Do rakve.

Někdo dává nebožtíkům na cestu minci, někdo zbraň, někdo dává jehlu a nit, aby se o sebe mrtvý postaral na druhé straně.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Do rakve.

Lubomír Tomik

do rakve do rakve do rakve
mi raději nedávej jehlu a nit

usměj se usměj se usměj se
nenech mne šít

XXXXXXXXXXXXXX
To the coffin.

Lubomír Tomik

to the coffin to the coffin to the coffin
you better not give me a needle and thread

smile smile smile
don't let me sew

Crowley - eso mecu

Saxofon krok dva…pro Tebe…audio.

Trent Reznor, Peter Murphy, Jeordie White, and Atticus Ross perform The Normal’s „Warm Leatherette“ live in Boston for a special radio broadcast.

Nejsem majitelem autorských práv k songu, jen jsem zapnul rekordér a nahrál, bylo to okamžité, pro Tebe, před chvíli jsem text dokončil , pustil hudbu, cvičil…a za několik minut uslyšel song a stalo se to…jen tak, bez přípravy…pro Tebe Tebe Tebe

lyrics:

Saxophone sound.
Lubomír Tomik

saxophone sound
when you undress
trumpet trumpet on the hunt

dogs are already barking,

the scoundrels set out from the other side of the forest, pounding the sticks, wounding them silently
through the woods like Peter Murphy an empty room without You,

if i ever wanted You the most
it’s right now

saxophone sound
when you undress

Crowley - 0 - blazen

Saxofon …krok jedna.

Fotografie od Victor Freitas na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Zvuk saxofonu.

Lubomír Tomik

zvuk saxofonu,
když se svlékáš,
troubení polnice na lovu

už psi štěkají,

nadhaněči vyrazili z druhé strany lesa tloukli klacky rány se rozléhali tichým
lesem jako Peter Murphy prázdným pokojem bez Tebe,

jestli jsem Tě někdy chtěl nejvíc,
je to právě teď

zvuk saxofonu,
když se svlékáš

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Saxophone sound.
Lubomír Tomik

saxophone sound
when you undress
trumpet trumpet on the hunt

dogs are already barking,

the scoundrels set out from the other side of the forest, pounding the sticks, wounding them silently
through the woods like Peter Murphy an empty room without You,

if i ever wanted You the most
it's right now

saxophone sound
when you undress 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVKarta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního kroku je....

Crowley - sestka holi

Poet Video pro Tebe ,,A je to tady.“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz/ ve Bzenci, na jaře 2021. Video natočil P.L. Postavy Hellraisera a cenobitky ženského pohlaví, autor Clive Barker, novela Hellbound heart, nejsem vlastníkem autorských práv…Jedná se pouze o figurky, dostal jsem hotové záběry.

"Lyrics: 

And here it is, he thought.

Lubomír Tomik

 And here it is he thought,
 it was like a whiplash,
 creaking skin,
 blinding light,

 the bow passes over the remnants of the silhouettes of the pig casings

 Her hips curl,
 she tasted all that,
 young heart,

 young with a gnaw of darkness.

 And here it is he thought,
 it's here and he felt Her teeth pierce his flesh.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zvukové efekty : zvukový inženýr Pavel Hlavica, Studio Shaark, Bzenec, 
Virtuální klavír LT
XXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe ...je...... ,,Smrt" ,něco končí. 
Crowley - 13 - smrt
Ale taky z výkladu a je to pravda.,,Mám radost ze svého růstu a z toho, že se stále více přibližuji svému původnímu určení. Dávám volnost lidem i tomu, na čem lpím, s lehkostí a důstojností. Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit. Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

,,Chutnala všechna ta mladá srdce…“ ale už ne to mé. Aha.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Bones.

Bones.

Lubomír Tomik

kosti bílých jelenů roztroušeny po paloucích,
lesy pusté,
jakoby bez smyslu

vlkodlaci si po divoké noci sušili u ohně lidské kůže,
téměř idylka,
vůně smíchu a káva

milion klišé o Tvých očích
milion klišé o Tvém srdci
milion myšlenek

někdo nám naši kůži vzal,
už se nemůžeme vrátit

ani to nejde,výspy času,
polibky


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kosti.

Lubomír Tomik

white deer bones scattered across the meadows,
desolate forests,
as if without meaning

the werewolves dried human skin by the fire after a wild night,
almost idyll,
the smell of laughter and coffee

a million clichés about your eyes
a million clichés about your heart
million thoughts

someone took our skin,
we can't go back

it doesn't work either, islands of time,
kisses 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,, Kolo štěstí „

Crowley - 10 - kolo stesti

50x Veronica….

….z tiskárny http://agenturanp.cz/

Autorka obálky grafička Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Dobrá práce, vydají se na cesty, zatím budou bydlet u mne, budu Tě mít padesátkrát.

Chvíli, tak jako Tě stále nemám.

Všechno je jen chvíle a najednou to bude zítra.

Jsi ?

Karta Crowleyho

Tarotu je ….. ,,Síla“
Crowley - devitka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

Poet Cooperation: ,, Atomic mushrooms! Harvest ! „

Yassie / Lubomir

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

https://yassy66.wordpress.com/

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Atomic mushrooms ! Harvest !

Yassie and Lubomír Tomik

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LTLTLTLTLTLTLTLTLTLT

behind the windows of a gray face / za okny šedavé tváře,

at the end of the road,

broken glass lanterns will never find glassmakers

/

na konci cesty,

porozbíjená skla luceren nikdy nenajdou skláře

/

and White Nights, / a bílé Noci,

the shore is out in the haze of fog / břeh rýsuje se v oparu mlhy

YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE

Faces like words             /    Tváře jako slova
Expressions soundless         /    Nehlučná vyjádření
Seeking understanding        /    Hledají porozumění
A metamorphosis            /    Metamorfóza
Bursting                    /    Propukající
Into existence               /    Do existence
Light in the haze             /    Světlo v oparu
Finding the sixth sense        /    Nalezení šestého smyslu
A glass that survives the crash  /    Sklenice přežije náraz
Shattering into renaissance    /    Rozříští se do renesance


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLT
tváře mlčící  /  faces silent

náhle se měnící  /  suddenly changing

v atomové hřiby Tebe  /  in the atomic mushrooms of You

za ranních mlh je posbíráš do košíku ,
u snídaně
/
in the morning mist you collect them in a basket,
at breakfast,
/

 mne pak zahrneš něhou
kávou ,
/
 then you will embrace me with tenderness
coffee,

sama sebou,
neuvěřitelná Ty
/
by You,
unbeliavable You

YlylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylL

Face masks cling               /  Masky přilnou
Eyes light up                  /  Oči se rozzáří
In the oxygen that floats         /  Ve vznášejícím se vzduchu
You collect them in your breath   /  Ty je sbíráš svým dechem
And embrace me with life        /   A objímáš mne životem
Your soul sparkles              /   Tvá duše jiskří
Unbelievable                  /   Neuvěřitelná
Breathing                     /  Dýchající
Tender                        /  Něžná 


YASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIE
LUBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMIR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov napříč planetou…je….

Trumfová.

,,Spravedlnost“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Crowley - 8 - spravedlnost
Yasmin, it was very unique experience for me.... Thank You, Hestia !https://yassy66.wordpress.com/