Poet Video pro Tebe ,,Stufio,vládce bočních uliček“

,,Stufio, ruler of the side streets. "  Read and record For You in Studio Shaark www.shaark.cz  From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s /2016/ Natočeno ve Slováckém Muzeu v Uherském Hradišti http://www.slovackemuzeum.cz/Stufio, ruler of the side streets.

Lubomír Tomik

Shortly after the end of the war
they come from Vienna

three
four
per day

mostly naked and tied to a goat,
hands around the neck
they do not bury them.

They let them go downstream,
like some puffy and pale,
mysterious,
toy boats.

Virtuální klavír L.T.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je ... ,,Eso disků"


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk


Crowley - eso disku
Není to moc dobře vidět, ale ve středu malby Lady Friedy Harrisové…

Lady Frieda Harris.jpg
…. jsou tři šestky.

Kříž u potoka po sto letech.

Fotografie od Simon Berger na Pexels.com
Kříž u potoka po sto letech.

Lubomír Tomik

Královnou Noci,
démantem jež pohltila stoka

tělo roztrhané,
nad sebou,
kříž u potoka


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOVE

A cross by a stream after a hundred years.

Lubomír Tomik

Queen of the Night,
the diamond that engulfed the sewer

body torn and
over me,
cross by the river

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXECrowley - 3 - cisarovna

Heart whisper.

Fotografie od Kasuma na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Šepot srdce.

Lubomír Tomik

američtí kosmonauti letí k Měsíci

zděšeně sledují zaparkovanou ruskou kosmickou lodˇ,
postavičky ve skafandrech

zděšeně sledují, 
jak Rusové natírají Měsíc na červeno !

-Houstone, máme problém, máme veliký problém!-

spojení praská a šumí dálkou a
ozve se

-V pohodě, až to Rusové natřou,

vezměte si z nákladového prostoru štětce a bílou barvu a

napište tam Coca Cola,
Houston končí!-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jsme jen naběračky,
polévky slz.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Heart whisper.

Lubomír Tomik

American astronauts fly to the moon

they watch the parked Russian spaceship in horror,
characters in spacesuits,

they watch in horror,
The Russians are painting the moon red!

-Houston, we have a problem, we have a big problem!-

the connection cracks and buzzes at a distance and
will answer

-All right, when the Russians paint it,

take a brush and white paint from the cargo area,

write Coca Cola there,
Houston is over!-


NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

We're just ladles in the
tear soup.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
šepot Srdce je Crowley - 3 - cisar

Starý vtip, někdy z devadesátých let.

Kulečník s Robem.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

Billiard.

Lubomír Tomik


skluz 
větru
v nenávratnu

smrt 
je   zkažená   rybí    polévka,

nečekaná nespatřená,

zklamání nad mou šíleností ,


eroze času ,
doprovodné perkuse vteřin,

stále vidím ty ohně ,
žhnoucí ve Tvých očích,
není před nimi úniku,


 bradavky v bledých světlech kulečníků

kulečníků
kulečníků

žádné ploužení stíny,
ale TANEC TANEC TANEC do posledního dechuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Billiard.


Lubomír Tomik


chute
wind
in irretrievable

death is spoiled fish soup

unexpected unseen

disappointment at my madness,


time erosion,
accompanying percussion ,
for seconds,

I still see everywhere the fires,
glowing in Your eyes,
there is no escape from them,


 nipples in the pale lights of billiards,

bi
lli
ards
billiards

no gliding shadows
but DANCE DANCE DANCE to the last breath
with You , my love.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe v zasněženém dni, je....,,Poustevník" a to asi i budu.

Crowley - 9 - poustevnik
Nejsou žádná pravidla.
Fotografie od Ali Pazani na Pexels.com