Na jeden nádech audio…Devotion to the moment. …

…pro některé Poet Video a pro Tebe, na dálku,Ti posílám kus sebe a zároveň je to zkouška nahrávání, zkouším přidat basy…, dát dohromady vlastní ,,nahrávací studio“ nestálo nic, místo ve sklepě, polstrování zahradních židlí , v podzemí… a výsledek :

…nad zahradou Hesperidek…..Devotion to the moment. / For You /

english lyrics in article below, so please, look there, read and listen, Beauty.

Karta Crowleyho Tarotu je…

Crowley - 1 - mag

TY

Devotion to the moment. / For You /

Oddanost okamžiku. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

přikrytá střípky hvězd
Betlémské komety

provedla jsi rychlý Ypsilon řez na hrudním koši
usmála se,
olízla si rty,
přikryla mne

závojem dcery západu slunce

                   nad zahradou Hesperidek.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Devotion to the moment. / For You /

Lubomír Tomik

covered with shards of stars
Bethlehem comets

You made a quick Ypsilon incision on your chest
She smiled,
She licked her lips
She covered me

veil daughter sunset,


           over the Hesperides Garden.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe je…

Crowley - princ poharu
ANO ANO ANO ,,Touha dá srdci vzplanout a pohání nás kupředu. Je to obrázek toho, kdo se nebojí podívat se tváří v tvář své touze a prožít si ji (had v poháru), ale současně je také připraven se toho, po čem tolik touží, vzdát, pokud bude třeba (Princ drží v ruce lotosový květ hlavičkou dolů, připraven jej odhodit).

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Poet Video pro Tebe ,,Liána rozetne mačetu“

Nahráno ve Studiu Shaark ,Bzenec na jaře 2021. Záběry pořízeny před a v Galerii Uherské Hradiště.
lyrics:


Liana breaks the machete.

Lubomír Tomik

The liana breaks the machete and the expedition returns,
suddenly everything is clear.

They laugh and
slap each other on the back.

Fawcett Expedition.

http://www.shaark.cz https://www.slovackemuzeum.cz/doc/9/

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je….

Crowley - eso poharu
 bez potřeby získat nad situací kontrolu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar


melancholícká blátáaaaaá próoooó TEBéééééé

Fotografie od Martins Krastins na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Melancholická blata.

Lubomír Tomik

slova uvízla hluboko
v bahně
srdci
krku

pomalu 
se
 propadala
 do
 nicoty
na blatech

zapřažená drožka rachotila po hlavách dlažebních koček
kostek

zkrátka po tvrdé době, po tvrdém čase,
bez Tebe se všechno zdá jako zkouška

i propadání bahnem až na dno

ale ten pocit až se vynoříme a nadechneme se jeden druhého,
k nezaplacení.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVRVRMelancholic mud.

Lubomír Tomik


words stuck deep
in the mud
heart
neck
slowly


 failed
 to
 nothing,
 the mud

the harness rattled on the cobblestones' heads
cubes

in short, after a hard time, 
after a hard time,
without you,
 everything seemed like a test

even the sinking through the mud to the bottom

but the feeling when we emerge and inhale each other,
priceless.
Fotografie od Kseniya Kopna na Pexels.com
Fotografie od Henning Roettger na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe má lásko je ,,Star“

Crowley - 17 - hvezda
,,Pokud chcete vnést do svých myšlenek originalitu a novátorského ducha, symbol Hvězdy vám v tomto procesu napomůže.https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda