Ke kytaře hlas.

Pro Tebe. lyrics:

Zdánlivě slepé uličky.

/ pro Dagmar /

v podhradí,
kde servírovali medvědům čerstvé maso zbavené starostí,

v podzámčí,
v reji komtes a přidušených duší,
čerň v odlesků diamantů

pod Tvýma nohama,
náhrdelník ze starostí dní,

když ho večer za sebe odhodí,

nikdy neprolije slzy do dlaní,

zůstávají
v podzámčí
v podhradí

medvědům,

s radostí na nich vyřádí.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO

Seemingly dead ends.

/ for Dagmar /

in the castle grounds,
where they served bears fresh meat without worries,

in the basement,
in the direction of the comtess and suffocated souls,
black in the reflections of diamonds

under your feet,
necklace from the worries of the days

when she throws it away in the evening

you never shed tears in your hands

remain
in the castle
in the castle grounds

to the bears,

They’ll get rid of them.

Díky Tobě .

Crowley - 18 - mesic
Dnes se mi díky Tobě stalo úplně všechno, nádhera, …. nemůžu tuhle melodii dostat z hlavy, najednou nastavuji zesilovač a rekordér a TY….

Řekni mi, přece nejsi žádná vize.

Karta Tarotu na publikaci kytary je … ,,Luna“ a je taky venku pod mračny

Crowley - 18 - mesic
,,Každý den nás čeká rozhodnutí, zda se postavíme na stranu svého pravdivého já, a nebo za naši falešnou masku ve hře na svědomité. Každý den u této brány stojíme a rozhodujeme se, jestli opustíme staré známé světy a projdeme branou, abychom mohli objevovat světy nové.

O Komtese z obrazu bude další Poet Video…

…hrubý sestřih, bez zvuku …

….surové video,zatím ve špatné kvalitě obrazu a dál….načíst a nahrát

,,Zdánlivě slepé uličky“ a….právě opravdu neuvěřitelná věc. Když se na předchozí článek objevila karta ,, Umění “ usmál jsem se a řekl si nahlas- A Ty jsi kde, Smrti!? – napíšu tento článek , sejmu kartu z balíčku na publikaci těchto slov a za ,,Uměním“ byla …

Crowley - 13 - smrt
Nevymýšlím si, nelžu, žiji v tom, moc mi chybíš.

Prostě se to děje.

Paula, Paula.

Solve et coagula

Paulo,Paulo.

Lubomír Tomik

v jedné vzdálené zemi,
pod oblohou a hvězdami

zakletá v čase,
Její krása kdysi naplnila tváře Vikingů úžasem a

Valhallu šepotem,
když kráčela mezi hodovními stoly

hrdě a nebojácně,

krásná a něžná,
vstříci Odinovi

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


Paula, Paula.


Lubomír Tomik

in one distant country,
under the stars and sky and stars

cursed in time,
Her beauty once filled the faces of the Vikings with amazement,

Valhalla in a whisper,
as She walked between the banquet tables,

proudly and fearlessly

beautiful and tender,
to meet Odin,

Paula, Paula

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Karta Crowleyho Tarotu, na publikaci slov na přivítanou je …ze 78 karet a jednoho Mága navíc Solve et coagula

Crowley - 14 - umeni

,,The Art“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Jsem s Tebou dnes od jedné v noci a nemůžu přestat. Solve et coagula

POET VIDEO pro Tebe: ,,A důrazně si nasadil onu frygickou čapku.“

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 / Čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

A důrazně si nasadil onu frygickou čapku.

Lubomír Tomik

a nasadil si ji,
důrazně
a přišlo to z čista a jasna jako blesk

viděl se obklopený rotujícími srdci
rozstřikujícími kolem sebe kapičky krve prýštící ven
s rukama pátrajícíma v hrudních koších
po jejích stopách

věnuj mi požehnání

věnuj mi požehnání

chci uctívat Tvou nahotu

chci uctívat Tebe


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

And he put on that Phrygian cap emphatically.

Lubomír Tomik

and he put it on,
emphatically
and it came from pure and clear as lightning

he saw himself surrounded by rotating hearts,
droplets of blood splashing out
with hands searching in the chest,
in Her footsteps

give me a blessing

give me a blessing

I want to worship Your nudity

I want to worship You

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

http://www.shaark.cz

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je …Dvě Hole. ,,Nadvláda“

Máš ji nade mnou.

Crowley - dvojka holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Ship propeller of the planet. / Pro Komtesu /

Fotografie od Cup of Couple na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lodní šroub planety.

Lubomír Tomik

lodní šroub planety se zasekl a přestal se otáčet

žádné ruce v bocích ,,Tady se točím !"  už ne

žádné triky a tanečky,
lodní šroub planety se zadrhl,
přestala se otáčet

namotala se do něj ponožka a kyčel,

trvalo nám celou noc,
znovu se roztočit !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ship propeller of the planet.

Lubomír Tomik

the planet's propeller jammed and stopped rotating

no hands on  hips, "I'm spinning here!" no more

required  dances and tricks  ,
the planet's propeller jammed,
she stopped turning

a sock and hip wrapped around ,

it took us all night
spin again!
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je Osm pohárů – Netečnost

Crowley - osmicka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1037-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-pohar