P.K.

P.K.

Lubomír Tomik

oči plné Tvých něžných prstů,
popocházel po pokoji
krok sun krok krok   sun   krok

my
šlen
ka na Tebe

potlesk se nese krajinou,
otevřeným oknem,
mezi mraky,
sluncem,

oči plné Tvých něžných prstů
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

P.K.

Lubomír Tomik

eyes full of Your tender fingers,
walked around the room
step step  step  step by step ets pets pets

thou
ght
of You

applause is borne by the country,
with an open window,
among the clouds
the sun,

eyes full of Your tender fingers

Devil’s rocks.

Ďáblovy skály.

Lubomír Tomik

rozeklané
kousky mystického domina

představ si,
až bude odteď pršet,

každá kapka bude mé
,,miluji Tě",

řeka, příval.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Devil's rocks.

Lubomír Tomik

forked
pieces of mystical dominatrix

imagine,
for now in any rains

every drop will be mine
I love you

river, rush.
Karta Crowleyho Tarotu na slova pro Tebe, dělil nás od sebe jen takový kousek…- ,,Věda“

Crowley - sestka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me

POET VIDEO ,,Sférické.“

Natočil P.L. na Čertových skalách, Lidečko. https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certovy_sk%C3%A1ly_(okres_Vset%C3%ADn)

lyrics:

Spherical.

Lubomír Tomik

she was caught by a time machine,
when centuries passed,
smiles and falls of governments,
faces,
clenched mouth time of procreation,

     mouth closed in amazement at Her every breath

in the dark tones of spherical sounds

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je –

Crowley - 9 - poustevnik
,,POustevník“

Budiž , budu.

První den druhého turnusu v Darkově mi vyšla taky…a nakonec jsem potkal někoho na celý život.

Uvidíme.

Rozřezaná hora.

Fotografie od George Milton na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozřezaná hora.

Lubomír Tomik

čekal až ho zasype lavina,
horská sedla,
neosedlaná

každé ráno je nové propadliště na šibenici ,

někde v říši snů mne odsuzuješ k trestu smrti

ovíváš se vějířem,
poslední mávnutí, zavřu oči.


škub

Povzdechneš si -
Kdo má pořád ,
podepisovat všechny ty zatykače?-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cut mountain.

Lubomír Tomik

he was waiting for an avalanche to cover him,
mountain saddles,
unsaddled

every morning there is a new abyss on the gallows,

somewhere in the realm of dreams, you sentence me to death

you fan yourself
one last wave and I close my eyes:

You sigh -
Who still has in that other world
sign all those arrest warrants?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci těchto slov je …,, Moc“

Crowley - ctyrka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autor poslední fotografie P.L. , https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certovy_sk%C3%A1ly_(okres_Vset%C3%ADn)

Lucy.

Čteno ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně “ /2016 / a nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz na jaře 2021

Lyrics :

Today is Lucie, December 13th.

Lubomír Tomik


today is the feast of Lucy
 and whoever rises on a chair will see his future

Today is Lucie and she balances stretching out looking out
eyebrows small cute plush pieces of each other

right hand obscuring the sun looking out for your future and
did you see me standing in that chair?

was i anyone else,
someone else? 

Karta na publikaci je

Crowley - osmicka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me