Nejlepší….soužení….v Tokiu.

Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Nejlepší.

Lubomír Tomik

,,Nejlepší ..." povzdechla si 

on čekal, přemýšlel,
stavěl vzdušné zámky, účastnil se obřadů v lesích

andělské chóry,
milión nápádůůůůůů,
rozzářené oči,

odmlčela se a řekla :

-,,Nejlepší by bylo, dát si na ránu peroxid,
 srdce je jenom sval.
Jen další nepotřebný sval, zajišťuje rozvod krve,
normální pumpa,
jen vyschneš!"-


Jeden náboj stačil,

když se válel na ulici v tratolišti krve,

už dávno se mu zdá jiný sen.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The best.

Lubomír Tomik

"The best ..." she sighed

he waited, wondering,
 built air locks,  took part in ceremonies in the forests

angelic choirs,
million ideas
glowing eyes,

she paused and said:

-"It would be best to put peroxide on your wound,
 the heart is just a muscle. 
Just another unnecessary muscle, it ensures blood distribution,
normal pump,
you just dry up! "-


One charge was enough,

as he rolled down the street in a pool of blood,

he has had a different dream for a long time.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je...
Crowley - petka disku
,,Soužení“…asi poprvé za více jak rok a je přesná, jak jinak. Některé karty jsem ani neviděl.

,,Nebo se pokusíte opustit staré vzorce chování a myšlení…“

Aha.

Fotografie od Satoshi Hirayama na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V Tokiu.

Lubomír Tomik

V Tokiu,
od rána pršelo.

Všichni samurajové,
měli mokré spodní prádlo,

když jedli v přetopené místnosti byli nazí,

geiši se potutelně chichotaly.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In Tokyo.

Lubomír Tomik

In Tokyo,
it has been raining since morning.

All samurai,
      had wet underwear,

when they ate in the overheated room they were naked,

the geishas giggled.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Opustit staré vzorce chování.

Christmas Poet Video ,,Sbohem černé“

Merry Christmas to All.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Vánočního Poet Videa , at už je jakákoli…

Crowley - devitka mecu
,,Krutost“

,,Když si tuto kartu vytáhnete, jste rozhodnuti zbavit se svého negativního myšlení a sebekritičnosti v příštích devíti týdnech nebo měsících.

Co takhle hned TEĎ.

Dlouzí vepřové mají spoustu času na snění.

Fotografie od Alena Shekhovtcova na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Dlouzí vepřové mají spoustu času na snění.

Lubomír Tomik


Touha
a čekáš kam tě zavede

oddanost k někomu,
nečeká Vás cesta do nebe

z rozkvetlých stromů se spustila chapadla ,
v oblinách zadků troskotají lodě plné Vikingů,
rychlostí světla míjím okousané brzlíky

dlouzí vepřové,
mají spoustu času na snění,

než přijde čas zabíjačky.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Long pigs have plenty of time to dream.

Lubomír Tomik

Desire
and you're waiting to take you

devotion to someone
the way to heaven is not waiting for Us

tentacles dropped from the flowering trees,
ships full of Vikings wreck in the buttocks,
at the speed of light I pass the bitten thymus

long pork,
they have a lot of time to dream,

before come the time of the slaughterhouse.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu 

Crowley - princezna disku
,,Princezna Disků“

,,Had na rameni, který postupně přechází v hermelínový plášť, symbolizuje její zemitou a prastarou touhu tvořit

krásné svátky vánoční všem…

Red Water (Christmas Mourning)

Wake up, it’s Christmas mourn,
Those loved have long since gone.

The stocking are hung but who cares?
preserved for those no longer there.
six feet beneath me sleep.

Black lights hang from the tree,
accents of dead holly.

Whoa mistletoe
(It’s growing cold)
I’m seeing ghost,
(I’m drinking old)

Red water
Red water
(Red water)
Red water chase them away.

My tables been set for but seven,
just last year I dined with eleven.
goddamn ye
merry gentlemen

Whoa mistletoe
(It’s growing cold)
I’m seeing ghosts
(I’m drinking old)
Red water
Red water
(Red water)
Red water chase them away.
(Chase them away)
(Don’t chase them away)

Karta Crowleyho Tarotu na letošní Vánoce je …

Crowley - rytir mecu
ODHODLÁNÍ.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

a poprvé….

…a tradice je na světě.