Audio ,,Sbohem černé“…

Goodbye black.

Lubomír Tomik

goodbye black
goodbye white
now say goodbye
his dear

goodbye black
goodbye white
goodbye gray
kiss her pale breasts

goodbye black
goodbye beauty
put the coins to her eyes again

say goodbye
bow befor your loved ones

goodbye black,
good bay white

/ ze sbírky Reanimovaná irská nevěsta aneb nimrati se v majounu / 2015 //

Autorkou obálky je grafička Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Karta Crowleyho tarotu na publikaci první nahrávky ze Studia Midian je… ,,Eso Pohárů“

Crowley - eso poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

Olivy a příběhy.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Thread music.

Lubomír Tomik

 
the guy juggled olives and stories

he had
press oil

all he bottled were letters,

letters of one name

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Nit hudby.

Lubomír Tomik

 
chlápek žongloval s olivami a příběhy

měl
lisovat olej

jediné co stáčel do lahví byla písmena,

písmena jednoho jména
Fotografie od Daria Shevtsova na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe

Crowley - 8 - spravedlnost

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Image details.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Podrobnosti snímků.

Lubomír Tomik

podrobnosti snímků čistě náhodné,
stejná místa,
stejní lidé, stejné falešné úsměvy,
stejné lži,
nezměnilo se zdánlivě nic,

jen oni sami,
ještě o tom neví,


až jednou budou ohlodávat kosti vzpomínek,

ostrý zabroušený hrot se vzpříčí v dýchací trubici,

skrze kůži nakoukne ven,


další den bez Tebe,

u obsluhy protiletadlových děl smutku,

pálili jsme do nebe krátkými dávkami než došlo střelivo,


a svazy bombardérů uklidily nepořádek s kostmi kobercovými nálety,

po nichž nezůstal pocit na pocitu,

vypal mi oči 
vypal mi srdce,
dej mi napít svého ohně, zaživa,

lady Macbeth.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Image details.

Lubomír Tomik

image details purely random,
same places
same people, same fake smiles,
same lies
nothing seems to have changed

just themselves,
they doesn't know yet


once they gnaw on the bones of memories,

a sharp ground tip gets stuck in the breathing tube,

 peeks out through the skin,


another day without you,

for the operation of anti-aircraft guns of mourning,

we fired into the sky in short bursts before the ammunition ran out,


and bomber unions cleaned up the bone clutter with carpet raids,

after which there is no feeling of feeling,

burn my eyes
burn my heart
give me your fire, alive,

Lady Macbeth.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Crowley - 18 - mesic
,,Moon“ is the Card of Crowleys Tarot on publicaton this words…… https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic
,,Měsíc posiluje spíše vaše odhodlání být sami sebou, než to, abyste byli falešně svědomití a řádní. 

Klíčové slovo . ,,Falešně“.

Ne, tentokrát ne, už se nebudu nikdy omlouvat.

Stupně propečení pohanství.

Fotografie od Megan Forbes na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Degrees of roasting paganism.

Lubomír Tomik


the morning mist mingled with the smoke of the extinctguished fire,

smoldering memories,
tar drops,

driving into the future,

into the apparent walls before Us,

in the end, it's just paper torn to pieces,

no real walls
which would divide Us,

they are only in our heads.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Stupně propečení pohanství.

Lubomír Tomik


ranní mlha se mísila s dýmem vyhaslé hranice

doutnající vzpomínky,
kapky dehtu

jízda do budoucnosti

do zdánlivých zdí před námi

nakonec to jsou jen papírové papundekly rozervané na kusy,

žádné skutečné zdi,
které by nás dělily,

jsou jen v našich hlavách.Golden grains.

Nazlátlé zrní.

Lubomír Tomik


nazlátlé zrní se slzami v očích,

lopatky větrných mlýnů,

mlýnice větrných žen

mlýnské kameny času

nasládlé zrníXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Golden grains.

Lubomír Tomik


golden grains with tears in their eyes,

windmill blades,

windmill women

millstones of time

sweet grains

Poet Video pro Tebe ,,Oddanost okamžiku „

Napsáno, čteno, natočeno ve Starém Městě 22.12.21.www.midianpoet.com
lyrics:

Devotion to the moment. / For You /

Lubomír Tomik

covered with shards of stars
Bethlehem comets

You made a quick Ypsilon incision on my chest
She smiled,
She licked Her lips
She covered me

veil daughter sunset,

         over the Hesperides Garden.

Hudba pochází ze zvukového archivu BBC, volně k použití pro neziskové účely – Wamba Indigenous Music – Musical instrument made from calabash gourd and played as a trumpet. Short sharp resonant notes from a trumpet made from elephant tusk.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je … ,, Velekněz“

Crowley - 5 - veleknez
Ano.

Na uvodní fotografii dřevěný kostel v Petrové z roku 1360, na jaře 2021 jsem měl možnost ho navštívit https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_(Doln%C3%AD_Marklovice)

Rough road behind the winter solstice.

Fotografie od Jean van der Meulen na Pexels.com

VVVVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Drsná cesta za zimním slunovratem.

Lubomír Tomik


na jižním pólu zvedneme ruce k nebi,

tučňáci se odrážejí smějí šklebí

s rozběhem se odrážejí


spletenými dlaněmi je zvedáme výš,
vystřelujeme je až do vesmíru

třepotají se jako vlaječky u cest k hoře Kailás
a řítí se v dávkách,
ve vzorových V 
padají do Slunce a mění se v oblaky plazmy

zimní Slunovrat dnes,
zpívá nejkrásnější blues


smutnější než procesí v New Orleans,

rakve plující městem smíchu povyku oslav horka,

konec je konec je konec 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rough road behind the winter solstice.


Lubomír Tomik


at the South Pole we raise our hands to heaven,

the penguins bounce and laugh and grin

with start-up are reflected

WE lift them higher with tangled palms,
 launch them into space

they flutter like flags at the ascent of Mount Kailas
and rushes in batches,
in sample V
they fall into the sun and turns into clouds of plasma

winter Solstice today,
sings the most beautiful blues


sadder than the procession in New Orleans,

coffins sailing through the city of laughter and fuss and celebrations

The end is the end is the end once it had to come.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe je ,, Chtíč "Crowley - 11 - chtic
,Ano.
Fotografie od Jean van der Meulen na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX