Sférické zvuky, jedna….

…slova.

Sférické.

Lubomír Tomik

zachytil ji stroj času,
když míjela staletí,
úsměvy a pády vlád,
tváře,
sevřená ústa doby prstoklad,
  prostoklad,

sevřená ústa úžasem nad každým Jejím nádechem

za temných tónů sférických zvuků


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Spherical.

Lubomír Tomik

she was caught by a time machine,
when centuries passed,
smiles and falls of governments,
faces,
clenched mouth time of procreation,

         mouth closed in amazement at Her every breath

in the dark tones of spherical sounds

Karta Crowleyho Tarotu na první krok je –

Crowley - sestka poharu

ANO.Přesně.https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

TY.

POET VIDEO pro Tebe ,,Na plese v opeře“

Natočil P.L. na Chylické, v dálce nad vodou hrad Buchlov uprostřed, nalevo Holý kopec, napravo Barborka. Nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark www.shaark.cz ve Bzenci, slovo ,,Smrti" zmixoval zvukový inženýr Pavel Hlavica. Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně " /2016/
lyrics:

At the ball at the opera.

Lubomír Tomik

 Plastic silicon dolls dancing at a ball in the opera and a hungry man,
 in the middle of a bombed-out block of houses,
  sniffs an eye from the dead man's burnt skull.

 Spread your arms,
 DEATH,
 your time has come.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je ,,Nadvláda“

Crowley - dvojka holi

Vše je v rovnováze.

Za hranicemi soustavy.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za hranicemi soustavy.

Lubomír Tomik

až se tulák zatoulal,
až se polibek políbil,
poblíž jícnů sopek jsme mohli tančit

v nitkách periskopů,

až se ocitl za hranicemi soustavy,

věčná milenka gravitace  mne vrátila vždy zpět k Tobě,


naše oči jsou otevřeny světu,

románům z červených knihoven

naše oči jsou otevřeny


jestřábí oči se snáší k hladině,

jen to zasyčí když ,
když.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx


Beyond the system.

Lubomír Tomik

when the tramp wandered,
when the kiss kissed
we could dance near the gullies of the volcanoes


in periscope threads,

until  found outside the system,

the eternal mistress of gravity always brought me back to You,


our eyes are open to the world,

novels from the red libraries

our eyes are open


hawk eyes descend to the surface,

it just hisses when
when.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …Sedm Disků. ,,Neúspěch.“

Takový je život.

Crowley - sedmicka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1050-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-disk

Čelit tomu s Tebou.

Pokaždé znovu kulhat sněhem, kde každý krok může být poslední, před pádem.

Zvednout se a jít dál.

Prosinec, šest ráno.

For YOU

Tajemná žena.

Lubomír Tomik

jsem jen stín,
úsměv na Tvé tváři

opice v oku Lvice
prohnaný megalodon v zahradě smutku

kobra,
která Tě při čtení,

kousne do očí,
chci ochutnat Tvůj jed.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Mysterious woman.

Lubomír Tomik

I'm just a shadow
smile on your face

monkey in the eye of a lioness
cunning megalodon in the garden of mourning

cobra,
which when you read,

bites into the eyes
I want to taste your poison

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLove

Karta na publikaci je

Crowley - kralovna holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

a přesně takhle myšleno, jsi mou pravou podstatou.