Damn hard country.

Fotografie od Rok Romih na Pexels.com
Zatraceně tvrdá země.

Lubomír Tomik

,,No teda!"  pomyslel si v hučení větru nadohled rozmazané šmouze tam dole přibližujícím barvám

padal z výšky několikrát metrů kilometrů,

padák se neotevřel,
 ,,Zatraceně  tvrdá země!" pomyslel si než-
BUUUUUUUCH!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Damn hard country.

Lubomír Tomik

"Come on!" He thought in the roar of the wind, the blurred smudge in sight approaching the colors down there

fell from a height of several meters kilometers,

The parachute didn't open, "Damn hard country!"
BOOOOM.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crowleyho Tarot na publikaci říká toto :

Crowley - devitka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1038-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-pohar

Takže se uvidíme.

KUS TUHÉHO KANCE.

Pro Tebe … těch pár slov jsem psal celý den, i když to vypadá nepravděpodobně, jsi aspoň takhle se mnou…nevím co bolí více, praskání kostních srůstů, pravé koleno rozdrcené úderem nárazníku osobního auta v 65 km/h , nebo moje zlomené srdce, natřikrát ohnuté přes koleno, podupané, pomočené a v prachu

Fotografie od Italo Melo na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Kus tuhého kance.

Lubomír Tomik

rožeň se otáčel stékal hořel

kus kance byl zbavený kůže,
zbavený snů,
zbavený všeho,

plameny studily
ohně mrazily
za soumračných nocí v šepotu s Tebou

plameny studily
ohně mrazily
stopy se ve sněhu rozpustily

když dlaň přejížděla po hebké pokožce Eliášův oheň,
modravé výboje

byly polibky devítiocasé kočky


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvr

A piece of stiff boar.

Lubomír Tomik

the barbecue spun down

a piece of boar was skinned,
tired of dreams
deprived of everything

flames studied
the fires froze
on twilight nights whispering to you

flames studied
the fires froze
the tracks melted in the snow

as Elijah's fire ran over her soft skin,
bluish discharges

were kisses of a nine-tailed cat
Crowley - trojka disku
,,Dílo“ je karta Crowleyho Tarotu.
Trojka disků zastupuje schopnost věnovat veškerou svou energii jednomu „dílu“. Představuje vytrvalost a houževnatost, jež musí být doprovázeny jasným vědomím naléhavosti jednotlivých úkolů a zodpovědnosti, která z toho plyne. Tento symbol ilustruje osobní sílu, která spočívá ve schopnosti soustředit se jen na svůj cíl a kterou spoluvytváří i uvědomění si priorit a závazků, což naznačuje pyramida. Tři červená kola symbolizují jednotu mysli, srdce a činů. Jasné vědomí toho, čemu chcete věnovat svou energii a čemu nikoli naznačuje modré světlo v okolí pyramidy. Sama prozářená pyramida ilustruje osobní sílu, která dovoluje zaměřit se na jediný cíl a nenechat se ničím rozptylovat. 

Dnes a včera se v rychlém sledu stalo několik věcí, synchronicita. Nezdařené akce na Žítkové, kdy si majitel na poslední chvíli rozmyslel nahrávání pouze audia v domě poslední žítkovské bohyně , nahrával jsem jen před domem. Na místo , kde jsem měl před několika léty zajímavý fyzický zážitek, nebyl to výmysly, viděl to ještě p.Mizera, byl u toho, na to místo přímo do kuchyně jsem se nedostal. Ve středu setkání se sympatickým chlapíkem, který má na Žítkové chatu, kousek od domu poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhelové a zná současného majitele usedlosti, na začátkem roku se za mne zkusí přimluvit u p.Mizery, je to jako by něco chtělo, abych si skutečně sedl na místo Irmy Gabrhelové v kuchyni a nahrával tam.
Dnes jsme se seznámili s rodiči přítele mé dcery, sympaťáci, on zná Paula Speckmanna, náhoda, říkám si……. za chvíli zjistíme, že i když je to nepravděpodobné, zaváděl p. Mizerovy na Žítkové do domu internet…trochu mi zatrnulo.

