Chystám se psát…

…a najednou, poprvé více než po roce učení Crowleyho Tarotu se stane , že jedna karta se sama od sebe najednou otočí, opravdu otočí, při míchání pravým loktem pohyb dozadu , mihne se a pohybem dopředu ladně skončí zpět v balíčku karet, ale otočená.

,,Císařovna.“

Crowley - 3 - cisarovna

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Viděl jsem Tě naposledy před dvěma měsíci a čtyřmi dny ale když zavřu oči, jsi se mnou, sedíme naproti sobě a Ty jsi tak krásná, žena.

POET VIDEO pro Tebe ze Žítkové III. ,,Svíce“

Kamera P.L. , natočeno na Žítkové před domem poslední Bohyně Irmy Gabrhelové. Čteno tamtéž. 

Lyrics:

Candles.

Lubomír Tomik


Goddess
Tasty ?

Candles
one hand is looking for the other
candles
the wax flows close to the edge of the table
wax
falls down

The heat is melting for You
and falls down
down
will cover You with a duvet of light,
of the world

Goddess
Tasty?

Zvuk zvonu pochází z muzea Vojenské Nemocnice v Pevnosti Josefov, natočeno v srpnu 2021, na obrázku na levé straně.Karta Crowelyho Tarotu na publikaci básně přímo od žítkovských bohyní je… ,,Slunce“

Crowley - 19 - slunce
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Znovu.

,,Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.

TOYSANDTOYSBOXES

Báseň na uvítanou.

Samozřejmě i pro Tebe, na světě totiž není síla, které by mne donutila Tě přestat milovat.

Fotografie od Tuesday Temptation na Pexels.com
Hračky pískové krabice hračky.

Lubomír Tomik

na mýtině tygři spí,

na mýtině v lese tygři spí,

a až se probudí
a až se probudí

na pískovišti hrady zbudují,
aby měli kde posnídat,
kde si s masem obětí pohrát,

až půjdou spát,
zhasnou v jejich komnatách,

zhasne ve svých komnatách,
Ona,
Ona,
Ty

a všechny je sníš,
jako pruhované nedozrálé maliny.EVOLEVOLEVOLEVOLEVOLEVOLLLLLOOOOVVVVEEEEVOLLOVE


Toys sand box toys.

Lubomír Tomik

tigers are sleeping in the clearing,

tigers are sleeping in the clearing in the forest,

and when they wakes up
and when She wakes up

they will build castles on the sandpit,
to have somewhere to have breakfast,
where to play with the meat of the victims,

when they go to sleep
go out in their chambers,

go out in their chambers,
She,
She,
You

and You eat them all,
like striped immature raspberries.

Im still with You,
and there is no force in the world,
that eating my love to You.
Fotografie od Talha Riaz na Pexels.com
Fotografie od Ramon Nazarov na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov na přivítanou je- ,,Věda“

Crowley - sestka mecu

Jaké slovo řeknu v dubnu 2022 na oficiálním cd , které bude v prodeji ? ,,Science“ Věda.

ANO ANO ANO.

Cefalú.

Příští léto. / Půlnoční pro Tebe /

Lubomír Tomik

dýchlo na mne Cefalú a mělo Tvé rty

tak jahodové,
rtyyyyyyyyyyyy,
z nichž vychází živá voda

písmena jsou kapky vodopádu s hukotem se řítícím dolů a slova jsou všechny gejzíry Islandu

jak jsou vřící,
když zaživa loupou kůži jako cibuli,

jak jsou studené,
když zmrzlé kosti se tříští,

C
E
F
A
L
U

jen čas, čas,
Ty,
lásky varianty.
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRV

Next summer. / Midnight Poem for You /

Lubomír Tomik

Cefalu breathed on me and had Your lips

so strawberry
lipssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
from which living water comes

The letters are drops of a waterfall with a drone rushing down and the words are all the geysers of Iceland

how boiling they are
when alive peeling skin like an onion,

how cold they are
when frozen bones break,

C
E
F
A
L
U

just time, time,
You,
love variants.

https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_Thelema

Karta na publikaci půlnočních slov přímo od Crowleyho na Crowleyho útočiště…,,Princ Holí“

Crowley - princ holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Yes. Lev.Lvice.