobňuje brnění se vzorováním hadí kůže. 

Nemám právě na stole včerejší báseň nachystanou ke čtení , k dnešnímu Poet Videu…,,Loď z hadí kůže “ ?

Samozřejmě , že mám, drobné synchronicity a dohromady spolu tvoří obraz Tebe.