Situace…

Crowley - osmicka poharu

…ještě před čtením prosím spusť video, je to soundtrack k těmto slovům…

…situace……v níž karta na jakoukoli větší publikaci je ,, ,,Osm Pohárů“ ,Netečnost, …..jsou rozpracované dvě Poet Videa, které nemůžu dokončit, jsem ale v týmu, takže se prostě počká, ,,Netečnost“, rozepsány dvě nebo tři větší věci, ,,Nářek strážce hranic “ hotov,

,, Osmička pohárů představuje lhostejnost či citovou netečnost, která se dostavuje, když se vydáme ze svých vnitřních zásob energie a nejsme schopni se znovu napojit na zdroj ve svém nitru. Tento symbol znázorňuje stav naprostého vyčerpání, vyprahlosti a prázdnoty, kdy je člověk citově na dně, protože se snažil naplňovat potřeby jiných až do krajnosti . Osmička pohárů ilustruje sklon přehnaně rozdávat a snahu vyjít vstříc všem bez výjimky. Proto je tu kladen důraz na to, abychom ctili své vlastní meze a hranice, a obzvláště v oblasti citových vazeb.

promluví Quorthon, protože tak to přesně je TEĎ….. zkus oklamat Crowleyho Tarot…

Silver, the moon high over pond of water calm and dark
Woe, mist, the breath of the dragon, sweeping down mountain side
All still, the day asleep, the sun rests in nest of the Gods
Afar high adventures await me, I hear my brothers calling
Spring is here and the ice breaks free
The endless sky and open sea
I will sail where the Raven will lead me
Fly on black wings, high and free
I shall return with the wind the day
From high adventures, swelling sail
Autumn red comes to Asa bay
Meet me by the well where the water, crystal clear, flows free
From deep within the great mountain towering to the sky
I will be awaiting you coming down treading the trails of clues
Bare feet, let your hair down like the mist across the pond
In dawn of time, before gods and man
When earth and shy was first divided
A star did fall into river deep
A star of gold into silvery water
While I sail, by this you shall remember me
Wear it, yours forever to deep
To bind us beyond end of time, to thee I give a ring of gold

Skoro nepublikuji cizí videa, teď musím…

Bathory lyrics,,Ring of Gold“

Jestli jsem v komatu a tohle je sen, je to ten nepodivnější. Kde JSI ?

Leviathanové připluli.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Když připuly Leviathanové.

Lubomír Tomik


Když připluly Leviathanové,

lidé z pobřežního městečka

nasadili  masky,


začali s nimi rozmlouvat,

karnevalový rej a cukrová vata na pláži,

pak byl čas smrti a velryby vypustily duše,

lidé z městečka se vrátili do tepla domovů, ke krbům a nedojezeným porcím fazolových polévek jakoby se nic nestalo,

jen kdesi na nebi,
 zaplálo tucet nových hvězd.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
When the Leviathan arrived.

Lubomír Tomik

When the Leviathan arrived,

people from the coastal town,

they put on masks,


they started talking to them,

carnival party and cotton candy on the beach,


then it was time for death and the whales released their souls,

the people of the town returned to the warm homes, to the fireplaces and the uncooked portions of bean soup as if nothing had happened,

just somewhere in the sky
a dozen new stars ignited.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYOU
Crowley - 5 - veleknez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Hudba se…

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

…k chystanému a rozpracovanému Poet Videu pro Tebe ,,Na dolinách svítá “ objevila sama, teď,pustil jsem jen video z Tvrze …. ve Studiu Midian zapnul rekordér ….myslel na Tebe a …

https://www.mestohluk.cz/mesto/tvrz-206/tvrz/ Natáčení na Tvrzi , úžasné.
Crowley - princ poharu

V rákosí.

Fotografie od Laura Meinhardt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Slepý v řece.

Lubomír Tomik

slepý,
slepý v rákosí,
mysli si

slepý,
slepý
slepý

ve tmě ,
mysli na mne

slepý,
slepý snad i bez rukou,

bez srdcí,
co možná už netlukou

čekání na cokoliv, 
část života,

čekal jsem naposled ,
příště půjdu a všechnu krásu i hrůzu obejmu,

už nikdy váhání,
jen NOW,
všechno zmizí


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Blind in the river.

Lubomír Tomik

blind,
blind in the reeds,
thinks

blind,
blind
blind

in the dark ,
think of me

blind,
blind even without hands,

heartless
what maybe they don't beat anymore

waiting for anything
part of life

I waited one last time
next time I will go and embrace all the beauty and horror,

never hesitation again
just NOW,
everything dissapers

žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžž
Karta Crowleyho Tarotu na všechno TEĎ je - ,,Poustevník" .

Výklad :

,,Ctím vše, co má hlubší význam a smysl.
Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji."


Crowley - 9 - poustevnik
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik