SLOVA.

https://www.knihovnabbb.cz

…words are….

Words.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eternity.

Love.

Forgiveness.

Joy.

Humility.

Respect.

Courage.

Dignity.

Freedom.

Purity.

Truth.

Faith.

You.

Záběry natočeny v Knihovně B.B.Buchlovana na konci roku 2021 ,se svolením.

Virtuální piano , čte…. L.T

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - princ mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Nemáme konec.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Fotografie od Adam Ernster na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

We have no end.

Lubomír Tomik


We have no end,
because there isn't one either.

The guy stretched,

 had just stepped out of the whale.

A woman's voice carried over the waves of the beach-

"Jonah! Dinner! Fish! You will definitely enjoy it!

Sure, he thought.
Fotografie od Rachel Claire na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nemáme konec.

Lubomír Tomik

Nemáme konec, 
protože ani žádný není.

Chlápek se protáhl,

zrovna vystoupil z velryby.

Ženský hlas se nesl nad vlnami pláže ,volal-

,,Jonáši! Večeře! Ryba! Bude ti jistě chutnat !


Jasně, pomyslel si.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
,,Čtyři Disky " jsou karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov zničehonic... úsměv...a ,,MOC"
Crowley - ctyrka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

Jednokolejná trať.

Jednokolejná trať.

Lubomír Tomik


Jednokolejná trať,
tisíc mil dlouhá,

ráj nalevo, peklo napravo,

na nádražích vlak nestaví, 

ze tmy do tmy,

tunely a výhybky,

průvodčí má Tvou tvář a usmívá se a já se usmívám a vlak duní po jednokolejce,

jede zběsile,
nežně.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Monorail.

Lubomír Tomik

Monorail,
a thousand miles long,

paradise on the left, hell on the right,

does not stop at stations,

from darkness to darkness,

tunnels and switches,

the guide has your face and smiles and I smile and the train rumbles on the monorail,

rides furiously
tenderly.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCrowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Střepy světla.

Fotografie od Tuur Tisseghem na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Střepy světla.

Lubomír Tomik


Všichni pátráme,
po střepech Měsíčního světla,

na dně kráterů,

jsi krásná,
až to zabolí.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Shards of light.

Lubomír Tomik

we're all looking
after the shards of the moonlight,

at the bottom of craters,

you're beautiful,
when it hurts

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleho Tarotu na publikaci ranních slov pro Tebe a venku mrzne je…

,Osm Mečů“ Vměšování.

Crowley - osmicka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Přesně. Střepy.

Světla.