Teď pro Tebe, báseň jen pro Tebe, CO bych si bez Tebe počal, miláčku?

Žiji v tom a je……to……..plné hvězd.

tebe, Vidím tě E kopaNIčářských Kopcích, v kRojích, tO ty jsi mÁ BOHYNĚ.

POET VIDEO pro Tebe ,,Příští léto“

Natočeno na zámku Holešov při jedné velice významné události, v Leteckém muzeu v Kunovicích. Had ve videu je na správném místě.

lyrics:
Next summer. / for You /

Lubomír Tomik

Cefalu breathed on me and had Your lips

so strawberry
lips
from which living water comes

The letters are drops of a waterfall with a drone rushing down and the words are all the geysers of Iceland

how boiling they are
when alive peeling skin like an onion,

how cold they are
when frozen bones break,

C
E
F
A
L
U

just time, time,
You,
love variants.

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je : ,,Ďábel.“

Crowley - 15 - dabel
WOW

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

No middle man.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nejsem střední muž.

Lubomír Tomik

na přívítanou,
stejně jako Ty nejsi obyčejná žena

nejsem střední muž ,
nejsem kam vítr tam plášť

lodě plné mrtvých plují dál,
do šepotu pouličních lamp,

blikajících světel televizorů, noktovizorů a jiných vizourů,
ne,

ve městech,
kde zrůda bez inteligence
obchází lapená smyčkou času

jen tak se zastavit a nabrat sílu,
v Galerii .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx


I'm not a middle man.

Lubomír Tomik

welcome,
just like you're not an ordinary woman

i'm not a middle man
i'm not where the wind there mantle

ships full of the dead sail on,
to the whispers of street lamps,

flashing lights for televisions, night vision devices and other visors,

in cities,
where a monster without intelligence
goes around trapped by a loop of time

just stop and gain strength,
in a Gallery .
Fotografie od Daria Sannikova na Pexels.com

Karta Crowleyho Trotu na publikaci slov pro Galerii je -,,Eso pohárů“

Crowley - eso poharu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

,,sdělovat přesně, co cítí

Právě teď.

Dress of great beauties.

Fotografie od RODNAE Productions na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Šaty velkých krasavic.

Lubomír Tomik

Sál ztichnul.
Vsoupila oděna v lesku meteorů.

Každý den procházím Její atmosférou,
každý den shořím .

Z neznáma do neznáma,
ze světla do světla,
drobný prach kamenů z vesmíru je posyp na koláči reality,

není sladký,
to obstará život sám,
snad obstará Ta,

v jejíž stínu kráčím,

ve Tvém stínu kráčím.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dress of great beauties.

Lubomír Tomik

The hall fell silent.
She came in dressed in the glitter of meteors.

I walk through her atmosphere every day,
I burn every day.

From unknown to unknown,
from light to light,
the tiny dust of stones from space is sprinkled on the cake of reality,

not sweet
it takes care of life itself,
you get it

I walk in your shadow.

Karta Crowleyho tarotu na publikaci slov… je Devítka Holí. ,,Síla“ Teď ji potřebuji, opravdu.

Crowley - devitka holi
,,Devítka holí je obrazem síly. Jde o duchovní a intuitivní sílu vize. Z astrologického hlediska se jedná o aspekt Slunce a Měsíce ve Střelci, který symbolizuje jak sílu vědomí, tak podvědomí. Devět holí tedy odráží sílu vnitřní vize, hlubokého vnímání a intuice. Tato síla se projevuje na všech úrovních vědomí, na mentální, citové, duchovní i fyzické, což naznačují čtyři šípy zachycené v pohybu. Tento symbol ilustruje neomezenou sílu, jejíž zdroj se nachází v nitru.“

Sušené květiny.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Sušené květiny v podkroví.

