Pro Tebe ..právě teď, bez pozlátek, jen tak.

Návnady.

Lubomír Tomik

návnady nastražené,
oko Měsíce žhnoucí nad pustou sněhovou plání,

vorvaní samci jak tunové akvabely noří se hlouběji,

do Tvých a mých snů,
o větru,
o otevřené knize,
o příchodu stínu,

šroubovice DNA Tě od nohou obejme, sune se po Tvé kůži odspoda,


zatajíš dech,

rozplyneme se v jeho žaludečních šťávách,
tančíme

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAKINOREVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Lures.

Lubomír Tomik

Baits set,
the eye of the moon glowing over the desolate plain of snow,

sperm males as tons of aquabels dive deeper,

to Your and my dreams,

about the wind,
about an open book,
about the arrival of the shadow,

DNA helix hugs you from the feet, slides on Your skin from below,


You hold breath,

WE dissolve in his stomach juices,
dancing.

Karta Crowleyho Tarotu na náhlý příval slov a myšlenek na Tebe, míchám, sejmu, ….,,Princ Holí“

Crowley - princ holi
Přesně .https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi
,,Princ holí zachycuje mistrovství neomezeného tvůrčího vyjádření, jehož inspirace přichází z hloubky naší nejvnitřnější podstaty. Princ si ledabyle přehodil otěže přes svou ruku jako symbol inspirované tvořivosti, které nestojí nic v cestě, aby se vší silou projevila. Princ zosobňuje sebedůvěru, protože nemá potřebu tvořivý proces nijak omezovat nebo ovládat, ale nechává ho volně plynout (lev volně a ochotně táhne vůz). Jeho pozornost a plné soustředění na to, aby byla tvořivost vyjádřena, je zobrazeno zkroceným ohněm uvnitř vozu.

Princ holí představuje hlubokou vášeň pro tvořivost, která je znázorněna jako rozvitý květ na prsou prince. Princova hůl s hlavou ptáka fénixe na vrcholu i jeho kápě jsou symbolem jeho odevzdanosti vlastnímu růstu, rozvoji a proměně sebe samého cestou tvořivého procesu. 
Když se mluví o tom, že k nám „přišlo něco shůry“, nebo když někdo řekne, že „zapomněl při práci na svět kolem sebe“, znamená to, že přijal proud inspirované tvořivosti. A to je Princ holí.

A jsi na tomto světě, v této realitě Ty …někde.

In the footsteps.

Fotografie od Akshaya Premjith na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ve stopách.

Lubomír Tomik

ve stopách,
představách,
vzpomínkách,

a na marách,

jen ze tmy prach,
jen ze tmy prach,
jen ze tmy,
prach.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


In the footsteps.

Lubomír Tomik

in the footsteps,
ideas,
memories

and in the coffins,

just dust from the dark,
just dust from the dark,
just out of the dark,
dust.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Poet Video ,,Zlatem a lasturami“

Deset let staré, nalezené video z Lanového Centra někde na Moravě, záběry z Galerie Slováckého Muzea v Uherském Hradišti. 

Lyrics:

Gold and seashells.

Lubomír Tomik

covered with gold shells

before the throne,
when they fall into the dust,

at your command, the Phoenixes will open their claws,

all shades of Your lipsticks are falling from the blue sky,
Beauty.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta na publikaci Poet Videa je .... ,,Pricezna Pohárů " a ve výkladu slova...které vyrážejí dech ...

,,Krystaly na jejím rozevlátém plášti, který naznačuje tvar LASTURY, ukazují na její schopnost vidět věci tak, jak jsou, a nikoli tak, jak by si je přála viděl. Dává lotosovému květu svobodu, což je vyjádřením srdce plného důvěry, a dává tak najevo, že odmítá touhu ovládat a vlastnit. Tato karta zobrazuje schopnost uvědomil si objektivně své city, ať jsou opětovány nebo ne, a naznačuje pevné rozhodnutí stát si za nimi."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Crowley - princezna poharu

Saints in the street.

Fotografie od Pavan Maruvada na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svatí v ulicích.

Lubomír Tomik

svatí v ulicích,
majestátné bílé vousy 

povlávají
v mrazivém podvečeru,

jdeme ruku v ruce,
hvězdy se na nás řítí,

usmíváme se,

jsme svědomí naší civilizace


frekvence ticha je dávno zrušena

položil jsem své sny na oltář Tobě,

pokrytý jizvami,
ze všech minulých bojů,

situace je možná tady a teď bezvýchodná,

pořád jsme naživu ,
naživu,

jakápak bezvýchodnost.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saints in the streets.

Lubomír Tomik

saints in the streets,
majestic white beard

they float
in the freezing evening,

we go hand in hand
the stars are coming at us,

we are smiling

we are the conscience of our civilization

the frequency of silence has long since abolished

I have laid my dreams on the altar to You,

scarred,
from all past battles,

the situation may be hopeless here and now,

we're still alive
alive,

what then hopelessness.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Crowley - 17 - hvezda

Leopardí muži.

Fotografie od SHVETS production na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prérijní ústřice.

Lubomír Tomik


prérijní ústřice byly nejlepší snídaně,

když jsi se probrala,
zavoněly,

s rozšlehaným vejcem jsme měli kandidáta na snídani šampionů,

škoda jen,
že leopardí muži byli rychlí ,
 všechno nám snědli,

a když se pustili do nás,
chutnali jsme středně propečeně,

na dušené zelenině,

plout do temnoty číhajících leopardích očí,

kde naše cesta znenadání končí.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Prairie oysters.

Lubomír Tomik

prairie oysters were the best breakfast

when You woke up
they smelled

with a beaten egg we had a candidate for the breakfast of champions,

pity only
that the leopard men were fast,
                       ate everything ,

and when they entered us,
we tasted medium-roasted,

on stewed vegetables,

sail into the dark lurking leopard eyes,

where our journey suddenly ends.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Spring is wait…somewhere.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe je …

Crowley - desitka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1039-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-pohar

,,Nasycený“ …Tebe se nikdy nemůžu nasytit. Života.