,,Císařovna“

Cesta roku 2022 je druhý ,,Mág“ a ,,Císařovna“, každé slovo platí.

Crowley - 3 - cisarovna

,,Během roku ve znamení Císařovny prožívají jednotlivci potřebu ujasnit si, co je pro ně citově důležité. Během tohoto roku budete ve svém životě potkávat lidi, kteří vám ukáží, co po citové stránce potřebujete. Tento rok se výborně hodí k tomu, abyste:

1) skoncovali s přílišným dáváním se druhým a s přehnanými sklony k citové obraně;

2) vyřešili záležitosti spojené s mateřstvím, a nebo aby se zahojila bolavá místa, která povstala z vašeho vztahu k matce nebo k osobám, jež ve vašem životě hrály podobnou roli;

3) pokusili se vyniknout v profesích a na vůdčích pozicích, kde je možné projevit osobní sílu, která povstává z jednoty mysli a srdce; a konečně

4) aby byl váš život bohatší na krásu, harmonii, přirozenost a vnímavost.


Pokud se Císařovna ocitne na začátku růstového cyklu , začíná devítiletý cyklus růstu ve znamení Venuše neboli Stezka srdce. Po devět let bude vaše životní pouť pod vládou Venuše, tedy Císařovny neboli archetypu Matky Země. Je to cyklus, který se nejlépe hodí k tomu, aby člověk následoval své touhy a hlas svého srdce.

Slova „měl bych“, ať už se týkají čehokoli, se tu neuplatní.

Každé jednotlivé slovo.

Tomuto cyklu srdce říká: „Teď přišel můj čas.“ Císařovnin cyklus je obdobím, kdy se jisté druhy tvůrčí činnosti stávají vášní a kdy pro vás budou mít smysl jen citově hluboké vztahy. Tato doba se také výborně hodí k tomu, abyste uzdravili své vztahy s důležitými ženami svého života, které byly doposud plné nedorozumění.

Teď přišel můj čas.

Svět se změnil, proč se nezměníme i my ?

Poet Video Story IV. ,,Svatební host „…

….vtrhne na hostinu barbarů a stane se….Poet Story IV. právě teď je karta na publikaci , samozřejmě karta Crowleyho Tarotu ,, Věž“ …jak se změnilo počasí, z mínus pěti je plus deset, zlámané kosti na to reagují nečekaně, nemůžu se na nic soustředit kvůli bolesti, zapomínám, na Tebe nikdy.

Wedding guest.

Lubomír Tomik

He crashed into the banquet hall of the barbarians,
charred, ragged, bloody,
everything fell silent.

- ,, ROME BURNING! ROME BURNING! "-

,,Yes!"-
She said.

,,YES YES YES"

,,Věž“

Crowley - 16 - vez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Katedrála bez návratu.

Fotografie od Harry Smith na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Katedrála.

Lubomír Tomik


katedrála umírání,
zázraky, jděte a dějte se !

katedrála vzpomínání,
vzpomínky, jděte a dějte se !

katedrála na Golgotě a když ji poutník opouští,
odchází jiný,

ptá se, jestli někdo neviděl jeho jméno a jaké vlastně bylo,


katedrála bez návratu.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cathedral.

Lubomír Tomik

Dying Cathedral,
miracles, go and happen!

Cathedral of Remembrance,
memories go and happen!

the Cathedral at Golgotha ​​and when the pilgrim leaves it,

leave different,

he asks if anyone saw his name and what it was like,


cathedral without return.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci  slov z katedrály bez návratu je...  ,,Žal" a je to opět přesné https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1018-crowleyho-tarot-mala-arkana-ti-mee

protože stále dělám tu stejnou chybu, že lidem věřím.


Crowley - trojka mecu