Ostrý obraz…

…jako žiletka…. žiletka. Pořád žiji ve světě, v němž existují, nebo ne ?

Oud2.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Oud
Hudba pro příští Poet Video …. P.L. poslal fotografie dneška…možná …. dáme článku jméno ,,Uličky “ To zní dobře, jako bychom pracovali v Tangeru ,,…ale nemyslím, že se vrátí…a to je zlověstné“ , že Williame ?

,,Pět disků“

Crowley - petka disku

Jen slova……..

…..za tohle Ti dík, protože… když jsem teď psal poslední slova, najednou se na konci objevilo ,,NYMFO!“

a jedna má část řekla -To nenapíšeš! – a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Loď z hadí kůže.

Lubomír Tomik

Myšlenka na Tebe je jako loď z hadí kůže,
pokaždé kousne 
pokaždé jsem podvlékaný pod kýlem,
vyloví mne pokaždé ze sítí,

jsi věčná mořská víla,
mizející k obzoru,

z kůže za lodí z kůže
kůže,
Nymfo.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Snake skin ship.

Lubomír Tomik

The thought of you is like a snake-skinned ship,
it bites every time
I'm always under a keel,
he always catches me from the nets,

You are an eternal mermaid
disappearing to the horizon,

of leather behind a leather boat
skin,
Nymph. 


Pro Tebe...když jsem pořád v kině v butiku BiBa, víš ? Mám ten obraz vrytý do paměti.
A karta Crowleyho Tarotu na tyhle slova je.... Trumfová....
Crowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Tubley01 and Outdoor Gear…Welcome on board Ship of Poets to the stars…and beyond!

Poet Video pro Tebe ,,Pamlsek“

Kamera P.L., nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz

lyrics:

Dainty.

Lubomir Tomik

Eyes glowed with orgasm,

that’s ragnarok

thought to me,

it’s a rognarok,

it’s a regnorak,

it’s a ragnarok ,

and Fenrir is already wagging his tail.

He would like a dainty.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Efekt vlčího vytí ze zvukového archivu BBC, volně ke stažení pro nekomerční účely.

Karta na publikaci je… jak jinak …

The Rolling Stones Lyrics


Please allow me to introduce myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long, long year
Stole many a man's soul and faith

I was 'round when Jesus Christ
Had his moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed his fate

Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what's puzzling you
Is the nature of my game

I stuck around St. Petersburg
When I saw it was a time for a change
Killed the Tzar and his ministers
Anastasia screamed in vain

I rode a tank
Held a general's rank
When the blitzkrieg raged
And the bodies stank

Pleased to meet you
Hope you guess my name, oh yeah
But what's puzzling you
Is the nature of my game, oh yeah

I watched with glee
While your kings and queens
Fought for ten decades
For the gods they made

I shouted out,
"Who killed the Kennedys?"
When after all
It was you and me

Let me please introduce myself
I'm a man of wealth and taste
And I laid traps for troubadours
Who get killed before they reach Bombay

Pleased to meet you
Hope you guessed my name, oh yeah
But what's puzzling you
Is the nature of my game, oh yeah, get down, hit it

Pleased to meet you
Hope you guessed my name, oh yeah
But what's confusing you
Is just the nature of my game

Just as every cop is a criminal
And all the sinners saints
As heads is tails
Just call me Lucifer
Cause I'm in need of some restraint

So if you meet me
Have some courtesy
Have some sympathy, and some taste
Use all your well-learned politesse
Or I'll lay your soul to waste

Um yeah
Pleased to meet you
Hope you guessed my name, um yeah
But what's puzzling you
Is the nature of my game

Um mean it, get down

Woo, who
Oh yeah, get on down

Oh yeah
Oh yeah!
Tell me baby, what's my name
Tell me honey, can ya guess my name

Tell me baby, what's my name
I tell you one time, you're to blame
Ooo, who
Ooo, who

Ooo, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who

Ooo, who, who
Oh, yeah
What's my name
Tell me, baby, what's my name

Tell me, sweetie, what's my name
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who

Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who
Ooo, who, who

Oh, yeah

A je to 
Crowley - 15 - dabel
PRINCIP SMYSLU PRO HUMOR, KTERÝ SI ZACHOVÁVÁME I VE CHVÍLÍCH TRÁPENÍ…přece s úsměvem jsi řekla, dnes jsi stále se mnou.

Rozlišení dojmu.

Nalevo jedna z posledních původních sbírek, napravo nová z tiskárny…a… jsou jiné?

Autorka obálky grafička Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Fotka Veroniky Lakeové z knihy její autobiografie, sbírka není v prodeji.

A jsou tedy jiné ?

Jsou, rty.

Ostřejší obraz, dobrý zvuk.

A zadní strana…

Hádanka. Která z nich je starší ? Odpověď není obrázek, moje fotografie je špatná….pouze nápověda.

Tiskárna http://agenturanp.cz/ ! Dobře!

Ještě to mohlo být zadarmo a bylo by značka ,,Ideál“!

Říkala jsi přece v posledním dopise ,, s úsměvem „.

Snažím se.

XXXXXXXX Karta na Publikaci je ,,Princezna Pohárů“…dnešek začal třemi šestkami a ….ano.

Crowley - princezna poharu

Neuvěřitelný den, že ? Před chvílí se ozval P.L., zastihla ho vánice…přesto točil , dobře !

Jestli není každá vteřina bitevní pole ?

A v noci nemůžu spát kvůli pirátské noze.

Dobře? Ne.

A jsi moje Napolenka.

Dobře ? Ano a ještě párkrát ano….665x, přece.

Poet Story pro Tebe…..

Fotografie od salvatore ventura na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Žhavá vína italské Etny.

Lubomír Tomik

kráter lávu vychrlil 
žhavou
neuvěřitelně lahodnou
jako tvé rty

tuhla ve vzduchu
vítr na ní hrál
lahve vyfoukal

hrozny na svazích hory naskákaly dovnitř,
vylisovaly se,
zazátkovaly za sebou,

a těsně před tím než se roztříštily na milion barevných sklíček kaleidoskopu najednou  - Luskla jsi prsty ! -
a láhve v odlescích slunce zmizely

v jiné realitě v jiné dimenzi v jiném vesmíru v jiném čase kde jsme spolu
se objevily ve sklepích krále Slunce

a dívka, chystající hostinu si pomyslela -
-Hm. Budou se hodit.-

a když vkročila do rozzářeného pokje v němž spal, 
pomyslela si :,, Taková etiketa.Vtipálci.Rok 2022. Cha! "
a usmála se.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hot wines of Italian Etna.

Lubomír Tomik

the crater spewed lava
hot
incredibly delicious
like your lips

stiffened in the air
the wind played on her
bottles blown out

the grapes on the slopes of the mountain jumped in,
they pressed
plugged behind them,

and just before they shattered into a million colored kaleidoscope slides at once - You snapped your fingers! -
and the bottles in the reflections of the sun disappeared

in another reality in another dimension in another universe in another time where we are together
appeared in the cellars of the Sun King

and the girl preparing the feast she thought -
-Hm. They will come in handy.-

and when she stepped into the bright room in which he slept,
she thought, "Such etiquette. Jokes. Year 2022, ha!-
and she smiled.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Když jsem ji přepsal ze sešitu do pc...měla v češtině přesně 666 znaků. Dobré znamení.….a teď karta Crowleyho Tarotu na publikaci… ,,Tři Poháry“ následované ,,Mágem“. Tak jako já všude následuji Tebe.
Crowley - trojka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1032-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-pohar

V dubnu 2022…

…pár slovy se účastním něčeho… výjimečného.

CD už mám doma, je to skutečné, reálné, jako Ty.

Dovedla jsi mne až sem.

Až bude termín vydání oficiálně oznámen, zveřejním i tady, na svých stránkách, o co se jedná .

Doufám, že Tě do té doby uvidím, do této chvíle jsem čekal…a když čekáme, nejlepší je něco dělat.

Koláž:

-Stopa na dně Tvého hrnku. Nezapomínám.

-Barbarella.

-Z bookletu cd.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ….je….. ,, Spravedlnost “

Crowley - 8 - spravedlnost
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Z výkladu karty…. ,,Ctím své slovo a své závazky.