Contemporary writer.

Fotografie od Hatice Yardim na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Současný spisovatel.

Lubomír Tomik

současný spisovatel to má těžké,

protože se najednou ocitl uvnitř stránek velice špatného románu,

scifi smíchaná s epidemií a kulty a zákazy a demonstracemi a kde se ztratila láska?

v další mutaci viru který se promutuje až z nás stáhnou kůži a houfy kostlivců na ulicích budou křičet, my chceme ještě jednu dávku, 
protože jsme co ?

protože jsme závislí

a my se držíme a čekáme až se svět kolem zhroutí sám do sebe 
a uprotřed půlnočního tichého lesa zapustíme kořeny!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVR

Contemporary writer.

Lubomír Tomik

contemporary writer has a hard time

because he suddenly found himself inside the pages of a very bad novel,

scifi mixed with epidemics and cults and bans and demonstrations and where has LOVE been lost?

in the next mutation of the virus 
 when they skin us and the hordes of skeletons on the streets scream, we want another dose,
because we are what?

because we are addicted

and WE hold on, hug each other and wait for the world around us to collapse into itself
and in the midst of the midnight silent forest we take root!

I Love You.

VRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVR

Tak tohle pálím vyloženě od boku, už jsem chtěl jít spát, bolest ve zraněné pirátské skoro dřevěné noze je…prostě je a mám někoho přivítat ,dodržet slib…. najednou koukám na popsaný list a karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro současného spisovatele je :

Crowley - rytir mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me
Fotografie od Andrea Piacquadio na Pexels.com

Amor.

Fotografie od Mario Wallner na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Amor.

Lubomír Tomik

amor ostřil šípy,
hroty krájely kůži a tepny a cévy jako nůž projíždějící máslem jako krvinky řečním krvištěm a když se zabodly do srdce,

jen to pokaždé zadrnčelo

brnk, brnk,brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrnk nk nk 

až se Sv. Šebestián pousmál a řekl- Nepřestávej ! Budu Tvůj ježek !
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Cupid.

Lubomír Tomik

Cupid sharpened arrows,
the blade sliced ​​through the skin and arteries and blood vessels like a knife running through butter like river cells through the bloodstream and when they pierced the heart,

it just rumbled every time

boinggggg boingggggg boinnnnnnnnng

until Sain Sebastian smiled and said- Don't stop!I like it ! I will be your hedgehog, if You want.-
Fotografie od Joanne Reed na Pexels.com

Karta na publikaci lučištnických slov pro Tebe je jako šíp a beru ho z toulce a je to :

,,Spravedlnost „

Crowley - 8 - spravedlnost
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

…,,se nic nesnažíme uspěchat ani se nesnažíme ničemu bránit.

POET VIDEO pro Tebe ,,Jak.“

D.O. načetla svou část v Opavě 8.12.21 .Kamera ,pokus o hudbu L.T.,čteno na Žítkové 6.12.21 před domem Irmy Gabrhelové, natočeno ve Starém Městě.     
Lyrics: 

How .

Lubomír Tomik

how
The days are probably passing
how
The days are probably passing
how
Fridays and dreams pass You by

we lose everything

yet I want all the magic NOW with you ,

the treasures of Troy,
secrets of the deep sea,
every dublon from Dublin,

they can't stand comparisons,
you destroy me with your brightness,
can't stand comparison


Goddess.

Karta na publikaci Poet Videa pro Tebe je : ,,Slunce “

Crowley - 19 - slunce
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

,,Mám radost, když mohu s někým spolupracovat.“

Ano. Díky.

nepřátelé.

Fotografie od Maria Pop na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

nepřátelé.

Lubomír Tomik


Toto jsou Tvoji nepřátelé:

Vojska Lenosti,
v čele s generálem Líným

maršálem Napolýnýma mrchožrouty po bitvách,
kteří se živí a živí

pijavice noci,
nepřátelé

nezajímají nás,
každý den je rvačka,
proč marnit čas,

in the grave or in the ashes,
       we sleep to satiety


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

enemies.

Lubomír Tomik

These are your enemies:

Army of Laziness,
led by General Lazy

half lazy Napoleon

and scavengers after battles,
who feed and feed

leeches of the night
enemies

we are not interested,
we don't care
there is a fight every day
why waste time,
v hrobě nebo prachu,
se vyspíme dosytosti.

-Hoří les! Hoří les !-

Fotografie od Laureen Raftopulos na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

My ještě žijeme!

Lubomír Tomik

Na přídí stál Achilles,
brazilec zpíval blues,
oba vykřikli najednou :-Hoří les ! 
Hoří les !-

až se plameny setkaly s příbojem,
kráčela jsi po vlnách vstříci ...

ztratil jsem tygří srdce a skleněné srdce

zapadly do sněhu u Bohyní,
hluboko,
tiše a beze zvuku vklouzly do mrazu

...po vlnách vstříci, stejně:

jdeš jen jedním směrem vstříci mě-

když brazilec a Achilles vykřikli :-
Hoří les! Hoří les!-

krása má nohy, které vždy chodí po vlnách,
ladně,
s noblesou,

nezáleží na tom, 
který se píše rok v kalendáři.
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMMMM
We are still alive!

Lubomír Tomik

Achilles stood at the bow,
Brazilian sang blues
they both shouted at once: -The forest is burning!
The forest is on fire!

until the flames met the surf,
You walked on the waves to meet ...

I lost a tiger heart and a glass heart

they fell into the snow at the Goddess,
deeply,
they slipped into the frost softly and without sound

... wave after waves, as well:

You only go one way to meet the

when the Brazilian and Achilles shouted: -
The forest is burning! The forest is on fire!

beauty has legs that always walk the waves,
gracefully,
with nobility,

no matter,
which is written year in the calendar.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Fotografie od Maris Rhamdani na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je : ,,Zkáza“

Crowley - desitka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1025-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-me

,,….představuje citový vztah, který symbolizuje probodnuté srdce“

Přesně.

Čeho se nejvíc bojím ? Toho, že Tě ztratím. Více jak dva měsíce jsem nic, bez Tebe.