POET VIDEO pro Tebe ze Žítkové II. – ,,Epická příručka pro přežití.“

Kamera P.L. Natočeno a čteno na Žítkové, kousek od domu poslední žítkovské bohyně Irmy Gabrhelové. Ve videu je i původní zvuk větru smíchaný se zvukem vichřice, ale je tam a úplně na konci...to nebyla náhoda, bylo to přímo v tichu, v záběru. Něco tam je, zažil jsem to do třetice.

lyrics:

Epic survival guide.

Lubomír Tomik

snow from the branches pours down,
when You walk through the woods

steam comes from the mouth
the sky is clear

dawn,
on the ridges of the mountains,

how insignificant we are when we face beauty,
girl,
woman,
You

Karta na publikaci Poet Videa je…a teď jsem sám zvědavý, protože celou dobu jsem pral ,,bohyňování“ jako dobrou věc…ale po pondělím rozhovoru s místními…je něco mezi nebem a zemí ať je to dobro nebo zlo a je to tam, na Žítkové….a karta Crowleyho Tarotu je :

Crowley - 20 - aeon
,,Aeon“

Osoby narozené ve Lvu (21. července -21. srpna) budou zrcadlem vaší potřeby projevovat tvořivost ve všem, nač sáhnete. Případně nastane vhodný čas k vyřešení starých záležitostí se zrozenci ve Lvu, nebo je možné, že se rozhodnete přijmout novou příležitost, kterou vám přinesly osoby narozené v tomto znamení.

Je něco mezi a nebem a zemí a realitami.

Lvice.

Znovu.

Znovu- od nikoho neopisuji a nehodlám s tím začínat.

Jen se musím občas ujistit a napsat tyto slova, protože jsem právě poslouchal zbrusu novou kapelu a všechny tóny byly...odněkud známé...název, slova. Při dnešní houstnoucí síti je asi nemožné se vyhnout kontrole všeho, děje se to neúmyslně, jsou mezi námi ale i bastardi, kteří nápady kradou, ať se jimi zalknou 

 Myslím, že u každé tvorby je důležitý být svůj , vždy udělat něco nečekaného a Ideaspace, jak ji vidí Alan Moore, je někdy pustina a někdy velkoměsto, my vlastně žijeme uvnitř témat, nápadů, je to na každém jedinci a já miluji Tebe jako nikdo jiný...takže chci být originální.
Udělat pro Tebe to, co nikdo předtím.

Again, I'm not writing from anyone and I'm not going to start with that.

I just have to make sure and write it sometimes, because I was just listening to a brand new band and all the tones were ... familiar ... name, words. With today's thickening network, it is probably impossible to avoid controlling everything, it happens unintentionally, but there are also bastards among us who steal ideas, let them choke on them.

 I think it's important to be your own in every creation, always do something unexpected and Ideaspace as Alan Moore sees it is sometimes a wasteland and sometimes a big city, we actually live within themes, ideas, it's up to each individual and I love you like no other. ..so I have to be original.
Or dead.

Health Tips Now.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Teď zdravotní typy.

Lubomír Tomik


básník je fotoaparát duše,

proto je potřeba často čistit čočky a  paměťové karty

někdy je dat příliš,

někdy dojde místo když právě loupíš odrazy z měsíčních kráterů,

prach z mlhovin,
vidím draky mířící na sever,
mé srdce zmizelo na východě, u tebe, navždy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Health tips now.

Lubomír Tomik


The poet is the camera of the soul,

therefore, lenses and memory cards need to be cleaned frequently

sometimes there is too much data

sometimes there is a place when you just peel off reflections from lunar craters,

dust from nebulae,
I see dragons heading North,
my heart has disappeared in the East, with you, forever.
Fotografie od Hakeem James Hausley na Pexels.com
Karta na publikaci slov na přivítání je...míchám...a : ....znovu ta samá co před pár hodinami.
,,Zisk" 
Crowley - devitka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1052-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-disk

Co se dnes stane ?

Zrnko písku v uklizeném pokoji.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Pokoj je prázdný, uklizený.

Lubomír Tomik

hledači tajemství, 
pokladů mysli,

nakonec je poušť jen poušť,
prázdná, 

písek se ztrácí s věkem -

poslední zrnko pak odnese vítr do neznáma.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV


The room is empty, tidy.

Lubomír Tomik

secret seekers
treasures of the mind

after all, the desert is just a desert,
empty,

 disappears with age -

the last grain of sand
 then carries the wind into the unknown.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Zvolnit, ve všem a hned. Ty. Už jen Ty jsi poslední záchytný bod na této planetě, v tomto vesmíru, v této realitě.... Tvé oči jsou báječné planety nových Slunečních soustav, zahajuji sestup, který přechází v pád.

Nic mě nezabije i když to tu nikdo nepřežije.

TY.


A karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je – Devět Disků.

Crowley - devitka disku

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích devíti týdnů nebo měsíců se může dostavit hmatatelný zisk ve vnějším světě jako důsledek toho, že jste šli za hlasem svého srdce (Venuše) a že jste svému životu dali řád (Panna). Tato změna je výsledkem dynamického principu sebeprosazování a magnetického principu, který radí, abychom naslouchali hlasu svého srdce.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1052-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-disk