Lháři.

Najednou…ve sprše, prudká bolest v koleni a… ještě mokrý zapínám pc a píši :

Lháři.
¨
Lubomír Tomik

Když cvičí jógu a lžou někomu do očí,

pokaždé shoří,
jako papírový čerti.

Words are powerful.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLiars.
¨
Lubomír Tomik

When they practice yoga and lie in someone's eyes,

burns every time
like little paper devils.

Slova jsou mocná.


Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov zčistajasna je ,,Kolo Štěstí“.

Crowley - 10 - kolo stesti
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Důvěřovat. Uskutečňovat co je originální a dobré pro sebe sama i pro ostatní.

Poet Video pro Tebe ,,Mokrý písek“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " /2016/ čteno a nahráno na jaře 2016 ve Studiu Shaark , Bzenec http://www.shaark.cz/
Záběry natočil P.L. , chodník před kostelem Sv.Vavřince v Hluku.
lyrics:

Wet sand.

Lubomír Tomik.

 Put a noose of your hand ,
with a dagger in your fist,
 in the hole in the wet sand.

 And add something else there,
 Something of your soul punishment.

 The water rises higher,
   just keeps everything to himself,
 locks his stash.

 Girl, woman, old woman,
 the curtain is now torn down.

 O,
 the Great Unknown.

Would you be safe,
if I wasn't here .


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov už tehdy , v roce 2016, psaných pro Tebe...a pěti letech jsem stále tedy...úžasné....a karta je - Luna.
Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“.  Svou volbou mohu změnit svou zkušenost.

http://www.shaark.cz/

Před 18 lety…

… vyšla česká, originální černobílá verze knihy Alana Moora a Eddieho Campbella https://en.m.wikipedia.org/wiki/From_Hell …byl prosinec, narodila se mi v ten den dcera, vycházel jsem tehdy z Řehořova Knihkupectví a najednou je zase zima, vyšla barevná česká verze, dnes jsem si ji znovu koupil v Řehořově Knihkupectví, původní knihu jsem musel v těžkých časech prodat.

Po 18 letech …je to jako včera.

Čas je relativní. Před chvílí jsem padal tunelem do světla, před chvílí Tě objímal, před chvílí…

Všechno je jen teď.

Vděčnost nad tím že jsi řekla ,, Ještě není čas, ještě nechoď“ a jsem stále naživu.

,,Stand up and fight! “ jak říká Paul Speckmann.

Alan Moore schválil použití svých slov do mé chystané sbírky a kruh se uzavřel.

Kompas v kajutě. / Pro Tebe /

Fotografie od Pedro Figueras na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Kompas v kajutě.

Lubomír Tomik


zbaven střelky,
koráb se ploužil bouří tak jako my někdy životem,

každé jméno se nakonec ukázalo jako jiné

,,Náklad přes palubu?"
řinčení řetězu,
vlny,
křik,
klesání posledních nádechů dolů,

brázda za lodí byla široká pro všechny

barvila se a barvila a barvila
do odstínů rudé,

žraloci pořádali párty,
byli jsme náklad,
i když jsme si toho nikdy nevšimli.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Compass in the cabin.

Lubomír Tomik

deprivess of the compass needle,
the ship crawled in a storm like we sometimes did with life

each name eventually turned out to be different

"Cargo overboard?"
chain linking,
waves,
shouting
descending the last breaths down

the wake behind the ship was wide for all

dyed and dyed and dyed
to shades of red,

sharks have a party
we were cargo
even though we never noticed.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSHARKS

Fotografie od GEORGE DESIPRIS na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci žraločích slov je…. ,,Vůz“

Crowley - 7 - valecny vuz
A protože tvořivost (astrologické znamení Lva) se ráda nechá spoutat hmatatelnou a užitek přinášející formou (astrologické znamení Býka), je ztvárněna podobou Iva a býka, jejichž rysy se prolínají (býčí hlava a lví tlapy, lví hlava a býčí kopyta)

Přijímám zodpovědnost za vše, co zapříčiním.Uskutečňuji vše téměř bez úsilí a s úspěchem.Těší mě střídat období aktivity s obdobím klidu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz