POET VIDEO STORY III.

Každé písmeno každý tón , jen proto, že JSI.

Napsáno čteno nahráno během dnešního dne ve Studiu Midian.

Virtuální piano L.T., napsal L.T., četl L.T pro V.R., zvuk exploze a pískání parní lokomotivy : Zvukový Archiv BBC, volně ke stažení pro nekomerční účely.

Lyrics:

Train in the sea

. For You

Lubomír Tomik

The green branches and tops of the trees bowed,

we stared in sacred amazement at the clouds.

The eye blinked, the rays brightened, and the light flew inward, he got on and the train of madness roared, steam from all the chimneys obscured the sky

We ran into the forest, the marvelous shapes taking on their form. The time of that year ran back, the fishermen went to sea, the boat disappeared in the fog. The figures stretched from horizon to horizon, their knowledge was endless, the weight terrible and very immense.

The moon is a tightrope walker,

and She over his face tossed the shroud,

every step is a pinch in dragon’s tongue,

birds circling over window carcasses,

and the Moon, in a cloud of exploding steam boilers of a train in the sea,

that Moon drove away the dragon like a blind old man,

from the wounded windows of his house,

house.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Story III…je – ,,Ďábel.“ Proč ne, že.

Crowley - 15 - dabel
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

TY.

,,Mezi hroby“ audio…zkouška.

Nahráno ve Studiu Shaark na jaře 2021, ze sbírky ,,Večeře u Minského “ 2016 . Učím se upravovat hlas v PC.

Between the graves. Read and recorded in Studio Shaark

Between the graves.
Lubomír Tomik

 Between the graves you can smell cologne,
 -Hi Your feets!- I smile,

 between the graves you can smell cologne,
 the heart bursts under the onslaught of baits,tits,etc,
 paperback,

 between the graves you can smell cologne
 several guys leaning on a tree
 in the hot heat,

 goes through a ghetto somewhere in Ostrava
 opens the door you're there,

 you are naked and you are lying on the table
 as if nothing was happening.

 Then you just say:
 -You do five things at once. You have to concentrate.-

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pozpátku je ..,,Pět mečů"
Crowley - petka mecu

Kostel svatého Michaela archanděla (Staré Město).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Star%C3%A9_M%C4%9Bsto)

http://www.farnoststaremesto.cz/zivot-ve-farnosti/historie/62-kostel-sv-archandela-michaela

Kolikrát nevidíme to, co máme přímo před očima. Kostel ze třináctého století, ještě starší základy, pravděpodobně z Velké Moravy….křtili mi tam dceru.

POET STORY III. ,, Vlak v moři „

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOTrain in the sea.

Lubomír Tomik

The green branches and tops of the trees bowed, we stared in sacred amazement at the clouds.

The eye blinked, the rays brightened, and the light flew inward,

he got on and the train of madness roared,

 steam from all the chimneys obscured the sky


We ran into the forest, the marvelous shapes taking on their form.

The time of that year ran back, the fishermen went to sea, the boat disappeared in the fog.

The figures stretched from horizon to horizon, their knowledge was endless, the weight terrible and very immense.

The moon is a tightrope walker, and someone over his face
tossed the shroud,

every step is a pinch in dragon's tongue,

birds circling over window carcasses,

and the Moon,
in a cloud of exploding steam boilers of a train in the sea,

drove away the dragon
like a blind old man,
from the wounded windows of his house.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Když píšu tak píšu. Nevím odkud to přichází, tvary, formy ,nabývají obrysů. 
S L O V A....


Vlak v moři.

Lubomír Tomik

Zelené větve a vršky stromů se klaněly , hleděli jsme v posvátném úžasu do mraků.

Oko mrkalo, paprsky se zjasnily a světlo prolétlo dovnitř ,

nastoupil a vlak šílenství zahoukal,

 pára ze všech komínů zatemnila oblohu.


Rozběhli jsme se do lesa, podivuhodné tvary nabývaly podoby jejich.

Čas toho roku běžel nazpět, rybáři odjeli na moře, loď zmizela v mlze.

Postavy se rozprostíraly od obzoru k obzoru, jejich vědění bylo nekonečné, váha hrozná a  moc nesmírná.

Měsíc je provazochodec ve výšce a někdo mu přes tvář,
přehodil rubáš,

každý krok je štípnutí do dračího jazyka,

ptáci krouží nad mršinami oken,

a Měsíc,
v oblaku explodujících parních kotlů vlaku v moři,

odehnal draka,
jako slepého starce,
od poraněných oken jeho domu.DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci utopeného vlaku je …,,Desítka Holí“

Crowley - desitka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1011-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-holi

Space Odyssey 2022

Fotografie od Francesco Ungaro na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Vesmírná odysea 2O22.

Lubomír Tomik

vydali jsme se do tmy,
podmanit si cizí svět,

nebeské spřežení,
snad vrací se zpět ?

den po dni prázdnota,
čekání,


blížíme se,
dívej ! život tam neví,

že se vrací k nám,
z jednoho pokoje do druhého,

za pomoci snu vítaného,

na co čeká Vesmír ?
na co čekáme  ?

tmou se plíží stíny a jsme to my,
my,

when someone lights up, it will take a while to get used to it.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Space Odyssey 2O22.

Lubomír Tomik

We went into the dark
conquer an alien world,

heavenly sleigh,
is he coming back?

day after day emptiness,
waiting,


we are approaching
look! life there doesn't know

that he is coming back to us
from one room to another,

with the help of a welcome dream,

what is the Universe waiting for?
what are we waiting for?

shadows creep through the darkness and it's us
we,

až někdo rozsvítí, chvílí potrvá, než si zvykneme.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta na publikaci vesmírných slov je... ,,Osmička Mečů"


Crowley - osmicka mecu
…,, měli byste vyčkávat a nesnažit se jednat. 
Fotografie od Elina Fairytale na Pexels.com

Magic camelot.

Fotografie od Jonathan Petersson na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čarodějný kamelot.

Lubomír Tomik


každý úsvit je ten největší,
zaplete nás do svých not

mezi písmena a slova,
je to čarodějný kamelot,

flétny hrají venku melodii deště,
prší,
ještě,
ještě,
ještě,

žádný čas, strach,
možná z nás zůstanou jen kousky Kainů a klaunů ,

v tomhle  cirkusovém stanu,
nemůžu zastavit,

svět prý je rozkvetlá louka,
právě cáry mlhy a host,
na kterého nikdo nečeká.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxMagic camelot.

Lubomír Tomik


every dawn is the greatest,
entangle us in your notes

between letters and words,
it's a magic camelot

the flutes play a rain tune outside,
it is raining,
still,
still,
still,

no time, fear,
maybe only pieces of the Cain and clowns will remain of us,

in a strange circus tent,
i can't stop

the world is said to be a flowering meadow,
just fog strips and a guest,
which no one is waiting for.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci slov při výchdou slunce je ... ,,Šest Disků" ....úsvit ohlašuje nový den, snad bude přesně takový.

Crowley - sestka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk