A ze zbytku dne.

Crowley - desitka poharu
,,Desítka pohárů zastupuje citovou nasycenost a spokojenost. Jde o stav nejvyššího uspokojení, který pramení v nitru a prozařuje všechny úrovně života, což symbolizuje deset pohárů tvořících Strom života. “ Ano, protože jsem dnes byl upřímný a ,,Desítka Pohárů“ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci ….
A ze zbytku dne.

Lubomír Tomik


mraky dští síru
na zbytky kolejnic,

jedeme a nevíme kam
jedeme a nezbývá nic,

touha prší na naše tváře,

modlíme se,
modlíme u rozbitého a ztraceného oltáře.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVAnd from the rest of the day.

Lubomír Tomik

Clouds rain sulfur
on the rest of the rails,

we go and we don't know where
we go and there is nothing left

desire is raining on our faces,

we pray,
we pray at the broken and lost altar.Tři v jednom. VA, DI, UL.

Fotografie od Thirdman na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tři v jednom.

Lubomír Tomik

Nože.

bože, vaivai 
 bože, diven
   bože,  ulua  ,
neptej se už cože,
v ruce máme divný nože,
     no tak se neptej cože

dívej,
koukej,
potichu si píseň broukej

divné nože,
padaj na zem,
ruka v ruce, 
z krve bazén

zatím z žíly 
         mizí síly
zatím z žil
      kdo z vás někdy opravdu žil ?
Toužil ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Three in one.

Lubomír Tomik

Knives.

god vaivai
  god diven
   god ulua,
don't ask what anymore,
we have weird knives in our hands,
so don't ask what

look
look,
quietly hum the song

strange knives
fall to the ground
hand in hand
of blood pool

 the pain are disappearing from the vein
 so far from the rain,
who of you has ever really lived?

Longed?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov kdoví odkud, ....bože, cože, žíly síly, ožila slova... ,,Eso mečů"
,,Stav mysli, které nemá pochyb " 
O ničem z toho, co se dnes stalo .
Crowley - eso mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Poet Video pro Tebe ,,Na umyvadle pod zrcadlem“

It is irrelevant in the sink under the mirror.

/For my love/

Lubomir Tomik

In the sink under the mirror,
pieces of bloodied skin, age from the face

I sank into the pilot’s seat,
cabin dazzled by white light

ossified ossified ossified

soul burned on a trunk,
animals at least once an hour
they fall into the river,
time is irrelevant

Irrelevant.

Everything is irrelevant.
The bite of the inner worm.

Irrelevant.

Natočil P.L. na Žítkové, prosinec 2021, pes se objevil zničehonic uprostřed sněhu a zase zmizel. Možná byl od Bohyní, Bohyně, Tebe.
ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /
Crowley - desitka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1053-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-disk

Hryzání vnitřního červa.

Sfinga v přestrojení.

Fotografie od Christine Schmiederer na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sfinga v přestrojení.

Lubomír Tomik


v dětství - po čtyřech

v dospělosti - po dvou

ve stáří -
po třech

po smrti- kutálí se jako dobře upečený koláč

a stejně tak chutný,


Sfinga má Tvé oči,

v údolích tma,

navlékáme korálky deště.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sphinx in disguise.

Lubomír Tomik


in childhood - after four

in adulthood - two at a time

in old age -
after three

after death - it rolls like a well-baked cake

and just as tasty


The Sphinx has Your eyes,

darkness in deep valleys,

we string rain beads.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Čtyři Hole -Uskutečnění 
Crowley - ctyrka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Hitparáda.

Fotografie od Lisa Fotios na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hitparáda.

Lubomír Tomik


,,kříž na zdi,
vnímám zašlou něhu,

bránu k tobě zavřít nedovedu,
poddaný pánem,
po Tobě , 
ztichlým křížem,
ztichlým ránem"


a skladba ,,Centifuga"
je na prvním místě v Hitparádě opuštěných, to je teda jistý

a telefon nezvoní,
dveře se neotvírají,
kroky se neozývají,
nikdo nepřichází,

jak umřít, 
když už jsem dávno mrtvý ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Music Chart.

Lubomír Tomik

,, cross on the wall,
I perceive sent tenderness,

I can't close the gate to you,
subject to lord
after you ,
a quiet cross,
quiet morning "


and song "Centifuge"
is in the first place in the Charts of abandoned, it is certain

and the phone doesn't ring
the door doesn't open
steps are not heard,
nobody comes

how to die
when I'm long dead?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu na Publikaci textu songu z prvního místa Hitparády opuštěných je... ,,Pět Pohárů"
,,Zklamání."
Crowley - petka poharu
,,Pětka pohárů ztělesňuje citové zklamání.

Zkus oklamat Crowleyho Tarot, není možná .