Půlnoční ,,Zrcadlo pro Tebe“…

…budu Tvé zrcadlo…den má 24 hodin…stejně je trávím s Tebou….tohle je jen vrcholek ledovce.

Lyrics Lou Reed, The Velvet Underground …Nico a zrcadlo v předchozím článku.

Ty.

Muselo se stát , nebo bez Tebe zešílím.

Karta Crowleyho Tarotu na náhlou zkoušku angličtiny…je …jsou ,,Dva Meče“

,,Mír“

Crowley - dvojka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee

Kdykoli si tento symbol vytáhnete, znamená to, že jste dospěli k nějakému rozhodnutí.

Ano.

Pro Poet Video z Tvrze v Hluku…...vznikla, na základě legendy o níž jsem se dozvěděl při zajímavém rozhovoru s místní paní Knihovnicí,děkuji

-


Na dolinách svítá.

Lubomír Tomik

nad naším životem zdánlivě vládne tma,
na dolinách přesto svítá

jsme opevnění v tvrzích,
drsných útočištích vlastních duší

na dolinách svítá

čekáme ve sklepeních,
až se zdi rozestoupí,
čekáme na poklady a tajemství,
přesto,
stále
čekáme

na dolinách svítá

ale někdo nás zapomněl v podzemí,
nad námi duní kopyta koní králů,

a když čekáme , 
 nejlepší nejlepší je něco dělat,

na dolinách svítá

pojďme vstříci svítání,
nenechejme tmě nic napospas,

země se otevře,
zdi padnou,
tma zmizí jako by nikdy nebyla

protože na dolinách svítá

a my máme naději,

   máme jeden druhého.


VRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVR

It is dawning in the valleys.

Lubomír Tomik

darkness seems to rule our lives,
in the valleys it still dawns

we are fortified in fortresses,
harsh refuges of our own souls

it is dawning in the valleys

we are waiting in the cellars,
when the walls open,
we are waiting for treasures and secrets,
yet,
still
we are waiting

it is dawning in the valleys

but someone forgot us underground,
the hooves of the horses of the kings roar over us,

and when we wait
 the best the best is to do something

it is dawning in the valleys

let's meet the dawn,
let's not leave anything in the dark,

the country opens,
the walls fall,
the darkness disappears as if it never was

because it is dawning in the valleys

and we hope,

   we have each other.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Nyní budeme s textem dále pracovat .
BUDEME.
Poet Video is still work in progress. Potrvá to dny...protože chceme , aby bylo ...povedené.

 A verš ,,duní kopyta králů" ...protože Hluk rovná se ,,Jízda Králů" https://www.mestohluk.cz/kultura/jizda-kralu/2017/ 
Karta Crowleyho Tarotu je .... ,, Chtíč " 
Crowley - 11 - chtic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Dobrý start. Ne, ten nejlepší, když si čtu výklad…je to přesné.

Zrcadlo jsi mé a slovy Nico ….já budu Tvé, lásko

Jen slova pro Tebe teď….Audio Tarot.

prostě TEĎ

všeho nechávám a píšu :

Šepot.

Lubomír Tomik


Neonová květino,
modři utrhnutá z nebe,

někdy žijeme aby jsme prohrávali


když nás kůň shodí ze svého hřbetu do bláta,

co zbývá než se škrábat zpátky do sedla ,

spouštět se ,
na koňských žíních.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Whisper.

Lubomír Tomik

Neon flower,
blue drawn from the sky,

sometimes we live to lose

when a horse throws us from its back into the mud,

what’s left but scratching back in the saddle,

run down
on horsehair.

6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Audio Výklad Crowelyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe živě. Míchání, karta, Mág. Ano, Alane,Ano.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Crowley - 1 - mag

Poet Video pro Tebe ,, Když ji viděl tančit „

Lyrics :


When saw Her dancing.

Lubomír Tomik


When he saw Her dancing,

death,
it was just some more adventure.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

https://www.mestohluk.cz/mesto/tvrz-206/tvrz/
from the collection "Veronica and other poems" / 2017-2018 / pro Veroniku.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe je…. ,,Velekněz“

Crowley - 5 - veleknez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Město monoxylů.

Fotografie od Meruyert Gonullu na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Mike na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Město monoxylů.

Lubomír Tomik

ticho a mrknutí očí,
úder srdce,
ptačí křídla,
dopad dešťové kapky 
na střechu auta,
mince bez rubu a líce,

taková jsi,
temnot krasavice

monoxyly se kouzlem

v zaparkované Lusitanie změnily,

vlny zalévají lodní můstek,

jsme ztracení v roztomilém komfortu,

první třídy na planetě mířící kdovíkam,
 v příštích vteřinách


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The city of monoxyls.

Lubomír Tomik

silence and winks,
heartbeat
bird wings,
the impact of raindrops on the roof of the car,
coins without reverse and obverse,

that's how you are
dark beauty

monoxyls have magically changed,

in parked Lusitanie,

waves flood the bridge,

we are lost in cute comfort,

first class on the planet heading to the anywhere,
 in the next seconds

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ranních slov pro Tebe je... ,,Osm Mečů, Vměšování"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Crowley - osmicka mecu
,,…nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.“