Reality of life.

Fotografie od Ali Pazani na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Realita života.

Lubomír Tomik


realita života je taková,
jaká budeme chtít,

můžeme naříkat a strkat hlavu do písku a alkoholu

jsme tu jen krátce
jsme tu jen krátce

na konci budeme jen smutní a prázdní,


jsme tu jen krátce,
ať to stojí za to,

každou buňkou těla,


jsme tu jen krátce,
vystoupíme,
rozhlédneme se a zmizíme,

kde je léto,
kde je podzim,
kde jsi,

kde je nepředstavitelné léto plné Tebe,

všichni tančíme na střepech myšlenek,

nemyslím na to,
myslím jen na Tebe,

ještě stéle nejsme rozbití,
i když to tak vypadá!


VVVVVVVVVVVVVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRH


The reality of life.

Lubomír Tomik

the reality of life is such
whatever we want

we can moan and stick our heads in the sand and alcohol

we've only been here a short time
we've only been here a short time

in the end we will be just sad and empty

we've only been here a short time
make it worth it

every cell of the body,


we've only been here a short time
we step out
let's look around and disappear,

where is summer
where is autumn
where are you,

where is this  unimaginable summer,

we all dance on shards of thought,

i don't think,
I'm just thinking about YOU,

we're still not broken,
even though it looks like it!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Olivera na přivítanou je.... ,,Síla"


Crowley - devitka holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

YES!

POET VIDEO STORY ,,D.O. vssss Tasmanian devil.“

Účinkují, D.O., Tasmánský čert, zkouška sirén, Tvoje představivost .
Nejsem majitelem autorských práv k fotografiím a zvuku ďábla, ani ke zvuku sirén. Záběry garáží natočil P.L.

Všechny věci se objevily najednou a spojily se samy.

,,Karta na publikaci souboje s ,,Ďáblem“ je…a teď jsem zvědavý, ta možnost tady je. Míchám balíček karet Crowleyho Tarotu ….. a je to ,,Luna“.

Crowley - 18 - mesic
Měsíc je univerzálním principem volby, která je založená na vnitřní opravdovosti. Tomuto symbolu se také často říká karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“. Každý den nás čeká rozhodnutí, zda se postavíme na stranu svého pravdivého já, a nebo za naši falešnou masku ve hře na svědomité. Každý den u této brány stojíme a rozhodujeme se, jestli opustíme staré známé světy a projdeme branou, abychom mohli objevovat světy nové.

Brána také představuje proces volby, ve kterém se rozhodujeme mezi naší opravdovostí a hranou svědomitostí. Volba má tři funkce, které nám umožňují: 1) vytvářet nové skutečnosti, 2) držet se přítomné skutečnosti nebo 3) pustit se, a tím se osvobodit od skutečností, které nám už nemají co nabídnout

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Na tvrzi v Hluku je i knihovna…

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hluk_(tvrz)

…má takové to správné ,,kouzlo“ knihoven, navíc umocněné tím, že je přímo na tvrzi.

Paní knihovnice o ni pečuje velmi dobře.

Přeji hodně čtenářů!

https://hluk.knihovna.cz/

Tato Fotografie P.L., ostatní L.T.

Sunday childs.

Fotografie od Ion Ceban @ionelceban na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Neďělňátka.

Lubomír Tomik

,,Kdy umřu ?"
,,Vždycky."

A tichý šepot stromů kolem,
větrem smýkané tělo umrlce

žena,
mladá a krásná stůl připravila,
je čas hodů a čas smrti

ryby se jako blesky míhají pod hladinou,
chlapcovy nohy, 
jsou její modré oči

Kruhy na hladině,
kruhy na vodě.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sunday childs.

Lubomír Tomik

"When will I die?"
,,Always."

And the quiet whisper of the trees around,
windbreaked body of a mortal

woman,
young and beautiful table prepared,
it is a time of feasts and a time of death

fish flutter below the surface like lightning,
boy's feet
are her blue eyes

Circles on the surface,
circles on the water.
Fotografie od Magda Ehlers na Pexels.com
Crowley - 5 - veleknez
,,Každý začátek má moc rozšířit naše vědomí