Lubomír Tomik

strážce majáku
v bouřích
strážce majáku
v počasí na koupání

odrazil se od skály
plaval

na širém moři zamotaný do sargasových  řas,

když padal do hloubky

nad sebou viděl Její světlo

myslel na sušené květiny v podkroví,
které už tam možná ani nejsou

,

strážce majáku
strážce majáku
strážce majáku
mlha byla jen něco co musel každý den 
rozkrájet na plátky a sám si naservírovat
každé ráno
bez Tebe

vidlička se zapíchla do mlhy
ta chvíle na konci vidličky

najednou bylo vše jinak
najednou
mlha chutnala jinak
byla to tříska v dásni
jazyk na ni stále narážel

osamělá stráž
uprostřed Sargasového moře,
kde je vše možné.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dried flowers in the attic.

Lubomír Tomik

lighthouse keeper
in storms
lighthouse keeper
in bathing weather

he bounced off the rock
swam

on the high seas tangled in sargas algae,

when he fell into the depths

he saw Her light above him

thought of dried flowers in the attic,
which may not even be there anymore

,

lighthouse keeper
lighthouse keeper
lighthouse keeper
the fog was just something he had to do every day
cut into slices and serve yourself
every morning
without you

the fork stuck in the fog
that moment at the end of the fork

suddenly everything was different
suddenly
the fog tasted different
it was a splinter in the gums
his tongue kept hitting her

lonely guard
in the middle of the Sarga Sea,
where anything is possible.
Fotografie od Skyler Ewing na Pexels.com

Bohovská nuda.

Fotografie od u0410u043du0430u0441u0442u0430u0441u0438u044f na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bohovská nuda.

Lubomír Tomik

Afrodita se protáhla,
Minerva vypustila své sovy,
Ganéša se ohnal chobotem,
Odin se snažil ztropit povyk

,,Bohovská nuda" zavrčel Zeus,
Afroditiny ňadra spočinuly na polštářích,
samet přikryl samet.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

God's boredom.

Lubomír Tomik

Aphrodite stretched,
Minerva released her owls,
Ganesha bent down with a trunk,
Odin tried to make a fuss

Zeus growled, "God's boredom,"
Aphrodite's breasts rested on the pillows,
velvet covered velvet.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci náhlých slov….právě teď , kde se vzaly, proč na Tebe musím pořád myslet…-

Znovu otočená karta uprostřed balíčku, platí jen Ona- ,,Umění“

NOW. I love You.

Crowley - 14 - umeni
Solve et Coagula

Cassandra before leaving .

Fotografie od Salih Altuntau015f na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Cassandra před odjezdem.

Lubomír Tomik

Před odjezdem z Tróje se Cassandra svlékla 

a vstoupila do moře, vlny přílivu ji nechtěly pustit dál,

procházela se na okraji pláže,
kde se písek setkává s přikrývkou slanosti

myslela  na chvíle, které ji čekají,

těšila se,
nebylo kam spěchat,
koho objímat,

jen tak brouzdala slunečním dnem v pěně vln,

,,Mykény" ... ,,Lví brána"... co by na tom mohlo být špatného, 
proroctví, phew

no ano, člověk někdy míní,
Lvi mění,
lidé mění
Ty měníš

už jsi změnila všechno
a Cassandra v horkém písku,

cítila se živá,
jako už dlouho ne,
před odjezdem z Tróje.


XXXXXXXXXXXXXXVRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cassandra before leaving.

Lubomír Tomik


Cassandra undressed before leaving Troy

and entered the sea, the waves of the tide would not let her go,

walking on the edge of the beach,
where the sand meets the blanket of salinity

she thought of the moments that awaited her,

 looking forward to
there was no hurry
whom to hug

she just waded through the sunny day in the foam of the waves,

"Mycenae" ... "Lion's Gate" ... what could be wrong with him,
prophecy, phew

well yes, sometimes you mean
Lions change,
people change
You change

you've already changed everything
and Cassandra in the hot sand,

 felt alive
like not for a long time
before leaving Troy.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fotografie od Vu0103n Long Bu00f9i na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na piblikaci slov pro Cassandru, pro Tarot je …

Crowley - petka poharu
Přesně. Tarot ví.

V okamžiku kdy znovu a znovu ztrácíš všechno , je nejtěžší jít dál, nechat minulost za sebou.

Musíme.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1034-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-pohar

Nice mne nezabije když už jsem mrtvý byl.