Bugsy’s rose.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bugsyho růže.

Lubomír Tomik

zakopaná v rozpáleném písku,
jen špejle a krep a krev kolem

pohozená v dunách,

do útrob,
do útrob,
do útrob,

krku,
země.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Bugsy's rose.

Lubomír Tomik

buried in the hot sand,
just skewers and crepe and blood around

thrown in the dunes,

to the bowels,
to the bowels,
to the bowels,

neck,
Earth.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci krepových slov pro Tebe je…

Crowley - desitka holi
Zajímavé, přesně ono…MĚL BYCH….ale proč, vždyť jsi jen TY. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1011-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-holi

Cover for You.

Fotografie od KoolShooters na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Kryt.

Lubomír Tomik

kryj nebe
kryj sebe
andělská křídla

kryj okraj,
řeže  pestře,
hezce ,
vřele

každé mávnutí křídly
Tě popostrčí blíže k okraji srázu,

pohled dolů

náhle Tě zastudí ,
sevřenými rty zlehka fouknu na pokožku krku,

ještě jednou,
pak jen tlak podtlak,
tlakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cover.

Lubomír Tomik

cover the sky
cover yourself
Angel wings

cover edge,
cuts colorfully,
nice,
warmly

every fluttering of the wings
  push You closer to the edge of the cliff,

look down

suddenly it makes you cold,
I gently blow on the skin of  neck with tightened lips,

once again,
then just pressure vacuum,
pressure
Fotografie od Lisa na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci andělských slov o křídlech pro Tebe je

Crowley - princ disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

POET VIDEO pro Tebe z Čertových skal ,,Pátrám po Veronice Lakeové „

Veronica Lake – Wikipedie
Natočil P.L.. Napsáno pro Tebe v roce 2016, ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně. Nahráno ve Studiu Shaark www.shaark.cz na jaře 2021.
Čertovy skály z druhé strany. 


lyrics :

I'm searching for Veronica Lake.

Lubomir Tomik

 I will crush a thin one hundred and fifty-one inches in my arms,
 even though I don't really know Her, I'm looking for Her.

 In the back alleys full of paper bags from cheap alcohol,
 in the trunks of abandoned cars,     
 cars squirting at night,
 in incinerators full of flesh of Ethiopian tiger meat,
 in the middle of pine forests.

 The last path leads over the ridge,
 through that rattling pile of bones.

 I'm looking for Veronica Lake,
 I'm taming,
 sometimes it's better
 when it's like this.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVLVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Karta na publikaci POet Videa pro Veroniku o Veronice je – ,, Láska“,

Crowley - dvojka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

ze 78 karet a jednoho Mága navíc.

Budiž.

Charon.

Fotografie od Andrea Piacquadio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Charón.

Lubomír Tomik

chlápek v černém stál na přídi gondoly

snášela se děravá ke dnu,
pomalu a klouzavě

temný gondoliér na rozbolavělé gondole plné termitů

hemžení v tichu dna

a když dosedla do objetí písku,

Chárón zapustil kořeny
a vzpínal ruce k hladině k nebi k Tobě

nad ním se proháněla hejna korálových rybek,

odpovědí mu bylo ticho


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVR
Charon.

Lubomír Tomik

the guy in black was standing on the bow of the gondola

sank to the bottom,
slowly and slidingly

dark gondolier on a sore gondola full of termites

swarming in the silence of the bottom

and when  landed in the embrace of the sand,

Charon took root
and raised his hands to the surface of heaven toward You

schools of coral fish raced over him,

the answer was silence
Fotografie od Dids na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci benátských slov pro Tebe…a VÍM, protože -,,Hvězda“

Crowley - 17 - hvezda
Zabloudil jsem v Benátkách kdysi, v Tobě pořád bloudím.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

,,Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si.