POET STORY ,,Požírač snů“ Audio…

Read and recorded FOR YOU, before five minutes in Studio Midian.

Sladkou a Brou

Karta Crowleyho Tarotu na POET STORY JE…. na fotografii nahoře v galerii .

Lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFor Veronica on Good nightXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

He was walking on the road, echoing the silence inside.
„Thank you,“ said, and that was the last time.


The birds sang about eating dreams.
At least that’s what he was talking about at the Bird Assembly.


It came from nowhere in the days when roads became battlefields, steel creatures flew in the air and fire could pass through. So he left his victims, dead, without fantasy, dreams, desires.
He played the strings of the wind and added a million dreams to them, watching the landscape in front of him.
The birds fell to the ground, pieces of flesh in silent agony.
He came to them.

Took their feathers and dreams of flying.
Put on wings and headed up for the sky.
What dreams do Angels have?
What dreams does God have?

When it was all down, in the spiral of your smile, nodded appreciatively, God’s dream was … WAS.

What dreams will the Devil have?

About You, my Love ?

Fotografie od Genaro Servu00edn na Pexels.com

Poet…. Story. Dnes pro Tebe o ,,Požírači snů“.

Fotografie od Julia Volk na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPro Veroniku na Sladkou a Brou.XXXXXXXXXXXXX

Kráčel po cestě a ozvěnou mu bylo ticho uvnitř.
,,Děkuji.“ řekl a bylo to naposledy.
Ptáci zpívali o tom , že pojídá sny.
Aspoň se to o něm vyprávělo na Ptačím sněmu.


Přišel odnikud za časů, kdy se silnice staly bitevními poli, v povětří létaly ocelové stvůry a ohněm se dalo projít jinam. Tak opouštěl své oběti, mrtvé, bez fantazie, snů, touhy.


Hrál na struny větru a přidával k nim milion spolykaných snů, sledoval krajinu před sebou.
Ptáci popadali na zem, kusy masa v tiché agonii.
Přišel až k nim.

Vzal jim jejich peří a sny o létání .
Nasadil si křídla a zamířil vzhůru k nebi.
Jaké sny mají andělé?
Jaké sny má Bůh ?

Až bylo po všem, ve spirále Tvého úsměvu klesal dolů, pokyvoval uznale hlavou, Boží sen byl…byl.

Jaké sny bude mít Ďábel ?

O Tobě ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFor Veronica on Good nightXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
He was walking on the road, echoing the silence inside.
„Thank you,“ said, and that was the last time.


The birds sang about eating dreams.
At least that’s what he was talking about at the Bird Assembly.


It came from nowhere in the days when roads became battlefields, steel creatures flew in the air and fire could pass through. So he left his victims, dead, without fantasy, dreams, desires.
He played the strings of the wind and added a million dreams to them, watching the landscape in front of him.
The birds fell to the ground, pieces of flesh in silent agony.
He came to them.

Took their feathers and dreams of flying.
Put on wings and headed up for the sky.
What dreams do Angels have?
What dreams does God have?

When it was all down, in the spiral of your smile, nodded appreciatively, God’s dream was … was.

What dreams will the Devil have?

About You, my Love ?

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci první Poet Story je…. YES: ,,Královna Pohárů“

Crowley - kralovna poharu
Královna pohárů se neustále pokouší vědomě uchopil své city a vyjadřovat je beze studu a bez toho, aby je předem posuzovala. Neutíká před svými city, nepotírá je ani nepotlačuje. Je schopná dát je najevo jasně a otevřeně. Nepoužívá svých citů k útoku, ani se za své city neomlouvá.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1041-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-pohar

Asi to dnes pro Tebe načtu tuto Poet Story….ve Studiu Midian. Na dobrou noc skutečně.

Roman bathers marching.

Abych.

Lubomír Tomik

abych si vypíchal oči jehlami,

abych neviděl nic 
jen Tvou tvář ve snech,

abych si vypíchal oči jehlami,
nepotřebuju kamenné ruce,

pochodující legie římských lazebníků,
mi podá ručník,


celý ho zašpiním

v kaktusových polích života se docela hodí


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
To.

Lubomír Tomik

to prick my eyes with needles,

so I don't see anything
only your face in dreams,

to prick my eyes with needles,
I don't need stone hands,

marching legions of Roman bathers,

 hands me a towel

I'll get him all dirty,


in the cactus fields of life quite suitable

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Crowley - 8 - spravedlnost

Poet Video ,,Therianthrop“

Read and recorded For You in Studio Shaark http://www.shaark.cz/  From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s /2016/ Natočeno ve Slováckém Muzeu v Uherském Hradišti http://www.slovackemuzeum.cz/ 
lyrics:


,,Reality is unimaginable, without any subject experiencing it.

Albert Hoffman"


I drew him and He ...

Lubomír Tomik


I drew therianthrop and He...

He jumped off a rock and  stabbed me with
Antlers of time,

 stabbed me completely,
lightly swipe the pencil over the paper,

as I drew him.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jeskynních slov napsaných v roce 2016, čtených v roce 2021, pozítří 2O22, čas, karta je … ,,Princ Mečů “ ,neobvyklé.
Crowley - princ mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Steps.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Boží kroky.

Lubomír Tomik


kolik máme určeného času

kam mizí všechny krásné věci, chvíle,proč prý to dělám,
nemůžu nic změnit, aspoň se snažím,

nejsme od začátku stvoření ke zničení?

nepohodlní,
neschopní vypátrat boha
dalekohledy namířenými do minulosti

rozbité solární plachty,
zrození ke zničení

jenže přes to všechno 
Ty jsi


pocta slunci,
sochy , 
od obzoru k obzoru


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

God's steps.

Lubomír Tomik


How much time we have

where all the beautiful things disappear, momentswhy am i doing this
I can't change anything, at least I'm trying

aren't we from the beginning of creation to destruction?

uncomfortable,
unable to track down god,
binoculars pointing to the past

broken solar sails,
birth to destruction

but despite it all
You'retribute to the Sun,
statues,
from horizon to horizon.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho tarotu na publikaci slov pro Tebe v kalném ránu, mlhavém, propršeném i když je prosinec... ,,Královna Holí"

Crowley - kralovna holi
,,…jak velký kus cesty jste urazili, abyste se mohli octnout tam, kde se právě nacházíte.

From my veins.

Fotografie od Jonas Ferlin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Z mých žil.

Lubomír Tomik

z mých žil
z mých žil

někdo utrhl květ
a pak  hltavě pil

někdo v nich žil
celý svět krásou zastínil

město spí,
na korbách náklaďáků

půlnoční blues,
nemůžeme zkrotit Slunečního koně,
jsme příliš bezbranní.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
From my veins.

Lubomír Tomik

of my veins
of my veins

someone plucked a flower
and then  drank greedily

someone lived in them
the whole world was overshadowed by beauty

the city is sleeping
on the back of trucks

midnight blues,
we can't tame the sun horse
we are too helpless.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKartaCrowleyhoTarotunapublikaceranníchslovproTebejeZamilovaní

Crowley - 6 - milenci
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani