Večeře s Tebou šest šet šedesát šest….

…a TOHLE BYLO TEĎ byl jsem s Tebou , stála jsi přede mnou a já Ti čtu:

lyrics in article below this one …with audio….

Castle.

A Karta je ,,Vměšování“. No a teď… na publikaci těchto mluvených slov pro Tebe je karta Crowleyho Tarotu

Crowley - osmicka mecu
..jak je na fotografii, jenže.

Bez zamíchání jsem sejmul ,,Osm Mečů“…blesklo mi, že v předchozím článku bylo ,,A zamícháme znovu.“

Takže po sté- 78 karet Crowleyho Tarotu plus jeden můj Mág, tedy zamíchám,karty do vějíře , zleva , zprava,zleva zprava, několikrát, najednou mrazení v zádech, vytáhnu kartu a je to znovu ,,Osm Mečů“

Poslechnu.

měli byste vyčkávat a nesnažit se jednat. Osmička mečů může naznačovat i to, že se budete zabývat tím, jak spojit dvě řešení, dvě situace nebo dva lidi dohromady, aby vytvořily významnější celek. Nebyli byste pak nuceni se rozhodnout jen pro jednu z těchto dvou variant.

No, co myslíš ?

Večeře s Tebou…šest set šedesát pět…

….

Fotografie od Waldemar Brandt na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Zámek .

Lubomír Tomik

III.

páry po parketu krouží,
zvláštní to družina,
vlčí smečka po moci touží,
hrůzovláda začíná!

Jak se ztratit ve ztichlém čase ?
Jak , slyšíš ?
Jak se ztratit v mrtvém čase ?

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Castle .

Lubomír Tomik

III.

couples circling the floor,
weird party,
the wolf pack longs for power,
horror begins!

How to get lost in quiet time?
How, do you hear?
How to get lost in dead time?

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR
A karta na finále příběhu je...
Crowley - trojka poharu
A zamícháme znovu.

Večer s Tebou šest set…

Fotografie od u0422u0430u0442u044cu044fu043du0430 u0427u0435u0440u043du044bu0448u043eu0432u0430ud83cudf52 na Pexels.com

XXXXXXXXX

VVVVVVVVVVVV

Zámek.

Lubomír Tomik

II.

najednou stín hradeb na okraji pole sněhu

zní smích rozjařený
ve světlech křišťálových lustrů třpytí se koruna královny,

hudba rozléhá se sálem,
mráz do oken obrazy kreslí,

jimž uvěřil bys málem


XVVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVX

Castle..

Lubomír Tomik

II.

suddenly the shadow of the walls on the edge of a field of snow

sounds laughter excited
the queen's crown glitters in the lights of the crystal chandeliers,

music spreads through the hall,
frost on the windows draws pictures,

I would almost believe,
almost believe,
that You are REAL,
sorry ,
my mistake

Crowley - 3 - cisar

Večer s Tebou šest….

…a je to ,,Zámek“

Zámek.

Lubomír Tomik

I.

Slyšíš ?
když Noc se Úplňku klaní,
bledá vlastním strachem ze svítání,
Slyšíš?

to táhlé a hladové je vlčí vytí,

dám Ti k nohám lesní kvítí,
kvítí
kvítí,

čtyřnohé pastorále,
čenichy u země větří,
stopa je čerstvá.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Castle.

Lubomír Tomik

I.

Do you hear
when Night bows to the Full Moon,
pale with her own fear of dawn,
Do you hear

the long and hungry is the wolf's howl,

I will give you forest flowers at your feet,
flowers
flowers

four-legged pastorals,
muzzle winds at the ground,
the footprint is fresh.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Beru karty tak jak jsou v balíčku po posledním míchání...a zatím je příběh takový-
Královna Holí se Soužila, Smrt musela být, jinak by jsi na lvu Chtíče nejela a  karta Crowleyho Tarotu na Šestý Večer s Tebou je ,, ŠEST DISků", Miluji Tě.
Crowley - sestka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Večer s Tebou, V. …

Fotografie od Laura Reed na Pexels.com

….VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Tma je poslední výkřik.

Lubomír Tomik


tma je poslední nářek a výkřik


když projíždíš po neoznačených cestách a
jsi uprchlík z neznáma,
nakonec zastavíš,
v motelu se zvláštním štítem,

stane se to rychle,
tma je poslední nářek a jeden výkřik


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Darkness is the last cry.

Lubomír Tomik

darkness is the last lamentation and cry


when driving on unmarked roads and
you are a refugee from the unknown,
you finally stop
in a motel with a special gable,

it will happen fast
darkness is the last cry and one cry
Crowley - 11 - chtic

Večer s Tebou IV……

…..

…po pravé ruce se objevila Smrt.

Zleva:

rekordér

propiska, Smrt,Crowleyho Tarot, plechový hrnek Master na velkou kávu, opravdu velkou,bioenergerický materiál z pyramidového pole v Bosně, Visoku. Dostal jsem darem.

A zleva se plazí fotografií bílý kabel s konektorem USB-C.

Večer s Tebou….

….Ty a já…a právě Bela Lugosi… ,,poor Bela“ ….zpívá Peter Murphy.“

Fotka pro Tebe….upravená….

…tužka…je jen TEĎ a nejsme spolu.

Budu s Tebou aspoň takhle na dálku. Čekám na dokončení Poet Videa, blokuje všechno místo v PC, snad nikdy jsem neudělal nic podobného takže nečekám a píšu Ti…takto-

-celý večer budu Tvé zrcadlo. Budu TVůj Vlčí MěsíC.

Poet Video pro Tebe ,,Špalky“

D.O. a L.T . Pro Tebe. Česká Pošta. Kolo štěstí. Crowleyho tarot.
Lyrics:Logs.

Lubomír Tomik
irradiated eyes of a pink lace witch,

fake phoenix squirting fantasy,
he comes and goes as he pleases!

heart on the pin of silence,
stretched by time that we do not have and we are running out

you will take blood from the executioner's logs into your palms,
you will anoit me with her


I will shout ,, eyes !"and hear your voice,
I close eyes and see all the burning dummy models from the stone shops flare up,bastards,

maybe Hart Crane had the best idea,
examine up close the boat propeller,

turned around
it rotates,
will rotate
like a gnawed bone of the earth?

Zvuky pochází z archivu BBC, volně ke stažení pro nekomerční účely.
Virtuální klavír L.T.
Razítka -tapeta na zdi České Pošty.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta na publikaci je tedy ,,Kolo Štěstí"

....my můžeme dál svému životu směr....https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti
 


Crowley - 10 - kolo stesti

,,Špalky“ Audio…pro Poet Video

Lyrics:

Logs.

Lubomír Tomik
irradiated eyes of a pink lace witch,

fake phoenix squirting fantasy,
he comes and goes as he pleases!

heart on the pin of silence,
stretched by time that we do not have and we are running out

you will take blood from the executioner's logs into your palms,
you will anoit me with her


I will shout ,, eyes !"and hear your voice,
I close eyes and see all the burning dummy models from the stone shops flare up,bastards,

maybe Hart Crane had the best idea,
examine up close the boat propeller,

turned around
it rotates,
will rotate
like a gnawed bone of the earth?

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crowley - rytir disku
WOW. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1054-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-disk

,,…sklizeň vám mohou přinést příležitosti, které vám poskytnou buď lidé narození ve znamení Lva, a nebo o hodně starší muži kteréhokoli znamení.“

… kolo.

Fotografie od Karyme Franu00e7a na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

...


Lubomír Tomik

Do země snů a přízraků,
chtěl bych se vrátit,
bílých a bělostných,
znovu se v nich ztratit,
vpletený do mraků

v záblesků světla bílého,
proplout tmou,
do snů mrtvého

a žasnout.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
...

Lubomír Tomik

To the land of dreams and ghosts,
I would like to come back
white and white,
get lost in them again,
stuck in the clouds

in flashes of white light,
go through the darkness
to the dreams of the dead

and marvel.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je ......jsou... ,,Dva Meče"

Crowley - dvojka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee

,,Mysl zvolila správně, neboť okamžitě, jakmile rozhodnutí padlo, zavládl v nitru pocit vyrovnanosti a smíření. 

Logs.

Crowley - 20 - aeon
,,Aeon“ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov:

Špalky.

Lubomír Tomik
ozářené oči čarodějky růžové krajky,

falešný Fénix frčící fantazií,
přichází a odchází jak se mu zachce !

srdce na skřipci ticha,
nataženo časem který nemáme a ubývá nám

nabereš do dlaní krev z popravčích špalků,
pomažeš mne s ní,


zařvu ,,oči!" a slyším Tvůj hlas,
zavřu oči a vidím plápolat všechny ty hořící figuríny modelů z kamenných obchodů,bastardi,

možná nejlepší nápad měl Hart Crane,
prozkoumat zblízka lodní šroub,

otáčel se,
otáčí se,
bude se otáčet,
jako ohlodaná kost země ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logs.

Lubomír Tomik
irradiated eyes of a pink lace witch,

fake phoenix squirting fantasy,
he comes and goes as he pleases!

heart on the pin of silence,
stretched by time that we do not have and we are running out

you will take blood from the executioner's logs into your palms,
you will anoit me with her


I will shout ,, eyes !"and hear your voice,
I close eyes and see all the burning dummy models from the stone shops flare up,bastards,

maybe Hart Crane had the best idea,
examine up close the boat propeller,

turned around
it rotates,
will rotate
like a gnawed bone of the earth?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxV
Aeon, výklad karty :
,,Ve vnějším světě se potřebujete projevovat tvůrčím způsobem. Symbolem této touhy je bohyně Nut, která svým tělem vytváří znak astrologického znamení Lva. A právě osoby narozené ve Lvu (21. července - 21. srpna) jsou zrcadlem vaší potřeby vyjadřovat se tvořivě a dynamicky ve všech oblastech života."

Symbolem této TOUHY. Crowleyho Tarot nejde oklamat, nejde a nejde. Cíleně, píši tato slova pro Tebe, až článek dokončím, sejmu  a první karta od ,,Netečnosti" je ,,Aeon".
 Jestli je čas boxovací pytel, tohle je první z mnoha úderů, až se bude sypat písek, až mi bude z kloubů pěstí cákat krev, protože Tě miluji a už nechám věcem volný průběh.