POET STORY II. VIDEO

nahráno ve Studiu Midian ve Starém Městě .Autorka fotografie Shraddha Agrawal . Zvuk příboje ze zvukového archivu BBC, volně dostupný pro neziskové účely.
Virtuální loutna L.T….zajímavý zážitek.
POET STORY II. 
 ,,Úplněk."

Lubomír Tomik

Úplněk zasílal z nočního nebe vůni kyseliny. Sedí spolu na břehu moře.
Zvednou se a vkročí do vln, zrnka písku přilepená na kůži.

Bílé zoubky se mihnou za noci.
Pohyb vpřed.
Zakloněná hlava ,pak bolest, řev.
Tvář se zbarví rudou.
Úšměv, kusy masa v překrásných ústech.

Vlny obepínají nohy pevným poutem.
Vykusují kusy těla.Zvláštní způsob přijímání.
Posvátný obřad.

Zuby jako nože krájí zbylou mystickou horu plnou chlapeckých snů.
Vydechnou , vykřičí se do noci a šumění příboje.
Padají do vlhkého půlnočního písku.

Nad nimi se vznáší Seraf a brnká na loutnu, oceán odnesl krev do hlubin.

Sny zmizely v bílém trysku přítomnosti a Oni,

samou láskou by se nejraději snědli.


POET STORY II.
 ,,Full moon."

Lubomír Tomik

The full moon sent the smell of acid from the night sky. They sit together on the sea shore.
They rise and step into the waves, grains of sand stuck to the skin.

White teeth flicker at night.
Moving forward.
Head tilted, then pain, roar.
The face turns red.
smile, pieces of meat in a beautiful mouth.

The waves encircle the feet with a strong bond.
They bite pieces of the body. A special way of receiving.
Sacred ceremony.

Teeth like knives cut the remaining mystical mountain full of boy's dreams.
They exhale, screaming into the night and the rustle of the surf.
They fall into the damp midnight sand.

Above them floats Seraph and strums the lute, the ocean washed away and carried blood to the open sea.

Dreams have disappeared in a white jet of presence and They,

by love alone they would rather eat.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Karta na publikaci POET STORY pro Tebe je Crowleyho Desítka Disků .
Crowley - desitka disku

Armada.

Fotografie od Kseniya Buraya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Armada.

Lubomír Tomik

čas zasednout ke slavnostní tabuli,
tiché kosti,
tam hluboko v moři

tisíc a jedna loď,
blýskavá těla ryb a zlatých prutů ,
jsou jedním

vejdi prosím,
přeruš ticho svými slovy,
buď úžasná


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Army.

Lubomír Tomik

time to sit down at the festive table,
silent bones,
there deep in the sea

a thousand and one ships,
glittering bodies of fish and gold bars,
they are one

come in please
break the silence with your words,
be amazing

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armada

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci je …

Crowley - 15 - dabel

Laskavé oči.

Fotografie od Timothy Paule II na Pexels.com
Ulicí na Silvestra.

Lubomír Tomiklaskavé oči,
vzpomínat bolí,
 proto nevzpomínej a dívej se dopředu

vykřikni do pláství medu dnešního rána

ranní ulicí na Silvestra,
jdu s Tebou

pojďme do světla dne,
co bylo, bylo.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


New Year's Eve street.

Lubomír Tomik


remember hurts, so don't remember and look ahead,

shout into the honeycomb this morning

on New Year's Eve,
I go with you

let's go to the light of day,
what was was.