Dostal jsem šanci…

na něco opravdu vyjímečného, bude to…výzva. Všechno teď bude trochu jinak.

Druhá šance je vlastně takový…přepych, trošku nereálná situace.

A Ty… v úplňkové Noci , rituál.

TY a víš přece kolikrát ještě, správné číslo

SLOVA

Říkám

Teď

a

Tady

SLOVA

slyš je

slyš je

slyš je

ZNOVA SLOVA

Tvé jméno je Krása.

Tvá Karta Crowleyho Tarotu je

Crowley - ctyrka holi

,,Uskutečnění“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

,,něco končí a současně něco začíná

Přestřelka. / VIDEO/

Větu ,,Cílem bylo všechno “ a citoslovce ,,Bum“ čte D.O. v Opavě.

lyrics : ,,The goal was everything“ Záběry natočeny v Galerii Slováckého Muzea, Uherské Hradiště.

Karta na publikaci ne Poet Videa, jen zvukové a obrazové koláže je ,,Císař“

Crowley - 3 - cisar

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

,,Sta rozhlasových stanic pro Tebe“.

Fotografie od Vu0103n Long Bu00f9i na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Sta rozhlasových stanic.

Lubomír Tomik


Meneláos měl bratra Agamennóna,

na konci provázků byli šlechtěné ruce bohů


loutky tančily svůj tanec a zvesela se usmívaly


Meneláos měl bratra Agamennóna,

na konci provázků se loutky zastavily,
odmítaly poslouchat pokyny 


sta rozhlasových stanic 
vysílalo jedinou zprávy , TY slova,

a Agamennón měl bratra, Meneláa.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


One hundred radio stations.

Lubomír Tomik

Menelaus had a brother, Agamennon,

at the end of the strings were the hands of the gods,

the puppets danced their dance and smiled happily


Menelaus had a brother, Agamennon,

at the end of the strings, the puppets stopped,
they refused to obey the instructions


hundred radio stations
broadcast a single message, THESE words,

and Agamennon had a brother, Menelaus.

And he had a wife.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe…..

Crowley - 3 - cisarovna
YES.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

,,Pohotové jméno „

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pohotové jméno.

Lubomír Tomik

objevilo se samo,
vyrazilo jako závodní kůň,

Krása
A
Tajemství
Hřmí
Barevnou
A
Tichou
hamlEtovskou nocí
Střízlivou

lebka na dlani,
letmé pohlédnutí 
přes rameno    u snídaně
přes rameno u kávy
přes rameno

a najednou je všechno pryč


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ready name.

Lubomír Tomik

discovered only
set off liKe a rAcehorse,

beauty
and
SecrEt
  tHundering
colored
             and
quieT
hAmlet night
soBer

skull on palm,
glance
over his shoulder at breakfast
over the shoulder with coffee
over the shoulder

and suddenly everything is gone


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci slov na přivítanou je ...karta Crowleyho Tarotu ,,Šest disků"
Crowley - sestka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Poet Video pro Dagmar ,,Zdánlivě slepé uličky“

Natočeno v Galerii UH.

Lyrics:
Seemingly dead ends.
/ for Dagmar /

in the castle grounds,
where they served bears fresh meat without worries,

in the basement,
in the direction of the comtess and suffocated souls,
black in the reflections of diamonds

under your feet,
necklace from the worries of the days

when She throws it away in the evening
you never shed tears in your hands

remain
in the castle
in the castle grounds

to the bears,

They’ll get rid of them.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta na publikaci Poet Videa pro Dagmar je …a Crowleyho Tarot, takže je to…

Crowley - 15 - dabel
Crowley - 15 - dabel
Crowley - 15 - dabel
Crowley - 15 - dabel
Crowley - 15 - dabel
Crowley - 15 - dabel

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel