Audio ze zahrady.

Lyrics :

Jaguar pool.

For You

Lubomír Tomik

on the edge of the forest
we bathe in the pool

where do jaguars go to drink,

water is nectar
full of reflections of You in the depths of blue,

silhouette on the surface
melts

when You come out of the waves
the water mixes
with
hot
sand,
creepers,
greenery,
Your beauty,

the jungle will then swallow us both.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe , skutečných reálných, SLOVA a jejich ZVUK je

Crowley - trojka holi
,,Ctnost“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

,,, …. /// Pro Veroniku ///

.. , chci Ti jen poslat dnešní slova…

Fotografie od Greg Galas na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvJaguáří tůně.

Lubomír Tomik

na okraji lesa
se koupeme v tůni

kam jaguáři chodí pít,

voda je nektar,
plná odrazů Tebe v hloubce modři,

silueta na hladině
se rozplývá

když vystoupíš z vln,
voda se smísí
s
horkým
pískem,
liánami,
zelení,
Tvou krásou,

džungle nás pak oba spolkne.


/ džungle je život a toto je chvíle , kdy se koupeme spolu , v jaguáří tůni, jen si představ : ...... co budeš chtít /


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL


Jaguar pool.

Lubomír Tomik

on the edge of the forest
we bathe in the pool

where do jaguars go to drink,

water is nectar
full of reflections of You in the depths of blue,

silhouette on the surface
melts

when You come out of the waves
the water mixes
with
hot
sand,
creepers,
greenery,
Your beauty,

the jungle will then swallow us both.


/ the jungle is life // the jungle is life /
jungle is life and this is the moment when we bathe together, in a jaguar pool, just imagine: ...... what You will want. /

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro TEBE je …

,,Kolo štěstí“

Crowley - 10 - kolo stesti
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Intruder !

Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Délka vlny.

Lubomir Tomik


někdy se plížení zvrhne v přestřelku,

na hranicích země ideí  hlídkují ozbrojené jednotky všednosti,

překročení hranice se trestá,

ležím a stříhám ostnatý drát,
musím se tam dostat,
jsem špión

délka vlny snů je přímo úměrná délce výpravy do nepřátelského území přímo úměrná letící kulce do hlavy,

probudím se pokaždé vyrážím znovu, tak jako Ty,

pokaždé stříhám ostnatý drát dne,
 

najednou pátrací světla, alarm, alarm, alarm,

,,Narušitel ! Narušitel! Narušitel!"


Když  ....však víš.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Wavelength.

Lubomir Tomik

sometimes the creeping turns into a shootout,

on the borders of the land of ideas where the armed forces of the commonplace patrol,

crossing the border is punishable,


 
I have to get there
I'm a spy


the length of the dream wave is directly proportional to the length of the expedition to enemy territory directly proportional to the flying bullet in the head

I wake up every time I go out again, just like You, my Love


I cut the barbed wire of the day every time


suddenly search lights, alarm, alarm, alarm,

,,Intruder! Intruder! Intruder!"When ... you know.
Fotografie od Roger Brown na Pexels.com

Karta na publikaci slov i pro Abdula je

Crowley - 16 - vez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Zanedlouho přistaneme na Měsíci. /Pro Tebe/

Fotografie od SevenStorm JUHASZIMRUS na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Zanedlouho přistaneme na Měsíci.

Lubomír Tomik

ve vzduchové kapse uvnitř kráteru 
rozděláme oheň

stulíme se k sobě,
opečeme trochu morločího masa

a budeme naživu budeme naživu bude  me  na živu bude .....

až dojde vzduch,
jen usneme.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

We'll be landing on the moon soon.

Lubomír Tomik

in an air pocket inside the crater
we'll start a fire

we snuggle together
fry some morloc meat

and we will be alive we will be alive will me alive will be .....

when the air runs out
we just fall asleep,
we ,
my love.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe…po noci plné snů o Tobě je… ,,Čtyři poháry“

Crowley - ctyrka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar