Poet Video pro Tebe ,,Myra Breckinridge,1970″

https://www.mestohluk.cz/mesto/tvrz-206/tvrz/

Ze sbírky ,,Veronica a jiné básně " /2018/
 Natočeno na Tvrzi v Hluku.


lyrics:

Myra Breckinridge, 1970.

Lubomír Tomik

the air is full of insects and flying dust,
a silhouette of a red man flickered on the stairs,
projected on the walls,

he leaned his hands against the wall.

Autorka obálky Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/
Crowley - 9 - poustevnik
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …,,Poustevník“ …. autorka malby Lady Frieda Harris

,,Vždycky chcete nejdříve dokončit to, co jste začali v minulosti, předtím, než učiníte krok kupředu, což symbolizuje tříhlavý Kerberos. “ Karta přesná, protože tohle je poslední video z Tvrze, v této její podobě, od února projde rozsáhlou rekonstrukcí a když jsem se to dozvěděl neváhal jsem ani minutu…zachytit PŘED úpravami. Nepoužitých záběrů je ještě hodně, pro ty je ještě čas, někdy. Někde.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Konstrukt.

Původně tady měla být fotografie zimní krajiny, není, je jen ve Tvé představivosti,..... bílé pláně, nad nimiž se prohání vítr, -30, ....Konstrukt.

Lubomír Tomik

včerejšek je konstrukt mysli,
mince zašlá časem,
slunečním jasem,

život je konstrukt mysli,
mysli někoho jiného

láska je konstrukt mysli,
vznikají tak nepravděpodobné budoucnosti

mysl v mysli jiné mysli,
jsme někdo jiní

přesto jsme to my,
v krajině zimní,

když já pořád zapomínám,
že není žádné my


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Construct.

Lubomír Tomik

yesterday is a construct of the mind,
coins sent over time,
sunlight,

life is a construct of the mind
think of someone else

love is the construct of the mind
thus creating unlikely futures

mind in the mind of another mind
we are someone else

yet it's us
in the winter landscape,

when i still forget
that there is no us XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci....


Crowley - sestka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Večer na Zemi.

Fotografie od Tanvir Araf na Pexels.com
Včerejší večer.

Lubomír Tomik


už ne útěky po šachovnici,
už ne ponocování,

ráno u prázdného rámu zrcadla,
střepy zaražené do středu všeho,
duše srdce očí myšlenek

na koberec dlažbu kočičí hlavy hlínu
pár barevných cákanců

na šachovnici červené ,
bílé a černé, barvy
roztančené,

jako oči zaostřené


CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Yesterday evening.

Lubomír Tomik

no more escapes on the board,
no longer overnight stays,

in the morning at the empty mirror frame,
shards driven into the middle of everything,
soul heart eyes thoughts

on the carpet paving cat's head clay
pair of colorful splashes

on the red board,
white and black colors
danced,

like eyes in focus 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDVZítřejší večer.

Lubomír Tomik

už ne sprinty po šachovnici,
už nespaní,

ráno u prázdného rámu zrcadla,
střepy zaražené do středu všeho,
duše srdce očí myšlenek

na koberec dlažbu kočičí hlavy hlínu
pár barevných cákanců

na šachovnici červené ,
bílé a černé, barvy
roztančené,

jako oči zaostřené,

na Tebe.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tarot na publikaci slov ..je.... ,,Královna Mečů"

Crowley - kralovna mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

Where ? When ?

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kam.
Lubomír Tomik

kam směřujeme - vždy
kam mizíme - vždy
pravdivá slova - vždy
pohledy do očí - vždy

komu lžeme - už nikomu
koho nenávidíme - - -nikoho
koho milujeme - jednou a na celý život
o kom sníme za ticha - ?
za ticha ?

oní  .... slova duní jako hladové tanky ulicemi
o ní
o ní
o  ní
o  ní
o   ní
o   Ní

až projde mnou, nenechá nic
studený pocit uvnitř

-Musíte přestat všechno tak prožívat !- řekl doktor
-Ok. Ale jsem přece naživu , nebo ne ? Nebo ne ?-

-Jsi ?-


XXXXXXXXXXX

Where.
Lubomír Tomik

where we are heading - always
where we disappear - always
true words - always
look to the other eyes - always

to whom we lie - no longer to anyone
whom we hate - -no anyone
whom we love - once and forever
who are we dreaming about in silence -?
in silence?

they
about her
about  her
about   her
about    her
about     her
about        Her

when She passes me, She leaves nothing
cold feeling inside

-You have to stop experiencing everything like that! - doctor says
-Okay. But I'm alive, aren't I? 

-YOU ARE ?-

XXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe a další čekání a nejlepší je něco dělat, čekání, svítání,umírání,.....všechny ty ..... ,,NÍ" na konci..... stejně, jen - NÍ - představ si slovo jaké chceš, aby nebylo spojené s Tebou a nemělo na konci slabiku ...-NÍ- a žádné taková slova nejsou, jen všechna....

...karta je ...karty JSOU - během míchání vypadly DVĚ a otočily se ... ,,Velekněžka" a ,,Tři Poháry "-https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka
Crowley - trojka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1032-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-pohar
Crowley - 2 - veleknezka